Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-951 2020-07-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ĮSAKYMAS DĖL PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO, KAI SAVIVALDYBĖ PRISKIRIAMA DIDELĖS RIZIKOS SAVIVALDYBEI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO, KAI SAVIVALDYBĖ PRISKIRIAMA DIDELĖS RIZIKOS SAVIVALDYBEI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 2020 m. liepos 23 d. Nr. A-951

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 4.3 ir 4.4 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo, kai savivaldybė priskiriama didelės rizikos savivaldybei, tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a s k i r i u Sveikatos skyriaus vyriausiąją specialistę Rūtą Pečiukėnę atsakingą už statistinių duomenų pateikimą Sveikatos apsaugos ministerijai šio įsakymo preambulėje nurodyto sprendimo 4.4 papunktyje nustatyta tvarka.

 3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. A-595 „Dėl Vaistinių ir prekybos vietų darbuotojų prevencinių laboratorinių tyrimų covid-19 ligai diagnozuoti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

 

 

______________

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-951 - ĮSAKYMAS DĖL PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO, KAI SAVIVALDYBĖ PRISKIRIAMA DIDELĖS RIZIKOS SAVIVALDYBEI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią