Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 16743
16451. Dėl UAB Šiaulių pirties metinių prognozuojamų rodiklių tvirtinimo
16452. Dėl UAB Šiaulių pirties metinių prognozuojamų rodiklių tvirtinimo (PRIEDAS)
16453. Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimo
16454. Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo
16455. Dėl tarnybinio buto nuomos
16456. DĖL 2000 10 24 SPRENDIMO NR.580 PANAIKINIMO
16457. Dėl valstybinės žemės sklypų nuomos
16458. Dėl Gamtos apsaugos fondo lėšų skyrimo
16459. Dėl automobilio nurašymo ir realizavimo
16460. Dėl premijų skyrimo
16461. DĖL PASAUGOS SUTARTIES
16462. Dėl Šiaulių miesto valdybos 2000 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 670
16463. Dėl 2001 m. Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo
16464. Dėl atleidimo nuo mokesčio už patentą
16465. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio
16466. Dėl atleidimo nuo mokesčio už inžinerinius tinklus
16467. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos savivaldybės švietimo biudžetinėse įstaigose
16468. Dėl panaudos sutarčių sudarymo
16469. Dėl patalpų J.Basanavičiaus g. 92 panaudos
16470. Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise
16471. Dėl pastato Lyros g.13 perėmimo
16472. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
16473. Dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo
16474. Dėl komisijos sudarymo
16475. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
16476. Dėl Šiaulių miesto valdybos 1999 10 18 sprendimo Nr.404 dalinio pakeitimo
16477. DĖL ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA MOKĖJIMO
16478. DĖL PASLAUGOS ĮKAINIŲ
16479. Dėl UAB "Profilaktinė dezinfekcija" metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo
16480. Dėl UAB "Profilaktinė dezinfekcija" metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (PRIEDAS)
16481. Dėl UAB "Bendrabutis" metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (1 PRIEDAS)
16482. Dėl UAB "Bendrabutis" metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (2 PRIEDAS)
16483. Dėl UAB "Bendrabutis" metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo
16484. Dėl UAB Šiaulių turgaus metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo
16485. Dėl UAB Šiaulių turgaus metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (2 PRIEDAS)
16486. Dėl UAB Šiaulių turgaus metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (1 PRIEDAS)
16487. Dėl UAB "Žiburio" knygyno metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (1 PRIEDAS)
16488. Dėl UAB "Žiburio" knygyno metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (2 PRIEDAS)
16489. Dėl UAB "Žiburio" knygyno metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo
16490. DĖL UAB ŠIAULIŲ PIRTIES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
16491. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBOS 1997 06 16 SPRENDIMO NR. 289 DALINIO PAKEITIMO
16492. Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimo
16493. Dėl supaprastinta tvarka parengtų detaliųjų planų patvirtinimo
16494. DĖL PRIVATIZUOJAMIEMS OBJEKTAMS PRISKIRTŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ DUOMENŲ PATVIRTINIMO
16495. SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. 460 "DĖL SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
16496. DĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO ARBA PAKEITIMO KITU TVARKOS 3.2 PUNKTO PANAIKINIMO
16497. DĖL 2001 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO BIUDŽETO PASKIRSTYMO KETVIRČIAIS
16498. Dėl Šiaulių miesto kietųjų buitinių atliekų sąvartyno Kairiuose eksploatavimo pajamų išlaidų sąmatos patvirtinimo
16499. Šiaulių miesto kietųjų buitinių atliekų sąvartyno Kairiuose eksploatavimo pajamų išlaidų sąmata (PRIEDAS)
16500. Dėl UAB Šiaulių pirties vadovo mėnesinio atlyginimo

PirmasAnkstesnysis...327328329330331332333...KitasPaskutinis