Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Nenaudojami žemės sklypai

Papildyta 2024-06-17

https://www.siauliai.lt/news/view/skelbiami-2024-metu-preliminarus-nenaudojamu-zemes-sklypu-sarasai 

Papildyta 2023-08-31

Pranešame, kad vadovaujantis Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-251 (toliau – Aprašas), įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ 1.1.2 papunktį ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ 1.6 papunktį bei atsižvelgiant į Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 3 d. potvarkiu Nr. M-364 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijos sudarymo“, 2023 m. rugpjūčio mėn. posėdžio protokolo išvadas, 2023 m. rugpjūčio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-754 „Dėl 2023 m. nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas galutinis ir nekeičiamas (Aprašo 9.1. p.) 2023 m. nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašas, o 2023 m. rugpjūčio 21 d. potvarkiu Nr. M-760 „Dėl 2023 m. nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ar naudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ - galutinis ir nekeičiamas (Aprašo 9.1. p.) 2023 m. Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ar naudojamų žemės sklypų sąrašas.

Primename, kad Aprašo 8.8. papunktyje nurodyta: „kai Apraše nurodytais atvejais žemės sklypo ar jo dalies naudotojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad žemės sklypo ar jo dalies naudotojui Apraše nurodyta informacija įteikta tinkamai“. (Su Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti: http://www.siauliai.lt/aktai/).

2023 M. NENAUDOJAMŲ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS

2023 M. NENAUDOJAMŲ NUOMOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS AR NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS

Papildyta 2023-07-13

2023 m. Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašo projektas.

2023 m. Nenaudojamų nuomojamų žemės sklypų sąrašo projektas.

Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste kontrolė

Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašas
Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisija

Nenaudojamų žemės sklypai Šiaulių mieste 2022 m.

Vadovaudamasis Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-251 (toliau – Aprašas), įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ 1.1.2 papunktį bei atsižvelgdamas į Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A-876, 2022 m. rugpjūčio mėn. posėdžio protokolo išvadas, 2022 m. rugpjūčio 17 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1445 buvo patvirtintas galutinis ir nekeičiamas (Aprašo 11.4. p.) 2022 m. nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašas.

Primename, kad Aprašo 9.2.2. papunktyje nurodyta: „kai Apraše nurodytais atvejais žemės sklypo savininko, nuomininko ar naudotojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad žemės sklypo savininkui, nuomininkui ar naudotojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija“. (Su Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti: http://www.siauliai.lt/aktai/).

2022 m. nenaudojamų žemės sklypų sąrašai ir aktuali informaciją jų savininkams ir naudotojams

2022 M. NENAUDOJAMŲ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS
https://www.siauliai.lt/news/view/patvirtintas-2022-m-nenaudojamu-zemes-sklypu-sarasas 

Informacija teikiama Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriuje tel.: (8 41) 596 309, (8 41) 596 326, (8 41) 383 442, (8 41) 383 432, (8 41) 596 314, Medelyno seniūnijoje tel.: (8 41) 425 297, Rėkyvos seniūnijoje tel.: (8 41) 392 260.