Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-889 2020-07-09
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-171 „DĖL ADMINISTRACINĖS TEISENOS PRADĖJIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLŲ SURAŠYMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO“ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-171 „DĖL ADMINISTRACINĖS TEISENOS PRADĖJIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLŲ SURAŠYMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 9 d. Nr. A-889

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

p a k e i č i u  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A-171 „Dėl administracinės teisenos pradėjimo, administracinių nusižengimų tyrimo, administracinių nusižengimų protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo“ 1 punktu patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, kurių valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę pradėti administracinę teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, sąrašą:

papildau sąrašą nauja lentele ir ją išdėstau taip:

 

Nr.

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo straipsnis ir pavadinimas

Struktūrinis padalinys

                                                                

96.

12 (1, 3, 5, 15 ir 16 dalyse)

Išorinės reklamos įrengimo reikalavimai.

 

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius.“

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

 

______________

 

 

 

Į pradžią