Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1153 2016-09-08
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TEISĖS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ REKLAMOS VIETOJE SUTEIKIMO KONKURSO LAIMĖTOJŲ

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ REKLAMOS VIETOJE SUTEIKIMO KONKURSO LAIMĖTOJŲ

 

2016 m. rugsėjo 8  d. Nr. 1153

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“, 15.4 papunktį, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.4 punktą, Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso organizavimo sąlygų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A-54 „Dėl Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkursų organizavimo sąlygų patvirtinimo“, 20 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. A-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A-54 „Dėl teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkursų organizavimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.4 punktą ir atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A-25 „Dėl Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos sudarymo“ sudarytos Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos 2016 m. rugpjūčio 30 d. protokolą Nr. VM-27 bei į reklaminės veiklos subjektų raštiškus sutikimus:

1. T v i r t i n u  Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso, įvykusio 2016 m. rugpjūčio 22 d., laimėtojus:

1.1. teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 27 (Architektų g., prie Gimdymo namų, link pietinio rajono), laimėtoja – UAB „Pramuštgalvis“;

1.2. teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 56 (Vilniaus g., įvažiavimas nuo Palangos pusės), laimėtoja – UAB „Pramuštgalvis“;

1.3. teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 61 (Birutės g.), laimėtoja – UAB „Pramuštgalvis“.

                2. L a i k a u netekusiais galios Administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. A-1042 „Dėl teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso rezultatų“ 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12 punktus.

                3. Į p a r e i g o j u  Informatikos skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

                4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Eduardas Bivainis

______________

 

Dokumento priedai:
A-1153 - A-1153 Įsakymo priedas (PRIEDAS)
Į pradžią