Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 86661
Rasta dokumentų: 7
1. DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ ,,ATŽALYNAS", ,,DUBYSA" IR ,,KLEVAS", ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO, ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS ,,DELFINAS" IR ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
4. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL LAIDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO KAPINĖSE, KAPINIŲ TVARKYMO IR LANKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
5. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) LAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
6. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
7. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO