Tema
„Kalba, kuri neįsitvirtins šiame elektroniniame pasaulyje, išnyks.“ (Davidas Brooksas, „Microsoft“ bendrovės tarptautinės strategijos direktorius) Ar jūs manote taip pat?
Organizatorius 2018-02-13 10:17:41 Kad bendravimas su kompiuteriu būtų efektyvus, reikia mokėti tą kalbą, kuria jis kalba. Kadangi ne visi ją moka, programos yra verčiamos į įvairias kalbas, pritaikomos kitai kalbinei ir kultūrinei terpei.
Nors pastaraisiais metais lietuvių kalbos technologijų srityje padaryta reikšminga pažanga, ji nėra pakankama, kad kalba būtų visavertiškai vartojama elektroninėje erdvėje. Sulietuvintos pačios svarbiausios programos patiems svarbiausiems darbams. Bet darbų, kur galima pritaikyti kompiuterį, įvairovė kur kas didesnė ir nuolat auga. Pagal programų, su kuriomis galima bendrauti gimtąja kalba, skaičių mes 2–3 kartus atsiliekame nuo kitų Europos šalių. Tokia situacija susiklostė dėl to, kad kalbos technologijos yra brangus dalykas, Lietuvos rinka nėra didelė, o pasipriešinimas anglų kalbai yra labai mažas. Ne kartą teko išgirsti nuomonę, kad anglų kalba kompiuteriuose ne trukdo, o atvirkščiai, palengvina darbą su kompiuteriu.
Pradinis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tikslas šiuo metu yra pasiekti, kad visos už valstybinius pinigus perkamos programos būtų lietuvių kalba. Kol kas teisės aktuose nėra numatytas reikalavimas informacinių technologijų srityje vartoti lietuvių kalbą.
Ar pritariate tam, kad kompiuterių programos būtų lietuvinamos? Ar, jūsų nuomone, lietuvių kalbos plėtra informacinėse technologijose užtikrins lietuvių kalbos išlikimą?
Inga (Svečias) 2018-04-04 17:39:36 Su šia „Microsoft“ bendrovės tarptautinės strategijos direktoriaus Davido Brookso nuomone, kad „Kalba, kuri neįsitvirtins šiame elektroniniame pasaulyje, išnyks“ nesutinku. Sutinku su tuo, jog virtualiame pasaulyje žmonės, o ypač jaunimas vis mažiau vartoja taisyklingą lietuvišką kalbą, tačiau nemanau, kad tai gali "privesti" iki kalbos išnykimo. Dauguma žmonių elektroniniame pasaulyje dažnai nenaudoja lietuviškų raidžių, įterpia daug angliškų ar rusiškų žodžių. Visa tai iškraipo mūsų gimtąją lietuvių kalbą, tačiau tai nekeičia fakto, jog realiame pasaulyje, o ne elektroninėje erdvėje mes vis vien bendraujame lietuviškai. Juk realybėje mes nekalbame žodžių trumpiniais. Na taip, yra atvejų, kai keletą kitos kalbos žodžių įterpiame į pokalbį realybėje, tačiau tai nereiškia, jog mūsų gimtoji - lietuvių kalba išnyks. Taigi, mano nuomone, elektroniniame pasaulyje neįsitvirtinusi kalba neišnyks, o tiesiog taps šiek tiek iškraipyta.
Justina (Svečias) 2018-04-05 11:06:47 Elektroniniame pasaulyje, anglų kalbos gausu. Būtų daug paprasčiau ir lengiau daugeliui naudotis jei jos būtų mūsų gimtąją kalba. Tikrai nemanau, kad darbą kompiuteriu palengvina anglų kalba, kaip tik pasunkina. Daugelis vyresnio amžiaus žmonių, anglų kalbos net nemoka. Tai jiems naudotis šiomis paslaugomis dar sunkiau. Manau, kad valstybė turėtų labiau investuoti į lietuvių kalbą ir ją puoselėti.
Guoda K. (Svečias) 2018-04-05 17:47:32 Mano nuomone, mes kartais esame priversti bendrauti ir skleisti informaciją svetima kalba. Taip, šiandieniniame pasaulyje vargiai matome save be elektronikos ir kone esame „pririšti“ prie interneto. Internetinėje erdvėje daug kas mėgsta parašyti prierašą, komentarą ar tinklaraštį, pavyzdžiui, anglų kalba. Tie patys įdomesni straipsniai, patarimai yra skleidžiami užsieniečių ir jų kalbomis. Tačiau gerai pagalvojus, mes, lietuviai, taip pat rašome ir skleidžiama savo informaciją lietuvių kalba ir ją tikrai skaito. Galbūt užsieniečiai ne, nes paprasčiausiai nemoka kalbos, bet mes patys skaitome, dalinamės, diskutuojame. Todėl negalime visiškai teigti, kad ir mūsų kalba elektroniniame pasaulyje nepalieka įspaudo. O jei ir atsitiktų taip, kad tą elektroninį pasaulį užvaldytų svetima kalba, mūsų kalbai tai įtakos neturi. Juk kiekvieną dieną susiduriame su šeimos nariais, draugais, kolegomis, dėstytojais ir bendraudami su jais vartojam kokią kalbą? Turbūt visi atsakytų taip pat – gimtąja kalba. Taigi, kad ir kokia kalba užvaldytų elektroninį pasaulį, kalba nuo to neišnyks, ji gyvuos savo šalyje kaip ir gyvavo iki šiol.
Brigita (Svečias) 2018-04-05 19:23:50 Na, aš nevisiškai pritariu D. Brookso nuomonei, nemanau, jog ta kalba, kuri nebus vartojama, arba tik labai minimaliai vartojama internetinėje erdvėje išnyks. Galbūt, tai galėtų padaryti įtakos kalboms, bet vėl gi, ar tai būtų neigiama įtaka? Manau, jog atsirandantys tarptautiniai žodžiai, nėra taip blogai, tiesiog tokiu atveju, žodžiai bus suprantami didžiajai daliai žmonių ir manau, jog tai yra gerai. Na, o tie, kurie tikrai myli savo kalbą, sugebės ją išsaugoti ir vartoti. Manau, kad tikrai ne visos kalbos yra tinkamos ir tokios suprantamos, kompiuterinėje erdvėje, reikia pripažinti, jog yra keletas pasaulio kalbų, kurias daugiau ar mažiau supranta visi besinaudojantys kompiuterine technika, todėl manau, kad nesvarbu, kokia kalba užvaldys elektroninį pasaulį, gimtoji kalba dėl to neišnyks...
Neringa (Svečias) 2018-04-08 14:41:35 Pasaulyje yra šimtai tūkstančių skirtingų kalbų ir jos atmainų, kiekviena ji savotiška, skirtinga ir kažkuo panaši. Mūsų dabartinėje Lietuvoje lietuvių kalba yra pati sudėtingiausia ir sunkiausiai išmokstama kalba. Elektroniniame pasaulyje žmonės, kurie naudojasi telefonu ir rašo dažniausiai žinučių trumpinimus taip pat ir kompiuteriu ir t. t. Dažniausiai dėstytojai studentus skatina vartoti taisyklingą lietuvių kalbą, tikrina klaidas, moko, kaip taisyklingai rašyti. Užsienio piliečiai daro pažangą ir stengiasi išmokti lietuvių kalbą, todėl nedaro mūsų kalbai įtakos išnykimui. Jei kiekvienas šalies pilietis kalbės savo gimtąją kalba, kalba tikrai neišnyks.
Liveta (Svečias) 2018-04-09 18:13:14 Mano nuomone, elektroninis pasaulis, šiais laikais, užima didelę dalį žmogaus gyvenime. Todėl pritariu „Microsoft“ bendrovės tarptautinės strategijos direktoriaus nuomonei, kad neįsitvirtinusi kalba išnyks. Kompiuterinių programų didžiąją dalį terminų užima anglų kalba, be kurios neįsivaizduojam savo kasdienybės, ji viena iš populiariausių kalbų ypatingai jaunimo tarpe. Bet, būtų be galo smagu, jog ir į lietuvių kalbą būtų investuojama, tobulinamos programos lietuvių kalba, nes, mano nuomone, taip būtų pritraukti ir svetimos kalbos nemokantys ar vyresni asmenys naudotis tomis programomis ir taip pat padidėtų darbo vietų jaunimui.
