Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 7844
1. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TILŽĖS G. 126A, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO
5. DĖL 49,25 KV. M PLOTO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO
6. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 100-44, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO
7. DĖL 22,61 KV. M PLOTO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO
8. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI „DRAUGYSTĖS ŠVIESA“ PANAUDOS TEISE
9. DĖL 106,33 KV. M PLOTO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARDINO G. 8, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO
10. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI PANAUDOS TEISE
11. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI „ENTUZIASTAS“ PANAUDOS TEISE
12. DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „DRUGELIS“
13. DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
14. DĖL SAUGAUS ELGESIO ŠIAULIŲ MIESTO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
15. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
16. DĖL ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
17. DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ DĖL ĮSIPAREIGOJIMO UŽTIKRINTI DARBO VIETĄ
18. DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE „ALKA“ LAIKOTARPĮ
19. DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE LAIKOTARPĮ
20. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-474 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS, PAŠALPŲ NEPASITURINTIEMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS IR IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
21. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-422 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
23. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ UGDYMO CENTRŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
24. DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO
25. DĖL PROJEKTO „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ARTELĖ“ BENDRO FINANSAVIMO
26. DĖL PROJEKTO „ŠEIMOS LOGORITMAS“ BENDRO FINANSAVIMO
27. DĖL PROJEKTO „MIESTO ATELJĖ“ BENDRO FINANSAVIMO
28. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTE“ PAKEITIMO
29. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
30. DĖL ARŪNO ŠARKAUS ATŠAUKIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGŲ
31. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
32. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
33. DĖL NEPRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
34. DĖL NEPRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
35. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
36. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
37. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
38. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
39. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
40. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
41. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
42. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
43. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
44. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
45. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
46. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
47. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „TRYS NYKŠTUKAI“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
48. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
49. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
50. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis