Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tabako gaminių vartojimas

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytų tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimų laikymosi kontrolė

  1. Prisikėlimo aikštė
  2. Saulės Laikrodžio aikštė.
  3. Viešojo transporto keleivių stotelės.
  4. Dainų tako atkarpa nuo Aido gatvės iki Lyros gatvės.
  5. Vilniaus gatvė nuo turgaus iki „Šiaulių“ viešbučio (pėsčiųjų dalis).
  6. Kaštonų alėja.
  7. Taksi stovėjimo aikštelės.
  8. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įteisintų maudyklų paplūdimiai.
  9. Kapinės.
  10. Viešosiose prekybos vietos.
  11. Centrinis parkas.
  12. Hidroparkas.
  13. Gubernijos parkas.
  14. Zubovų parkas (senasis Didždvario parkas).
  15. Atskirųjų želdynų teritorija, esanti prie Prūdelio tvenkinio.
  16. Lieporių parkas.
  17. Talkšos parkas.
  18. Salduvės parkas.
  19. Dainų parkas.
  20. Atskirųjų želdynų teritorija, esanti prie Rėkyvos ežero.
  21. Beržynėlis.
  22. VU Šiaulių akademijos Botanikos sodas.
  23. S. Daukanto skveras, esantis tarp S. Daukanto gatvės ir J. Basanavičiaus gatvės.
  24. Skveras, esantis prie Vilniaus gatvės ir Draugystės prospekto sankirtos (prie „Šiaulių“ viešbučio).
  25. Pasaulio teisuolių skveras, esantis prie Vilniaus gatvės ir Ežero gatvės sankirtos.
  26. Skveras, esantis prie Dubijos gatvės ir Draugystės prospekto sankirtos.
  27. Skveras, esantis prie Palangos gatvės ir Karklų gatvės sankirtos.
  28. Skveras, esantis prie Stoties gatvės ir P. Višinskio gatvės sankirtos (prie Jono Murkos paminklo).
  29. Skveras, esantis prie Statybininkų gatvės ir Tilžės gatvės sankirtos.
  30. Skveras, esantis Sukilėlių gatvėje (ant Sukilėlių kalnelio).
  31. Skveras prie Šiaulių miesto savivaldybės.
  32. Talkšos ežero pakrantės teritorija.
  33. Naujasis parkas (prie Moters ir vaiko klinikos).
  34. Gytarių parkas (tarp K. Korsako, Gytarių ir Kviečių gatvių).
  35. Pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Geležinės lapės iki Talkšos ežero maudyklos.
  36. Takas nuo „Lyros“ prekybos centro iki Architektų gatvės.
  37. P. Višinskio gatvė.
  38. Skveras prie Šiaulių katedros.
  39. Varpo gatvės atkarpa nuo Vytauto gatvės iki Aušros alėjos.
  40. Vasario 16-osios gatvė.
  41. Aušros alėja.

  Išimtis taikoma šiame sąraše nurodytų vietų zonoms, kurios skirtos rūkantiesiems ir pažymėtos ženklais ar užrašais. Nerūkymo zonų ir rūkymo vietų jose bei daugiabučių namų, dėl kurių rūkymo balkonuose, terasose, ir lodžijose yra pateiktas prieštaravimas, žemėlapis

  Primename, kad:

  Tabako gaminių vartojimo ribojimas 

  Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes) draudžiama:

  • visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ir (ar) socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;
  • darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
  • bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru;
  • restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
  • transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir (ar) nėščių moterų.
  • daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui ir yra įsigaliojęs savivaldybės administracijos direktorius įsakymas, kad šiame daugiabutyje yra draudžiama rūkyti.

  Savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose.

   

   

   

   

   

  Informaciją rengia Miesto koordinavimo skyrius, tel. 1863, el. p. [email protected]