Aurelija (Svečias) 2018-04-09 19:20:00 Su „Microsoftˮ bendrovės tarptautinės strategijos direktoriaus Davido Brookso nuomone nesutinku. Nors dabar dauguma naudojasi elektorinėmis priemonėmis, kaip telefonas, kompiuteris. Skaito užsienietiškus straipsnius, ieško įvairios informacijos, skaito angliškas knygas. Sunkiau yra senyvo amžiaus žmonėms, kurie nemoka kitų kalbų tik lietuviu. Todėl lietuvių kalbą taip pat pateikia elektroninėje erdvėje savo straipsnius, knygas, komentarus įvairiausius. Patys lietuviai skaito ir domisi, kad vyksta mūsų šalyje. Tai manau, kad mes patys lietuviai turime irgi stengtis kad neišnyktu kalbą mūsų.
Gaudrė (Svečias) 2018-04-10 12:59:23 Kadangi laikas vietoje nestovi, o technologijos vis keičiasi, naujėja, modernėja, lygiai taip pat ir dauguma žmonių pradeda vis dažniau naudotis informacinėmis ar kitomis technologijomis. Labai dažnai įvairiuose lietuvių įmonių internetiniuose puslapiuose pastebiu, kad didžioji informacijos dalis, pavyzdžiui, kaip meniu, aprašymai ar šiaip kokia informacija būna parašyta anglu kalba. Ir visiškai pilnai sutinku su "Microsoft" bendrovės tarptautinės strategijos direktoriaus nuomonę. Mūsų lietuvių kalba yra pakankamai silpna virtualioje aplinkoje ir dauguma jaunimo vis dažniau pradeda domėtis informacija kuri yra parašyta svetima kalba. Tai labai pasijaučia, ne tik virtualioje erdvėje, bet ir bendraujant realybėje. Manau, kad lituanistams ir pačiai valstybei reikėtų į tai atkreipti didelį dėmesį, stengtis skatinti lietuviškas įmones ar internetinius portalus, viską talpinti, tik lietuvių kalba, bei žmonėms patiems reikėtų investuoti laiko ir stengtis, kad mūsų kalba neišnyktu.
Eglė (Svečias) 2018-04-10 15:32:55 Nevisiškai pritariu šiai nuomonei, manau, jog visiškam kalbos išnykimui reikėtų tikrai daug laiko. Žinoma, pasaulis modernėja su kiekviena diena, į mūsų kalbą plinta vis daugiau tarptautinių žodžių. Taisyklinga kalba internetinėje erdvėje nebe taip dažnai naudojama kaip seniau. Manau, jog atsirandantys tarptautiniai žodžiai nėra blogai ir nemanau, jog tai žmonėms kenkia. Bendraujant realiai, žmonės vis tiek vartos savo gimtąją kalbą, o mokyklose yra mokoma kalbėti ir rašyti taisyklingai, lietuviškai. Nemanau, jog yra didelė grėsmė, kad kalba kuri neįsitvirtins šiame elektroniniame pasaulyje, išnyks.
Augusta Garšvaitė (Svečias) 2018-04-10 18:45:53 Aš taip nemanau. Mano manymu kalba yra reikalingesnė gyvam bendravimui tarp žmonių, nei elektroniniame pasaulyje, tad kol bus žmonių, kurie ta kalba kalbės ir ją puoselės, tol ir pati kalba bus gyva. Juk yra daug įvairių laukinių genčių, kurių žmonės nė nėra girdėję kas tas internetas ar kas tas kompiuteris, bet jie turi savo kalbą ir ja bendrauja tarpusavyje ir kol jų bendruomenė bus gyva, tol ir jų kalba neišnyks.
 1 2 3 4  


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.