Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Narkotikų kontrolės komisija

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-333

Komisijos sudėtis:

 • Justina Šimanauskaitė, biudžetinės įstaigos Respublikinio priklausomybės ligų centro
  Šiaulių filialo direktorė (pirmininkė);
 • Rasa Šliavienė, biudžetinės įstaigos Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
  Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos poskyrio vyriausioji specialistė (pirmininko pavaduotoja);
 • Aurimas Bagavičius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus
  vyriausiasis specialistas;
 • Danutė Bogušienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikinojo
  apgyvendinimo tarnybos socialinio darbo organizatorė;
 • Henrieta Garbenienė, biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės
  sveikatos biuro direktorė;
 • Danutė Jakubkienė, biudžetinės įstaigos Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos
  komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės
  vyriausioji tyrėja;
 • Gintarė Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
  vyriausioji specialistė;
 • Akvilė Mišeikienė, biudžetinės įstaigos Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
  Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji tyrėja;
 • Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos savivaldybės
  gydytoja (Sveikatos skyriaus vedėja);
 • Ramūnas Snarskis, nevyriausybinės organizacijos klubo „Tarp savų“ prezidentas;
 • Laima Šėporaitienė, viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Psichikos sveikatos
  centro vedėja;
 • Janina Urnikienė, Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė;
 • Dalia Vietienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
  (jaunimo reikalų koordinatorė);
 • Oksana Vyšniauskienė, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji
  specialistė.