Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-984 2020-07-24
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų valdymo tvarkos aprašo

priedas

 

 

(pavadinimas) POSĖDŽIO

INFORMACINĖ PAŽYMA

 

Šiauliai

(data)

 

Posėdžio  data:

 

Posėdžio  vieta:

 

Posėdžio pradžios laikas:

Posėdžio  pabaigos laikas:

 

Posėdžio dalyviai:

Posėdžio kviestiniai asmenys:

 

Posėdžio darbotvarkė:

1.

2.

3.

...

Svarstyta. 1.

Balsavimo rezultatai:

Nuspręsta:

 

Svarstyta. 2.

Balsavimo rezultatai:

Nuspręsta:

 

Svarstyta. 3.

Balsavimo rezultatai:

Nuspręsta:

...

 

Garso įrašo eigos laikas

Įvykis posėdyje

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius  (vardas, pavardė)

 

Posėdžio pirmininkas (vardas, pavardė)

Į pradžią