Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-332 2017-09-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ ,,ATŽALYNAS", ,,DUBYSA" IR ,,KLEVAS", ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO, ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS ,,DELFINAS" IR ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ ,,ATŽALYNAS“, ,,DUBYSA“ IR ,,KLEVAS“, ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO, ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS ,,DELFINAS“ IR ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 7 d. Nr. T-332

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 punktu ir 6 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.      Neteko galios.

2018 m. rugsėjo 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-291 redakcija

 

            2. Įpareigoti:

2.1. Šiaulių sporto mokyklų „Atžalynas“, ,,Dubysa“ ir ,,Klevas“, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro, Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“, Šiaulių teniso mokyklos direktorius pasirašyti nuostatus;

2.2. Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėją Gintarą Jasiūną įregistruoti nuostatus valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale;

            3. Pripažinti netekusiais galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-206 ,, Dėl Šiaulių sporto mokyklų ,,Atžalynas“, ,,Dubysa“ ir ,,Klevas“, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro, Šiaulių plaukimo mokyklos ,,Delfinas“, Šiaulių futbolo akademijos bei Šiaulių teniso mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ir 1.7 papunkčius.

            4. Nustatyti, kad:

            4.1. šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos;

            4.2. šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu: Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

Dokumento priedai:
T-332 - ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLOS „ATŽALYNAS“ NUOSTATAI (1 PRIEDAS)
T-332 - ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLOS „DUBYSA“ NUOSTATAI (2 PRIEDAS)
T-332 - ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLOS „KLEVAS“ NUOSTATAI (3 PRIEDAS)
T-332 - ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO NUOSTATAI (4 PRIEDAS)
T-332 - ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS „DELFINAS“ NUOSTATAI (5 PRIEDAS)
T-332 - ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS NUOSTATAI (6 PRIEDAS)
Į pradžią