Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

KET pažeidimų tyrimas

Informacija fiziniams asmenims

 • Baudos arba administracinio nurodymo sumokėjimas

Bauda arba administracinis nurodymas, paskirti pagal Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vykdomosios institucijos pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus ar kitus procesinius dokumentus, turi būti sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (lėšų gavėjas) sąskaitų:

      Sąskaitos Nr.

      Banko pavadinimas

Įmokos kodas

LT78 7290 0000 0013 0151

AB „Citadele“ bankas

1001

LT74 4010 0510 0132 4763

AB DNB bankas

1001

LT05 7044 0600 0788 7175

AB SEB bankas

1001

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Šiaulių bankas

1001

LT74 7400 0000 0872 3870

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

1001

LT12 2140 0300 0268 0220

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

1001

LT24 7300 0101 1239 4300

AB „Swedbank“

1001

LT42 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas

1001

Pastaba. Administraciniam nusižengimui priskiriamas identifikacinis kodas (ROIK). Mokant baudą arba administracinį nurodymą  į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, mokėjimo nurodymo langelyje Unikalus mokėjimo kodas būtina nurodyti administracinio nusižengimo identifikacinį kodą ROIK, įmokos kodas – 1001

 • Procesinių dokumentų surašymas ir išsiuntimas transporto priemonės savininkui (valdytojui)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 611 straipsnio 3 dalimi, galimi vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimai yra fiksuojami nuotraukose.

LR ANK nustatytais atvejais (417 straipsnio 2 dalyje, 418 straipsnio 1 dalyje ir kt.) administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu surašomas ir siunčiamas transporto priemonės savininkui (valdytojui). Procesiniai dokumentai, remiantis LR ANK 573 straipsnio 1 dalimi, siunčiami į oficialiai deklaruotą asmens gyvenamąją vietą arba kitą žinomą asmens gyvenamąją vietą, arba jo darbovietę, arba mokymo įstaigą, arba Lietuvos darbo biržos teritorinį skyrių, kuriame asmuo yra registruotas kaip bedarbis.

Tais atvejais, kai asmuo LR ANK 418 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą padaro pirmą kartą, vadovaujantis LR ANK 610 straipsnio 1 dalimi, asmeniui yra surašomas protokolas su administraciniu nurodymu.

 • Atsakomybė transporto priemonės valdytojui (vairuotojui)

Jeigu administracinį nusižengimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo išsiuntimo dienos raštu pranešti duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris administracinio nusižengimo padarymo metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone.

Informacija juridiniams asmenims

Jeigu transporto priemonės savininkas (valdytojas) yra juridinis asmuo, šio juridinio asmens vadovui pranešama apie administracinį nusižengimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi ir LR ANK 611 straipsnio 2 dalimi, juridinio asmens vadovas per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos raštu Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriui turi pateikti asmens, kuris pranešime nurodytu laiku valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją).

Vadovaujantis LR ANK 611 straipsnio 1 dalimi, administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu bus surašomas ir siunčiamas transporto priemonės valdytojui (asmeniui, kuris valdė (vairavo) konkrečiam juridiniam asmeniui priklausančią transporto priemonę). Administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu siunčiamas registruotu laišku į transporto priemonės valdytojo gyvenamąją vietą.

Pastaba. Vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nustatyta tvarka, juridinio asmens (ar jo filialo) vadovas, nepateikęs duomenų, gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimą pagal LR ANK 431 straipsnio 1 dalį. Juridinio asmens (ar jo filialo) vadovui atsakomybė už pareigų neatlikimą netaikoma, jeigu jis prarado transporto priemonę prieš savo valią.