Svarbu. Dėl koronaviruso

Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia naujas priemones verslui, patiriančiam sunkumų dėl COVID-19.

Plačiau >>>

 

Karantino švelninimo reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms
Pradedamas trečiasis karantino švelninimo etapas
DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) VIETŲ SKAIČIAUS SUMAŽINIMO IR KITŲ VEIKLOS RIBOJIMO REIKALAVIMŲ.

 Vyriausybės nutarimu nuo balandžio 23 d. švelninami karantino apribojimai verslui.

Plačiau >>>

INVEGA  ir  LR Vidaus reikalų ministerijos informacija:

INVEGA: finansų priemonės verslui COVID-19. Plačiau >>>

Įgyvendinant Vyriausybės patvirtintą Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, VRM sumažintas 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto finansavimas. Plačiau >>>

„Versli Lietuva“ informacija: „Versli Lietuva“ skelbia Lietuvos gamintojų ir tiekėjų sąrašą viešai prieinamą visiems, kurie ieško trūkstamų priemonių, todėl kviečiame pasinaudoti šiuo informacijos šaltiniu ir tiesiogiai susisiekti su konkrečiais tiekėjais. Gamintojų ir tiekėjų sąrašą rasite čia.

Atkreipiamas dėmesys, kad viešai skelbiami gamintojai ir tiekėjai yra įvertinti kaip patikimi rinkos dalyviai, kurių vertinimas atliktas bendradarbiaujant su kredito biuru „Creditinfo“. „Versli Lietuva“ rekomenduoja savivaldybėms ir jų įstaigoms su šiais tiekėjais bendrauti tiesiogiai, teikti jiems konkrečias užklausas ir įsigyti teikiamas priemones tiesiai iš pasirinktų įmonių.

„Versli Lietuva“ taip pat gauna informaciją iš verslo apie galimybę remti ligonines konkrečiomis priemonėmis. Parama šalies ligoninėms perduodama bendradarbiaujant su Andriaus Tapino įsteigtu fondu „Laikykitės, medikai“ ir vadovaujantis skelbiama trūkstamų priemonių ligoninėse situacija. Daugiau informacijos rasite čia.  

Taip pat „Versli Lietuva“ kviečia savivaldybes ir jų įmones prisidėti prie kovos prieš COVID-19 pasekmes ir teikti informaciją „Versliai Lietuvai“ apie savo galimybes gaminti, tiekti rinkai trūkstamas prekes, priemones, paslaugas.

Plačiau >>>

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija verslui:

-        dėl paramos darbo vietų išsaugojimui;
-        dėl mokesčių atidėjimo;
-        dėl priemonių, skirtų įmonių likvidumui;
-        kitos papildomos priemonės.
Plačiau >>>


 

Informacija tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančioms įmonėms:

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. V-452 „Dėl nurodymų vairuotojams, ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis“ prašome visų Šiaulių mieste ir regione veikiančių vežėjų užtikrinti, kad būtų vykdomos sprendime numatytos rekomendacijos ir priemonės, t.y.:

 1. Rekomenduoti Lietuvos Respublikoje įdarbintiems vairuotojams, ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, grįžus ar atvykus iš užsienio valstybių, izoliuotis 14 dienų laikotarpiui arba iki kito numatyto išvykimo, jeigu numatyta išvykimo diena yra ankstesnė nei baigiasi 14 dienų laikotarpis;
 2. Užtikrinti izoliavimosi patalpas, jei vairuotojai, ekipažų ir įgulų nariai neturi galimybių patys jomis pasirūpinti;
 3. Užtikrinti tinkamą transporto priemonių valymą ir dezinfekciją;
 4. Aprūpinti transporto priemonių vairuotojus rankų higienos ir dezinfekavimo priemonėmis.

 

LR Vyriausybės 2020-03-16 priimtas Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 viruso sukeltų pasekmių mažinimo planas

Visų priemonių įgyvendinimui planuojama skirti 10 proc. nuo šalies bendro vidaus produkto (BVP), o tai yra 5 mlrd. Eurų.

