Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-948 2020-07-21
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ĮSAKYMAS<br> DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-318 „DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ŠIAULIŲ MIESTE PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PANAIKINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-318 „DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ŠIAULIŲ MIESTE PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PANAIKINIMO

 

2020 m. liepos 21 d. Nr. A-948

Šiauliai

 

                           Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1.      P r i p a ž į s t u  netekusiu galios  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. A-318 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nustatymo komisijos sudarymo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

2.      N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

                                                                                                                                                                          

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią