Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Statinių naudojimas ir priežiūra

Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 2 d. sprendimu  Nr. T-458           

          

NENAUDOJAMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ IR PATALPŲ 2021 METŲ SĄRAŠAS

 

Eil.  Nr.

Statinio adresas, unikalus Nr., paskirtis

Pastabos

1.       

Pastatas – slėptuvė Daubos g. 1A, Šiauliai Unik. Nr. 2997-5003-5112

Paskirtis – specialioji

Neprižiūrimas.  (Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3.2 papunktis)

2.

Pastatas – autodirbtuvė Daubos g. 1A, Šiauliai Unik. Nr. 4400-0832-6572

Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

3.

Pastatas – sargų pastatas

S. Daukanto g. 4C, Šiauliai

Unik. Nr. 2998-6010-0019

Paskirtis – administracinė

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

4.

Pastatas – sargybos postas

Dubijos g. 8, Šiauliai

Unik. Nr. 2999-6005-4041

Paskirtis –  administracinė

Nenaudojamas. (Aprašo 3.1 papunktis)

5.

Pastatas – administracinis

Dubijos g. 8, Šiauliai

Unik. Nr. 2999-6005-4030

Paskirtis – administracinė

Nenaudojamas. (Aprašo 3.1 papunktis)

6.

Pastatas – dirbtuvės

Energetikų g. 20, Šiauliai

Unik. Nr. 4400-2317-5837

Paskirtis – gamybos pramonės

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

7.

Pastatas – sandėlis

Energetikų g. 20, Šiauliai

Unik. Nr. 2993-0011-8096

Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

8.

Pastatas – siurblinė

Frenkelių g. 2, Šiauliai

Unik. Nr. 2989-3000-1084

Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

9.

Pastatas – sandėlis

Frenkelių g. 2, Šiauliai

Unik. Nr. 2989-3000-1373

Paskirtis –  sandėliavimo

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

10.

Patalpa – gamybinė patalpa

Frenkelių g. 2, Šiauliai

Unik. Nr. 4400-0210-7664:3577

Paskirtis –  gamybos

Neprižiūrima. (Aprašo 3.2 papunktis)

11.

Patalpa –  gamybinė patalpa

Frenkelių g. 2, Šiauliai

Unik. Nr. 4400-0210-7702:3578

Paskirtis –  gamybos

Neprižiūrima. (Aprašo 3.2 papunktis)

12.

Patalpa –  gamybinė patalpa

Frenkelių g. 2, Šiauliai

Unik. Nr. 4400-0217-4590:4019

Paskirtis –  gamybos

Neprižiūrima. (Aprašo 3.2 papunktis)

13.

Pastatas – gamybinis pastatas

Frenkelių g. 6, Šiauliai

Unik. Nr. 2989-3000-1140

Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

14.

Pastatas – gamybinis pastatas

Frenkelių g. 8, Šiauliai

Unik. Nr. 2989-3000-1108

Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

15.

Patalpa – gamybinė patalpa Frenkelių g. 12, Šiauliai Unik. Nr. 2989-3000-1095:0003 Paskirtis – gamybos

Neprižiūrima. (Aprašo 3.2 papunktis)

16.

Patalpa – cechas Frenkelių g. 12, Šiauliai Unik. Nr. 4400-0440-3146:1392 Paskirtis – gamybos

Neprižiūrima. (Aprašo 3.2 papunktis)

17.

Patalpa – cechas Frenkelių g. 12, Šiauliai Unik. Nr. 4400-0440-3161:1393 Paskirtis – gamybos

Neprižiūrima. (Aprašo 3.2 papunktis)

18.

Pastatas – valymo įrengimai Frenkelių g. 13, Šiauliai Unik. Nr. 2989-3000-1240 Paskirtis – kita

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

19.

Pastatas – transformatorinė Frenkelių g. 14, Šiauliai Unik. Nr. 2989-3000-1173 Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

20.

Pastatas – gamybinis pastatas Frenkelių g. 22, Šiauliai Unik. Nr. 2989-3000-1162 Paskirtis – gamybos, pramonės

Nenaudojamas. (Aprašo 3.1 papunktis)

21.

Pastatas – mėsos perdirbimo cechas J. Basanavičiaus g. 131A, Šiauliai Unik. Nr. 2997-0013-8104

Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

22.

Pastatas – kiaulidė J. Basanavičiaus g. 133, Šiauliai

Unik. Nr. 2997-0013-8042

Paskirtis – kita (fermų)

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

23.

Pastatas – ferma

J. Basanavičiaus g. 133A, Šiauliai

Unik. Nr. 4400-1174-3410

Paskirtis – kita (fermų)

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

24.

Pastatas – šiltnamis su plytų mūro priestatu

J. Basanavičiaus g. 129B, Šiauliai

Unik. Nr.4400-0074-2384

Paskirtis –  pagalbinio ūkio

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

25.

Pastatas – kruopų fasavimo cechas Kupiškio g. 11, Šiauliai

Unik. Nr.2992-4000-8214

Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

26.

Pastatas –  gyvenamasis namas J. Basanavičiaus g. 16A, Šiauliai Unik. Nr.2999-7001-7018

Paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Statinys naudojamas ne pagal paskirtį. (Aprašo 3.3 papunktis)

27.

Pastatas – boilerinė

J. Sondeckio g. 26B, Šiauliai

Unik. Nr. 2997-1010-3017

Paskirtis – gamybos, pramonės

Nenaudojamas. (Aprašo 3.1 papunktis)

28.

Pastatas –  prekybos centras su kavine ir vaistinės patalpomis K. Korsako g. 12, Šiauliai Unik. Nr. 4400-0899-9244 Paskirtis – prekybos

Nenaudojamas. (Aprašo 3.1 papunktis)

29.

Pastatas –  perpompavimo stotis Pakruojo g. 2, Šiauliai Unik. Nr. 2995-9014-3064 Paskirtis – kita

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

30.

Pastatas – sandėlis Radviliškio g. 118, Šiauliai Unik. Nr. 2994-1002-7014 Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

31.

Pastatas – parduotuvė Radviliškio g. 122, Šiauliai Unik. Nr. 2994-1002-8011 Paskirtis – prekybos

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

32.

Pastatas – daržovių sandėlis Radviliškio g. 122A, Šiauliai Unik. Nr. 2999-0018-3012 Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

33.

Pastatas – sandėlis

Vairo g. 28, Šiauliai

Unik. Nr. 2996-2017-9296 Paskirtis – pagalbinio ūkio

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

34.

Pastatas –  gamybos cechas Varpo g. 3, Šiauliai Unik. Nr. 2996-2017-9041 Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

35.

Pastatas –  siuvimo cechas Varpo g. 7, Šiauliai Unik. Nr. 2900-2003-5014 Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

36.

Pastatas –  prekybos centras

Varpo g. 22A, Šiauliai Unik. Nr. 2997-3011-0016

Paskirtis – prekybos

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

37.

Patalpa – sandėlis Vilniaus g. 72B, Šiauliai Unik. Nr. 2989-3000-1030:2192 Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrima. (Aprašo 3.2 papunktis)

38.

Patalpa – sandėlis Vilniaus g. 72B, Šiauliai Unik. Nr.4400-0206-1420:3205 Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrima. (Aprašo 3.2 papunktis)

39.

Patalpa – sandėlis Vilniaus g. 72B, Šiauliai Unik. Nr.4400-0456-7402:3713 Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrima. (Aprašo 3.2 papunktis)

40.

Patalpa – sandėlis

Vilniaus g. 72B, Šiauliai Unik. Nr.4400-0456-7446:3714 Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrima. (Aprašo 3.2 papunktis)

41.

Patalpa – sandėlis Vilniaus g. 72B, Šiauliai Unik. Nr.4400-0657-4561:5185 Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrima. (Aprašo 3.2 papunktis)

42.

Pastatas – sporto salė Vilniaus g. 68, Šiauliai Unik. Nr.2991-0001-0010 Paskirtis – sporto

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

43.

Pastatas – daržinė Vyturių g. 8G, Šiauliai Unik. Nr.2996-0021-7100 Paskirtis – kita (ūkio)

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

44.

Pastatas – daržinė Vyturių g. 8G, Šiauliai Unik. Nr.2996-0021-7222 Paskirtis – kita (ūkio)

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

45.

Pastatas – administracinis Žalgirio g. 1, Šiauliai Unik. Nr. 2995-3012-6014 Paskirtis – administracinė

Nenaudojamas. (Aprašo 3.1 papunktis)

46.

Pastatas – ūkinis Žemaitės g. 70C, Šiauliai Unik. Nr. 2997-0029-3019 Paskirtis – pagalbinio ūkio

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

47.

Pastatas – stadionas Žemaitės g. 70C, Šiauliai Unik. Nr. 2997-0029-3020 Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

Neprižiūrimas. (Aprašo 3.2 papunktis)

48.

Pastatas – prekybos centras Žuvininkų g. 5, Šiauliai Unik. Nr. 4400-0359-5268 Paskirtis – prekybos

Nenaudojamas. (Aprašo 3.1 papunktis)

Statybos techninis reglamentas Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas