Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-405 2019-11-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo

PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. T-405

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. T-398 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Šiaulių miesto Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

           

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-405 - DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-405 - DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią