Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą ir parengtus projektinius pasiūlymus adresu Šeduvos g.30, Šiauliai

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą ir parengtus projektinius pasiūlymus adresu Šeduvos g.30, Šiauliai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio techninį projektą: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namas Šeduvos g.30, Šiauliuose, statybos projektas.

 Statinių statybvietės adresas: Šeduvos g.30, Šiauliai, kadastrinis.nr. 2901/0013:139 Šiaulių m. k.v..

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdai – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namas, Šeduvos  g.30, Šiauliuose statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statinių (patalpos) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.4. Gyvenamosios paskirties  pastatai (6.4) Statybos rūšis: nauja statyba. Statinio kategorija: neypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „ Statybų inžinerinė strategija“, projekto vadovė – Regina Girdžiuvienė  (kvalifikacijos atestato Nr. 1719), Naugarduko g. 32, Vilnius, mob.tel. +370 5012665, el.p.: .

Statytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865 Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai. Kontaktinis asmuo: Kęstutis Urbikas tel. +370 68729221, el.p. , darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt .

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos iki 2021 m. gruodžio 2 d. elektroniniu paštu . Teikti pasiūlymus ir pastabas raštu arba el. paštu aukščiau nurodytais adresais galima iki viešo susirinkimo.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): dėl pandeminės situacijos viešas susirinkimas vyks nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu (Zoom platformoje): 2021 m. gruodžio 3 d. 15 val. Viešo susirinkimo nuoroda:  https://us02web.zoom.us/j/89441393354?pwd=U3kyc3BOY2t6LzRPYVY0MUVuYzYyZz09 (Meeting ID: 894 4139 3354  Passcode: 999999).

Projektiniai pasiūlymai

https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/document/application/application?id=1569659

Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas