Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-957 2020-07-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 2020 METAIS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 2020 METAIS

 

2020 m. liepos 23 d. Nr. A-957

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, įgyvendindamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A-319 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 27 punktą, 49.11, 49.15 papunkčius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. A-343 „Dėl lėšų paskirstymo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybėje 2020 metais“, atsižvelgdamas į Rėkyvos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. gegužės 26 d. protokolą Nr. VAK-222,  Medelyno seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. birželio 3 d. protokolą Nr. VAK-239, Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2020 m. birželio 19 d. protokolą Nr. VT-40, 2020 m. liepos 16 d. protokolą Nr. VT-46, 2020 m. liepos 20 d. protokolą Nr. VT-47:

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje 2020 metais finansuotų projektų sąrašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Neringą Vilčinskaitę-Zavackienę, vyriausiąją specialistę (nevyriausybinių organizacijų koordinatorę) parengti projektų įgyvendinimo sutartis su projektų vykdytojais.

3. N u r o d a u Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyriui pervesti įsakymo 1 punkte nurodytame priede patvirtintų projektų finansavimui skirtas lėšas atitinkamiems subjektams pagal pasirašytas projektų įgyvendinimo sutartis.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                     Antanas Bartulis

 

 

______________

 

 

 

                                        

 

Dokumento priedai:
A-957 - DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 2020 METAIS (PRIEDAS)
Į pradžią