Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-984 2020-07-24
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 24 d.  Nr. A-984

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

1.      T v i r t i n u  Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų valdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.     L a i k a u netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. A-1654 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų valdymo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ su visais jo papildymais ir pakeitimais.

3.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 1 d. 

 

           

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-984 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
A-984 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią