Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbios Pramonės ir Serbentų gatvių sankryžos kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus

 Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbios Pramonės ir Serbentų gatvių sankryžos kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad MB „Lignumbaltica“ parengė ,,Pramonės ir Serbentų gatvių sankryžos, Šiauliuose, kapitalinio remonto projektas“ projektinius pasiūlymus.

Projektuojamo statinio adresas – Pramonės ir Serbentų gatvių sankryža, Šiauliai.

Projekte numatoma įrengti atnaujintą gatvės dangą, papildomas eismo juostas, eismo reguliavimą kelio ženklais ir šviesoforais, atnaujinti šaligatvius/pėsčiųjų-dviračių takus.

Statinio naudojimo paskirtis – inžinerinis statinys, susisiekimo komunikacijos, gatvės.

Projekto rengėjas - MB ,,Lignumbaltica“ (Uosių g. 10A, Šiauliai, tel. (+370) 618 06887, el.p. info@lignumbaltica.lt).

Projekto vadovas Ramūnas Vaičekauskas, el. paštas info@lignumbaltica.lt

Statytojas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija,  Vasario 16-osios g. 62, LT-76295, Šiauliai, El.p.: , kontaktinis asmuo – Daiva Mačernė el. Paštas daiva.macerne@siauliai.lt, tel. +370 41 596 264. Kontaktinis asmuo, dėl projekto sprendinių aptarimo: Ramūnas Vaičekauskas, tel. (+370) 618 06887, el. p. info@lignumbaltica.lt

Su projekto sprendiniais galima susipažinti:

 • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje siauliai.lt
 • MB „Lignumbaltica“ (P. Višinskio g. 34, 217 kab., Šiauliai, darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 12 val. 00 min iki 16 val. (iš anksto informavus tel. +370 618 06887)

Pasiūlymus dėl projekto ,,Pramonės ir Serbentų gatvių sankryžos, Šiauliuose, kapitalinio remonto projektas“ projektinių sprendinių galima teikti el. p.: ; paštu adresu: MB ,,Lignumbaltica“, Uosių g. 10A, Šiauliai, iki  viešo susirinkimo ir jo metu.

Viešas susirinkimas projektinių pasiūlymų svarstymui, vyks tiesioginės transliacijos būdu.

Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma 2022 m. Liepos 14 d., nuo 16:00 val. iki 17:00 val., naudojant „Microsoft Teams“  programinę įrangą (programa yra nemokama, galimas prisijungimas per personalinį ar planšetinį kompiuterį). Prisijungti prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos galite paspaudę arba suvedę žemiau pateiktą nuorodą:

Prisijungimo nuoroda:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU1YTBjM2MtZTBiMS00ZjgyLWI3OTYtZDQ4ODE4Y2Y4NTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e2371e01-ab5b-47f4-8c6b-d35989329e0c%22%2c%22Oid%22%3a%22f87a3279-d816-40d5-8833-71745374bbd5%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Remigijus Jurėla