Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1042 2016-08-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TEISĖS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ REKLAMOS VIETOJE SUTEIKIMO KONKURSO REZULTATŲ

 


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ REKLAMOS VIETOJE SUTEIKIMO KONKURSO REZULTATŲ

 

2016 m. rugpjūčio 23 d. Nr. A-1042

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“, 15.4 papunktį, Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso organizavimo sąlygų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A-54 „Dėl Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkursų organizavimo sąlygų patvirtinimo“, 20 punktą ir  atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A-25 „Dėl Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos sudarymo“ sudarytos Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos 2016 m. rugpjūčio 22 d. protokolą Nr. VM-25:

1.        T v i r t i n u   Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso, įvykusio 2016 m. rugpjūčio 22 d.,  rezultatus (laimėtojus):

                   1.1. teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 17 (Tilžės g. prie p.c. „Iris“ Kelmės link/1), laimėtoja – IĮ „Owexx design“;

                   1.2. teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 18 (Tilžės g. prie p.c. „Iris“ Kelmės link/2), laimėtoja – IĮ „Owexx design“;

                   1.3. teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 26 (Gardino – Architektų g. sankirta)  laimėtoja – IĮ „Owexx design“;

                   1.4. Neteko galios.

                   2016 m. rugsėjo 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus direktoriaus įsakymo Nr. A-1153 redakcija

 

                   1.5. teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 39 (Tilžės g. 65, prieš sankirtą su Pramones gatve), laimėtoja – IĮ „Owexx design“;

                   1.6. teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 45 (Žemaitės g., šalia „Statoil“ degalinės link pietinio rajono), laimėtoja – IĮ „Owexx design“;

                   1.7. Neteko galios.

                   2016 m. rugsėjo 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus direktoriaus įsakymo Nr. A-1153 redakcija.

 

                   1.8. Neteko galios.

                   2016 m. rugsėjo 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus direktoriaus įsakymo Nr. A-1153 redakcija

 

                   1.9. Neteko galios.

                   2016 m. rugsėjo 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus direktoriaus įsakymo Nr. A-1153 redakcija

 

                   1.10. teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 72 (Tilžės g. įvažiavimas į Šiaulius nuo Rygos pusės), laimėtoja – IĮ „Owexx design“;

                   1.11. teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 83 (Vilniaus – Serbentų g.), laimėtoja – IĮ „Owexx design“;

                   1.12. Neteko galios.

                   2016 m. rugsėjo 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus direktoriaus įsakymo Nr. A-1153 redakcija

 

                2. Į p a r e i g o j u  Informatikos skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

                3. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Eduardas Bivainis

______________

 

Į pradžią