Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1358 2016-10-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI TEISĘ ĮRENGTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ IR JĮ EKSPLOATUOTI REKLAMOS VIETOSE

 


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI TEISĘ ĮRENGTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ IR JĮ EKSPLOATUOTI REKLAMOS VIETOSE

 

2016 m. spalio 7 d. Nr. A-1358

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Šiaulių  miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“, 10.2 papunktį:

1. N u s t a t a u, kad prašymų suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti reklamos vietose (pagal pridedamą sąrašą) pateikimo terminas yra nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos iki 2016 m. spalio 19 d. (pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1696 patvirtintą prašymo formą).

2. N u r o d a u  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Informatikos skyriui šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

3. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių                                                                     Martynas Šiurkus

______________

 

 

                                                                                

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. spalio_ d. įsakymo Nr. __

                                                                                                   priedas

                                                                                                         

REKLAMOS VIETŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Reklamos vieta (adresas)

Numeris iš Reklamos specialiojo plano

1.

Tilžės –Gegužių g. sankirta

9

 

________________

 

Į pradžią