Verslo likvidumo išsaugojimui

 • skubios mokestinės paskolos, atidedant arba išdėstant mokesčius sutartu grafiku, netaikant palūkanų;
 • išieškojimo veiksmų stabdymas, vadovaujantis protingumo kriterijais;
 • mokesčių mokėtojų atleidimas nuo baudų, delspinigių;
 • galimybė atidėti gyventojų pajamų mokesčio mokėjimą;
 • padidinti Žemos ūkio paskolų garantijų fondo ir INVEGA garantijų limitą 500 mln. eurų ir išplėsti garantijų suteikimo sąlygas,
 • sudaryti galimybę verslui atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gamtines dujas UAB „Ignitis“.

Taip pat rekomenduojama savivaldybėms atleisti verslą nuo komercinės paskirties nekilnojamojo turto, žemės mokesčių ir rekomenduoti savivaldybėms sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti komunalines įmokas ir mokėjimus už šilumos energiją.


Ekonomikos skatinimui

 • numatyta spartinti investicijų programas, greitinant mokėjimus ir didinant skiriamo finansavimo intensyvumą.
 • perskirstyti ES investicijų lėšas sveikatos, užimtumo ir verslo sritims,
 • spartinti valstybės biudžeto lėšų naudojimą einamosioms išlaidoms,
 • panaudoti visas Klimato kaitos, Kelių priežiūros ir plėtros programų lėšas ir spartinti daugiabučių namų renovaciją.
 • numatyta rekomenduoti Lietuvos bankui imtis priemonių, siekiant padidinti bankų skolinimo potencialą 2,5 mlrd. Eurų.

 Plačiau >>>


 

Valstybinė mokesčių inspekcija kovo 20 d. paskelbė verslininkų sąrašą, tiesiogiai nukentėjusių nuo COVID-19.

Į sąrašą įtrauktiems verslininkams, nuo kovo 16 d. iki šalyje galios ekstremalioji padėtis, bus:

 

 • taikomas atleidimas nuo delspinigių,
 • nebus išieškomi mokesčiai,
 • pateikę prašymą, supaprastinta tvarka bus galima sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų. Šiems mokesčių mokėtojams bus taikomos ir analogiškos valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Plačiau >>>


 

Finansų ministras kovo 23 d. patvirtino Laikinąją tvarką, skirtą Europos sąjungos paramos projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija.

Pagrindiniai pakeitimai:

 • trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje;
 • maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %;
 • avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkės arba dalininkės yra savivaldybės, o iš privačių juridinių asmenų, tik kai avanso suma yra iki 10 000 Eur. Ši nuostata galioja ir išankstino apmokėjimo sąskaitoms;
 • trumpinamas tarpinio mokėjimo prašymo apmokėjimo terminas iki 12 d. d. (avanso išmokėjimas – iki 7 d. d.);
 • mokėjimo prašymus leidžiama teikti dažniau nei iki šiol;
 • reikalavimo rengti arba tikslinti investicinį projektą atsisakoma, kai įsigyjama medicininė įranga ar kitos sveikatos sektoriui reikalingos priemonės.

Plačiau >>>


 

Viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje patalpintos  - rekomendacijos dėl sutarčių keitimo galimybių

Sprendimus dėl sutarčių keitimo turėtų priimti kiekviena perkančioji organizacija įvertinusi kiekvienos sutarties sąlygas ir visas su pirkimu ir sutarties vykdymu susijusias aplinkybes. Kiekvienas atvejis yra individualus. Keitimai atliekami (keičiami terminai, kiekiai, apimtys, kainos) sutartyje ir (arba) VPĮ nustatyta tvarka, o sutarties nutraukimas turėtų būti taikomas tik išimtinais atvejais, kai neįmanoma išsaugoti sutarties.

                      Apibendrintai galima sakyti, kad sutarčių keitimas yra įmanomas, atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes. Priežastys turės būti tikrai svarios. Taip pat Viešųjų pirkimų tarnyba dėl force majeure aplinkybių neskatina nutraukinėti sutarčių, jei sutartyse numatyti darbai ar paslaugos galės būti atlikti pasibaigus karantinui.

Plačiau >>>


 

Savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie iki ekstremalios situacijos paskelbimo arba karantino mokėjo socialinio draudimo įmokas ne trumpiau nei 3 mėnesius per pastaruosius metus, bus mokama fiksuoto dydžio išmoka iš Garantinio fondo. Išmokos dydis sieks einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio sumą, tai yra 257 eurus per mėnesį. Išmoką bus galima gauti kreipiantis į Užimtumo tarnybą, tačiau ji nebus mokama tiems savarankiškai dirbusiems asmenims, kurie taip pat dirba pagal darbo sutartį. Dėl fiksuoto dydžio išmokos reikės kreiptis į Užimtumo tarnybą nuo balandžio 5 dienos.

Plačiau >>>  


 

AKTUALIOS NUORODOS

VMI - https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

SODRA - https://www.sodra.lt/lt/situacijos/svarbi-informacija-draudejams-gyventojams-covid-19

Valstybinė darbo inspekcija - https://www.vdi.lt/

LR Finansų ministerija - http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/finansiniai-ir-ekonominiai-sprendimai-del-covid-19

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija - https://eimin.lrv.lt/lt/informacija-verslui-del-covid-19

Ignitis - https://ignitis.lt/lt/ignitis-taikys-lengvatines-atsiskaitymo-salygas-del-karantino-nukentejusiems-klientams

Užimtumo tarnybahttps://uzt.lt/news/valstybes-parama-ekstremalios-situacijos-laikotarpiu/

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijahttps://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/kokia-valstybes-parama-gaus-darbuotojai-darbdaviai-ir-priziurintys-artimuosius 

NAUDINGOS NUORODOS

INVEGA - https://invega.lt/lt/informacija-verslui-del-covid-19/invegos-siuloma-pagalba-verslui/

Versli Lietuva - https://www.verslilietuva.lt/

Nuotolinis darbashttps://www.esinvesticijos.lt/lt/news/view_item/id.100730

Rekomendacijos dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo - http://siauliai.lt/lit/Placiau-/1124

SVARBIAUSI KONTAKTAI

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamasis – (8 41) 50 05 10 arba 1863; el. paštas: rastine@siauliai.lt

Dėl socialinio draudimo, išmokų ir nedarbingumo klausimų kreipkitės į Sodros informacinį centrą: tel. 1883, 85 250 0883; el. paštas: info@sodra.lt

Dėl socialinės srities ir darbo klausimų kreipkitės į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją tel. 8 706 68 180, 85 266 4238, 8706 64 238, el. paštas: post@socmin.lt

Dėl mokestinių klausimų kreipkitės į Valstybinę mokesčių inspekciją tel. 1882; el. paštu vmi@vmi.lt

Dėl darbo kodekso, darbo ginčų, atostogų, atleidimo iš darbo ir kitais darbo teisės klausimais kreipkitės į Valstybinę darbo inspekciją, visą parą: tel. 85 213 9772, el. paštas: info@vdi.lt

Dėl vartotojų teisių klausimų (atšauktų kelionių, paslaugų atsisakymo, pinigų susigrąžinimo) kreipkitės į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą tel. 8 659 37 569, 8 659 63 543, 8 659 93 678 arba 8 659 71 837 (dėl skrydžių), el. paštas: tarnyba@vvtat.lt

Dėl papildomų ekonominių ir finansinių priemonių, mokesčių verslui ir gyventojams kreipkitės į Finansų ministeriją adresu: rsvp@finmin.lt

 

VERSLININKŲ INICIATYVOS

 • Respublikinei Šiaulių ligoninei AB Šiaulių bankas skyrė 50 tūkstančių eurų, UAB „Interscalit“ pasiuvo kaukių, UAB Aukcionas 123 540 vienetų respiratorių FFP2 , UAB COCA-COLA HBC LIETUVA dovanojo geriamo vandens, kitų gėrimų. Kavinės „Morganas“ ir „Lėja“ davė 4 šildytuvus šildyti palapines, kuriose skirstomi ligoniai. O 2 palapines skyrė Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba. UAB „Šiaulių spaustuvė“ pagamino 1000 vienetų dėžučių respiratoriams ir apsauginiams akiniams. Vienas šiaulietis padovanojo šiltą ir kokybišką darbo rūbų komplektą. E. Žakevičiaus individuali įmonė Skubiosios pagalbos-priėmimo skyriui apvilks 11 čiužinių. UAB „Rūta“ pamalonino medikus energijos suteikiančiu šokoladu. UAB „Baltik vairas“ gautos dėžės su įvairiomis apsaugos priemonėmis medikams – vienkartinėmis pirštinėmis, kostiumais, respiratoriais. Plačiau >>>

 

 • UAB "S Zone"  Respublikinei Šiaulių ligoninei dovanojo 100 vienkartinių baltų prijuosčių. Plačiau >>>

 

 • MB „Dabija“ Respublikinės Šiaulių ligoninės medikus apdovanojo gėlėmis, taip išreikšdami padėką už jų darbą šiuo sunkiu laikotarpiu. Plačiau >>>

 

 • „Splius“, UAB iš Kinijos Respublikinei Šiaulių ligoninei yra užsakiusi 1000 vnt. FFP2 respiratorių analogų. Plačiau >>>
 
 • Respublikinė Šiaulių ligoninė dėkinga UAB „Ruvera“ už rankų dezinfekavimo priemones, UAB „Profesionali kosmetika“, dovanojusiai pirštinių, drėgnų servetėlių, vienkartinių kepurių, kaukių ir kitų vertingų priemonių.

  VšĮ „Laisvės TV“ ligoninei dovanojo siuntą respiratorių, nesterilių nitrilinių pirštinių, kaukių su raišteliais, apsauginių veido skydelių, antbačių.

  UAB „Huawei technologies“, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, UAB „Inospectra“ bei fiziniai asmenys dovanojo nesterilių vinilinių pirštinių, vienkartinių prijuosčių, antbačių.
  Lietuvos pramonininkų konfederacija atsiuntė respiratorių, UAB „Sulinkiai“ - medvilninių kaukių, VGTU "LinkMenų fabrikas" - veido apsaugos skydelių, „Lazerio darbai“ - veido apsaugos skydelių.

  Paramos fondas kovai su koronavirusu, kurio tarybos pirmininkė, prezidentė Dalia Grybauskaitė, ligoninei padovanojo dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą. Plačiau >>>

 • Artėjant šv. Velykoms Respublikinės Šiaulių ligoninės medikus pradžiugino didžiulė dovanų siunta iš UAB „Šventjonis“. Žuvies augintojai medikams padovanojo 500 kg karpių. Negailintiems jėgų sunkioje krizės situacijoje ligoninės darbuotojams pagalbos ranką tiesia nemažai verslininkų, fizinių asmenų. Dauguma dovanoja apsaugos priemonių, bet pradžiugina ir savo įmonių gaminiais. UAB COCA-COLA HBC Lietuva dovanojo didelį kiekį geriamojo vandens ir gaiviųjų gėrimų, uždarosios akcinės bendrovės „Rūta“ ir „MARS Lietuva“ atstovai atvežė saldainių ir šokolado, UAB „Sanitex“ parūpino geriamojo vandens, UAB „Lasida“ – net 960 vienetų kiaušinių. Lino Šliauterio ūkis aprūpino medikus maisto papildais, UAB „Baltic Champs“ dovanojo AUGA EKO pieno per 1000 litro butelių, UAB „Švyturys-Utenos alus“ pradžiugino savo gamintais gaiviaisiais gėrimais, o UAB „Mineraliniai vandenys“ dovanojo giros ir kavos. Šiuo sunkiu laikotarpiu medikams padedama ir pinigais. Į ligoninės COVID-19 pasekmių mažinimo sąskaitą jau pervesta beveik 63 000 Eur.  (Respublikinės Šiaulių ligoninės informacija). 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-18 13:02:18 Grįžti


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.