Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Nenaudojami žemės sklypai

Papildyta 2023-08-31

Pranešame, kad vadovaujantis Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-251 (toliau – Aprašas), įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ 1.1.2 papunktį ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ 1.6 papunktį bei atsižvelgiant į Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 3 d. potvarkiu Nr. M-364 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijos sudarymo“, 2023 m. rugpjūčio mėn. posėdžio protokolo išvadas, 2023 m. rugpjūčio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-754 „Dėl 2023 m. nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas galutinis ir nekeičiamas (Aprašo 9.1. p.) 2023 m. nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašas, o 2023 m. rugpjūčio 21 d. potvarkiu Nr. M-760 „Dėl 2023 m. nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ar naudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ - galutinis ir nekeičiamas (Aprašo 9.1. p.) 2023 m. Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ar naudojamų žemės sklypų sąrašas.

Primename, kad Aprašo 8.8. papunktyje nurodyta: „kai Apraše nurodytais atvejais žemės sklypo ar jo dalies naudotojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad žemės sklypo ar jo dalies naudotojui Apraše nurodyta informacija įteikta tinkamai“. (Su Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti: http://www.siauliai.lt/aktai/).

2023 M. NENAUDOJAMŲ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS

2023 M. NENAUDOJAMŲ NUOMOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS AR NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS

Papildyta 2023-07-13

2023 m. Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašo projektas.

2023 m. Nenaudojamų nuomojamų žemės sklypų sąrašo projektas.

Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste kontrolė

Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašas
Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisija

Nenaudojamų žemės sklypai Šiaulių mieste 2022 m.

Vadovaudamasis Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-251 (toliau – Aprašas), įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ 1.1.2 papunktį bei atsižvelgdamas į Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A-876, 2022 m. rugpjūčio mėn. posėdžio protokolo išvadas, 2022 m. rugpjūčio 17 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1445 buvo patvirtintas galutinis ir nekeičiamas (Aprašo 11.4. p.) 2022 m. nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašas.

Primename, kad Aprašo 9.2.2. papunktyje nurodyta: „kai Apraše nurodytais atvejais žemės sklypo savininko, nuomininko ar naudotojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad žemės sklypo savininkui, nuomininkui ar naudotojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija“. (Su Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti: http://www.siauliai.lt/aktai/).

2022 m. nenaudojamų žemės sklypų sąrašai ir aktuali informaciją jų savininkams ir naudotojams

2022 M. NENAUDOJAMŲ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS
https://www.siauliai.lt/news/view/patvirtintas-2022-m-nenaudojamu-zemes-sklypu-sarasas 

Informacija teikiama Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriuje tel.: (8 41) 596 309, (8 41) 596 326, (8 41) 383 442, (8 41) 383 432, (8 41) 596 314, Medelyno seniūnijoje tel.: (8 41) 425 297, Rėkyvos seniūnijoje tel.: (8 41) 392 260.