Pasitikrinkite savo žinias:

Ką reiškia žodis „kudašius“, vartojamas frazeologizme „nešti kudašių“?


Žmogaus kulnas.

Žmogaus galvos plaukai, kuodas. 

       Šypsokis, Saulės mieste!

 

Atliekų tvarkymas
INFORMACIJA APIE ATLIEKŲ TVARKYMĄ

PAPILDANČIOS ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMOS

KAIP TVARKINGAI RŪŠIUOTI ATLIEKAS

Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės
Šiaulių miesto savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas

Šiaulių regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita. 2014 m. sausio 01 d. - liepos 16 d.
2012 m. ataskaita Aplinkos ministerijai apie surinktus komunalinių atliekų kiekius Šiaulių mieste
2013 m. ataskaita Aplinkos ministerijai apie surinktus komunalinių atliekų kiekius Šiaulių mieste
Komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Bendra informacija apie Šiaulių miesto savivaldybę 2014 metais
Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo galimybių studija (pdf)

Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schema Šiaulių mieste
Aiškinamasis raštas
Aikštelių duomenys

Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA,  MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA,  MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita. (pdf) 2016-08-12
Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA,  MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita.(Excel) 2016-08-12

Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA,  MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita. (pdf) 2016-11-25
Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA,  MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita.(Excel) 2016-11-25

Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA,  MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita. (pdf) 2016-12-15
Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA,  MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita. (Excel) 2016-12-15

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE PAŠALINTŲ ARBA Į MBA, MA ĮRENGINIUS PRIIMTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA (pdf)

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE PAŠALINTŲ ARBA Į MBA, MA ĮRENGINIUS PRIIMTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA (Excel)

Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA,  MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita. (pdf) 2017-02-23
Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA,  MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita. (Excel) 2017-02-23

Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita. (pdf) 2017-05-11

Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita. (Excel) 2017-05-11

Specifinių atliekų srautų tvarkymas

1. Buities pavojingos atliekos.  Buityje susidariusios pavojingos atliekos (galvaniniai elementai, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė ir medžiagos, panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos, gyvsidabrio turinčios atliekos ir kt.) iš gyventojų surenkamos apvažiavimo būdu arba gyventojai patys gali jas pristatyti į didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles.
2. Biodegraduojamosios atliekos (Žaliosios atliekos). Biologiškai skaidžios atliekos (smulkios šakos, lapai, nupjauta žolė ar daržovių atleikos ir kt.) gyventojai gali patys kompostuoti, šalinti į žaliųjų atliekų konteinerius arba pristatyti į didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles.
3. Antrinės žaliavos. Antrines žaliavas (stiklą, plastiką, metalą, kartoną ir popierių) galima mesti į antrinių žaliavų konteinerius arba pristatyti į didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles.
Šiaulių miesto antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietos
4. Statybos ir griovimo atliekos. Gyventojai gali nemokamai pristatyti buities statybos ir griovimo atliekas (iki 0,5 kub. m. per metus iš gyventojo) į didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles.
5. Didžiosios atliekos.  Buityje susidariusios didžiosios atliekos (baldai, langai, durys ir kt. stambios atliekos) surenkamos apvažiavimo būdu arba  didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėse.
6. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės yra atiduodamos į metalo laužą arba mašinų demontavimo aikšteles.
7. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos. Buityje susidariusios elektros ir elektroninės įrangos atliekos (buitinė technika, televizoriai, kompiuteriai ir kitos elektroninės įrangos atliekos) surenkamos apvažiavimo metu, didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėse arba per papildančiąsias atliekų surinkimo sistemas.
8. Naudotos lengvųjų automobilių padangos. Iš gyventojų surenkamos apvažiavimo metu arba gyventojai patys gali jas pristatyti į didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles.

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas.
Surinktos atliekos vežamos į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, kuris yra Jurgeliškių k. 9, Šiaulių rajone. Sąvartyne šalinamos tik nepavojingos atliekos: mišrios komunalinės atliekos (likusios po rūšiavimo, perdirbti ar kitaip naudoti netinkamos bioskaidžios ir buitinės atliekos) bei kitos atliekos, kurios nepriskiriamos pavojingoms atliekoms. Į sąvartyną atvežtos atliekos sveriamos, palyginamos su atliekas atvežusio vairuotojo pateikta atliekų deklaracija. Sąvartynas pastatytas vadovaujantis griežčiausiais šiandieniniais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos aplinkosaugos reikalavimais. Atliekų kaupe įrengta filtrato drenažo ir surinkimo sistema. Kaupe susidarantis filtratas surenkamas ir nukreipiamas į filtrato sukaupimo rezervuarą, iš kurio filtratas keliauja į atvirkštinio osmoso būdu veikiančius valymo įrenginius. Valant atvirkštinio osmoso būdu nenaudojami jokie papildomi cheminiai ar oksidaciniai procesai. Tai vyksta mechaniniu būdu membranai atskiriant iš filtrato vandenį ir jame ištirpusias chemines priemaišas. Vanduo praėjęs pro membraną yra visiškai švarus ir gali būti išleidžiamas į gamtą. Sukoncentruotos cheminės priemaišos grąžinamos atgal į sąvartyną, iš kur jos lietaus vandens ir buvo išplautos. Įrenginių išvalytas vanduo naudojamas sąvartyno priešgaisriniam rezervuarui užpildyti bei plovykloje. Tai leidžia šiems poreikiams nenaudoti vandens iš miesto vandentiekio tinklų.


Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas
Jurgeliškių k. 9 (buvęs – Aukštrakių), Šiaulių rajonas
Tel. 8 699 77833
Atliekos priimamos:
I- V 8.00 – 17.00
VII 10.00 – 16.00
Švenčių dienomis – 8.00 – 17.00
Šeštadieniais atliekos nepriimamos.
Išskirtiniais atvejais, kai dėl nenumatytų aplinkybių atliekų vežėjai negali pristatyti atliekų iki 17.00 val., leidžiama pristatyti atliekas ir po 17.00 val., apie tokią būtinybę informavus Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno vadovą, tel. 8 699 77833.
Sąvartyne šalinamų atliekų sąrašas ir įkainiai.
Atliekų priėmimo į sąvartyną taisyklės.

Didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų nemokamai priimamos buityje susidariusios atliekos:

 • didžiosios atliekos (stambūs buities apyvokos daiktai);
 • naudotos lengvųjų automobilių padangos (ne daugiau kaip 4 padangos per metus iš gyventojo);
 • buitinio remonto ir smulkių statybų bei griovimo, vykdomų ūkio būdu (be statinių projektų, suderintų Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, iki 0,5 m³ arba 640 kg per metus iš gyventojo);
 • medienos atliekos;
 • tekstilės atliekos (drabužiai ir kt.);
 • antrinės žaliavos (perdirbti tinkamas popierius, stiklas, plastikas, metalas);
 • elektros ir elektroninė įranga (pasenusi buitinė technika, televizoriai, elektriniai įrankiai ir žaislai);
 • buityje susidarančios pavojingos atliekos:
  • dienos šviesos lempos (iki 4 vnt. per metus iš gyventojo);
  • rūgščių ir šarmų atliekos; panaudoti tepalai (iki 5 litrų per metus iš gyventojo);
  • tepalų filtrai; stabdžių ir aušinimo skysčiai;
  • baterijos ir akumuliatoriai; dažai, klijai, dervos, lakai ir jų tara; tirpikliai, plovikliai;
  • atliekos, kuriose yra gyvsidabrio absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis;
  • pavojingomis medžiagomis užteršta tara.

Aikštelių adresai:
J. Basanavičiaus g. 168 B,
Pailių g. 19 (Gytarių mikrorajone),
Šiaulių g. 24, Bertužių kaime (prie senojo Kairų sąvartyno).

Aikštelių darbo laikas:
II - V - 9.00-18.00 val.
VI - 9.00-17.00 val.
Pietų pertrauka - 13.00-13.45
Sekmadieniais, pirmadieniais ir švenčių dienomis aikštelės nedirba.

Atliekų rūšiavimasį viršų

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-19 09:26:12 Grįžti

 


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 


 

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Rugpjūtis
    2017     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: