Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Pilietiškumo pamoka „Švenčiu Lietuvą“

Pilietiškumas Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje – ne tik skambūs žodžiai. Mokykla ugdo jaunąją kartą skiepydama tautiškumo, pilietiškumo principus. Noras perduoti jaunajai kartai pilietiškumą kaip vertybę nedingsta ir pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją.

Šiai dienai paminėti  progimnazijoje organizuota integruota pilietiškumo pamoka „Švenčiu Lietuvą“, kurioje skambėjo mokinių atliekami muzikiniai kūriniai.  Renginyje buvo galima išklausyti ne tik progimnazijos direktorės sveikinimą, bet ir kraštietės  LR Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nielsen bei Šiaulių miesto  mero patarėjo Justino Švėgždos siunčiamus sveikinimus.

Visą savaitę iki integruotos pilietiškumo pamokos mokiniai buvo kviečiami įsitraukti į įvairias veiklas. Siekiant pasitikrinti savo žinias ir geriau pažinti vieną iš  svarbiausių Lietuvos istorijos datų – Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, per istorijos pamokas mokiniai sprendė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos parengtą virtualų uždavinyną „Istorijos seklys: Nepriklausomybės atkūrimo pėdsakais“.

Progimnazijos 5-8 klasių mokiniai buvo pakviesti įsitraukti į bendrą, visus vienijančią veiklą – kūrybines dirbtuves „Aš – Lietuvos dalis“.  Jų metu mūsų trispalvės spalvomis dažė akmenėlius, kurie vėliau progimnazijos kieme buvo sudėlioti į Lietuvos vėliavą.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mokiniais, gebančiais kurti, švęsti mūsų visų Laisvę!

 

Istorijos mokytojos Vitalija Šukienė ir Diana Norkaitienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas