Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-980 2020-07-24
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 24 d.  Nr. A-980

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 33 straipsnio 1, 2 dalimis, Šiaulių miesto savivaldybės mero 2020 m. vasario 21 d. potvarkiu Nr. M-10 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ribų aprašo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-306 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,

1. t v i r t i n u  Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų seniūnaičių rinkimų (toliau – rinkimai) grafiką (pridedama).

2. N u s t a t a u rinkimų vietas:

2.1. 2020 m. rugpjūčio 29 d. Stoties seniūnaitijoje – Vytauto g. 132, Spindulio g. seniūnaitijoje – Spindulio g. 7, V. Kudirkos g. seniūnaitijoje – S. Daukanto g. 71, Parko seniūnaitijoje – Dvaro g. 129, Talkšos seniūnaitijoje – Ežero g. 70, Žaliūkių g. seniūnaitijoje – Tilžės g. 85, Rūdės g. seniūnaitijoje – Tilžės g. 137, Kražių g. seniūnaitijoje – Rūdės g. 6, Šimšės seniūnaitijoje – K. Kalinausko g. 17, Jono Jablonskio g. seniūnaitijoje – Tilžės g. 41, Draugystės pr. seniūnaitijoje – Vytauto g. 57, Kuršėnkelio seniūnaitijoje – Vilniaus g. 297;

2.2. 2020 m. rugsėjo 26 d. Gubernijos seniūnaitijoje – Spindulio g. 7, Aušros tak. seniūnaitijoje – Ežero g. 70, Klevų g. seniūnaitijoje – Vytauto g. 132, Centro seniūnaitijoje – Tilžės g. 137, Bokšto seniūnaitoje – Dainų g. 45, Pabalių seniūnaitijoje – Pabalių g. 53, Karaliaučiaus g. seniūnaitijoje – K. Korsako g. 8, Aukštabalio g. seniūnaitijoje – Tiesos g. 1,  Šventupio seniūnaitijoje – Lieporių g. 2, Tilžės g. seniūnaitijoje – Saulės tak. 5, Gytarių g. seniūnaitijoje – Dainų g. 11, Gegužių g. seniūnaitijoje – S. Dariaus ir S. Girėno g. 22;

2.3. 2020 m. spalio 24 d. Lieporių g. seniūnaitijoje – Lieporių g. 2, J. Sondeckio g. seniūnaitijoje – Tiesos g. 1, S. Dariaus ir S. Girėno g. seniūnaitijoje – S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Gardino g. seniūnaitijoje – Dainų g. 33, Ragainės g. seniūnaitijoje – Tilžės g. 85, Beržynėlio seniūnaitijoje – Dainų g. 7, Dainų tak. seniūnaitijoje – Dainų g. 88, Lyros g. seniūnaitijoje – Dainų g. 11, Dainų g. seniūnaitijoje – Dainų g. 45, Architektų g. seniūnaitijoje – Dainų g. 13, K. Korsako g. seniūnaitijoje – K. Korsako g. 8, Bulvaro seniūnaitijoje – Vytauto g. 132, Kviečių g. seniūnaitijoje – K. Korsako g. 10.

3. Į p a r e i g o j u Bendrųjų reikalų skyrių paskelbti rinkimų grafiką, patvirtintą šio įsakymo 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje, patalpose ir vietinėse visuomenės informavimo priemonėse.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu Dvaro g. 81, 76298 Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

 

Dokumento priedai:
A-980 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią