Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1002 2020-07-30
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SPRUDEIKOS G. 234 IR SPRUDEIKOS G. 234A, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SPRUDEIKOS G. 234 IR SPRUDEIKOS G. 234A, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2020 m. liepos 30 d. Nr. A-1002

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais), 21 punktu ir atsižvelgdamas į prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, registruotą Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje 2020 m. birželio 29 d., registracijos Nr. GVA-PL-25 (prašymas įkeltas į Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą, paslaugos bylos Nr. ZSFP-76841):

1. Nusprendžiu pradėti rengti žemės sklypų Sprudeikos g. 234 ir Sprudeikos g. 234A, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas yra pertvarkyti žemės sklypus sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną.

2. Įpareigoju Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                                                                          

pavaduojantis administracijos direktorių                                                               Vincas Urbonavičius

______________

 

Į pradžią