Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Privatizuotini objektai

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-6
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-372
redakcija)

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

Eil. nr. Pavadinimas Unikalus nr. Adresas Balansinė likutinė vertė Eur
1 Pastatas – administracinis pastatas (bendras plotas 367,90 kv. m) su stogeliu (plotas 106,4 kv. m) 2998-3000-4018 Aido g. 10A, Šiauliai 100549,11
2 Negyvenamoji patalpa – buitinės patalpos, patalpa Nr. 67 (bendras plotas 53,62 kv. m) 2995-8015-9018:0062 Varpo g. 27-67, Šiauliai 166,17
3 Negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos (bendras plotas 767,47 kv. m) 2999-3010-1017:0001 Vytauto g. 152-1, Šiauliai 99837,89
4 Pastatas – gamybinis pastatas (bendras plotas 3554.51 kv. m) 4400-0055-3239 Frenkelių g. 25, Šiauliai 94126,51
5 Pastatas – garažas (užstatytas plotas 16,00 kv. m, pažymėta plane 7I1p) PARDUOTA 4400-4002-6371 Tilžės g. 128, Šiauliai 1066,77
6 Negyvenamoji patalpa – administracinė patalpa (bendras plotas 35,23 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis 7,82 kv. m PARDUOTA 4400-5085-8689:1574 Vytauto g. 149-36, Šiauliai 769,39
7 9,48 kv. m bendro ploto butas  su bendro naudojimo patalpomis a-1 (1,01 kv. m iš 3,03), a-2 (1,88 kv. m iš 5,63), a-3 (3,07 kv. m iš 6,15) PARDUOTA 2995-2001-0012:0002 Bačiūnų g. 46-2, Šiauliai 2,78
8 27,36 kv. m bendro ploto butas  su bendro naudojimo patalpomis: a-1 (1,01 kv. m iš 3,03), a-2 (1,88 kv. m iš 5,63), a-3 (3,08 kv. m iš 6,15) PARDUOTA 2995-2001-0012:0003 Bačiūnų g. 46-3, Šiauliai 16,63
9 26,59 kv. m bendro ploto butas , su bendrojo naudojimo patalpomis: a-1, kurios plotas   0,69 kv. m (1/3 iš 2,06 kv. m), a-2, kurios plotas 1,53 kv. m (1/3 iš 4,60 kv. m), a-3, kurios plotas 1,84 kv. m (1/3 iš 5,51 kv. m), iš viso 4,06 kv. m, su 1/3 kitų inžinerinių statinių – lauko tualetų (unikalus numeris 2995-2001-3037) PARDUOTA 4400-0669-1270:6316 Bačiūnų g. 54-1, Šiauliai 3,96
10 11,25 kv. m bendro ploto patalpa J. Basanavičiaus g. 146C-6, Šiauliuose su 1/12 dalimi pastato – ūkinio pastato (užstatytas plotas 69,00 kv. m, unikalus numeris 2994-6001-4038) 4400-0742-7916:4339 J. Basanavičiaus g. 148A, Šiauliai 2,74
11 33,86 kv. m bendro ploto butas Raguvos tak. 44-3, Šiauliuose  su 1/16 dalimi pastato – ūkinio pastato (unikalus numeris 2996-0002-0025, užstatytas plotas 109,00 kv. m) 4400-0315-2887:1350 Raguvos tak. 42, Šiauliai 26,06
12 29,25 kv. m bendro ploto butas Sodo g. 4-13, Šiauliuose, su bendro naudojimo patalpomis (a-1 patalpos 1/8 iš 2,25 kv. m, a-2 patalpos 1/8 iš 14,78 kv. m, a-3 patalpos 1/2 iš 3,40 kv. m, a-4 patalpos 1/6 iš 1,16 kv. m, a-5 patalpos 1/6 iš 1,36 kv. m) ir su 16/1000 dalių pastato – ūkinio pastato (unikalus numeris 2995-2009-5024, užstatytas plotas 332,00 kv. m) Dvaro g. 169, Šiauliuose 4400-2098-2798:8722 Sodo g. 4-13, Šiauliai, 29,73
13 33,86 kv. m bendro ploto butas  (pažymėta plane 1A1b) 4400-0315-2610:1345 Margių g. 11-1, Šiauliai 6,22
14 42,83 kv. m bendro ploto butas (pažymėta plane 1A1b) 2995-7003-1014:0004 Orlaivių g. 3-4, Šiauliai 2,72
15 76/100 pastato ‒ gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 91,39 kv. m,  (pažymėta plane 1A1m), su 3/4 dalimis ūkinio pastato (unikalus numeris 2992-5001-3029, pažymėta plane 2l1m) ir 3/4 dalimis kiemo statinių: šuliniu (5 m), kiemo tualetu (unikalus numeris 2992-5001-3032) PARDUOTA 2992-5001-3018 Aušros al. 78, Šiauliai 22,46
16 20962/43469 pastato ‒ gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 430,59 kv. m  (pažymėta plane 1A3p) 2992-5006-4019 Tilžės g. 126A, Šiauliai 0,29
17 95/985 pastato ‒ gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 986,01 kv. m (pažymėta plane 1A4p) 2994-8016-6019 Tilžės g. 148, Šiauliai 2334,36
18 137/6258 pastato ‒ gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 7459,30 kv. m (pažymėta plane 1A4p) 2995-8015-9018 Varpo g. 27, Šiauliai 1 583,04
19 Negyvenamoji patalpa – Turizmo informacijos centras (bendras plotas 102,82 kv. m, pažymėta plane 1A4p) PARDUOTA 2995-9019-0010:0077 Vilniaus g. 213-77, Šiauliai 1821,82
20 Negyvenamoji patalpa – Vaikų klubas (bendras plotas 351,46 kv. m, pažymėta plane 1A5p) 2998-5011-1019:0019 Žemaitės g. 22-19, Šiauliai 29 091,54
21 33,99 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1N5p) su 18,06 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis 4400-0557-1142:5056 Aerouosto g. 7-317, Šiauliai 23,18
22 14,10 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1N5p) su 3,91 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis 2998-5005-9012:0049 Aerouosto g. 7-510B, Šiauliai 8,36
23 34,45 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1N5p) su 10,63 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis 2998-5005-9012:0045 Aerouosto g. 7-515, Šiauliai 17,93
24 23,33 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1A2m) su 2,28 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis (1/5 dalis iš 2,0 kv. m ir 1/5 dalis iš 9,41 kv. m) 2993-8000-8014:0009 Birutės g. 40A-3, Šiauliai 9,52
25 31,76 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 21A2p) su 4,24 kv. m rūsiu (plane pažymėta R-15) 4400-0683-7598:7683 Liepų g. 22-1, Šiauliai 30,09
26 14,01 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1N5p) su 6,30 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis 2997-7004-6015:0160 Medelyno g. 7-519A, Šiauliai 2,58
27 28,24 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 8A1p) su 5,40 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis (1/6 dalis a-1, 1/6 dalis a-2, 1/4 dalis a-4, 1/4 dalis a-5, 1/2 dalis a-6) Sodo g. 2B-10, Šiauliuose, ir 11/1000 dalimi ūkinio pastato (unikalus numeris 2995-2009-3028) Dvaro g. 169, Šiauliuose 4400-0715-5624:1562 Sodo g. 2B-10, Šiauliai,  24,54
28 22,74 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 8A1p) su 5,40 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis (pažymėta a-1, a-2, a-4, a-5, a-6)  ir 11/1000 dalimi ūkinio pastato (unikalus numeris 2995-2009-3028) Dvaro g. 169, Šiauliuose 4400-0715-5679:1563 Sodo g. 2B-11, Šiauliai, 19,42
29 41/100 buto (pažymėta plane 1A2p), kurio bendras plotas 79,50 kv. m, Radviliškio g. 45-11, Šiauliuose, su 65/2200 dalimis pastato – sandėlio (unikalus numeris 2994-1002-6028), priklausančio butui (unikalus numeris 2994-1002-6017:0010) 2994-1002-6017:0010 Radviliškio g. 45-11, Šiauliai,  6449,47
30 43,46 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1A1b) 4400-0805-6810:9431 Erdvės g. 7-1, Šiauliai 3,64
31 19,72 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1N5p) su 5,70 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis 4400-0840-7607:3816 Gumbinės g. 114-506, Šiauliai 52,16
32 35,98 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1A1b) 2995-7002-2015:0004 Skrydžio g. 1-2, Šiauliai 2,72
33 34,89 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1A1b) 4400-0507-4368:1140 Terminalo g. 2A-2, Šiauliai 3,72
34 30,64 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1A2p) su 6,14 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 6,36 kv. m rūsiu (pažymėta plane R-1), 572/9600 dalimis pastato – sandėlio (unikalus numeris 2994-7012-5020, pažymėta plane 2I1p) ir 1/10 šulinio dalimi (unikalus numeris 2994-7012-5031, pažymėta plane k) 4400-0721-9645:2205 Topolių g. 8-5, Šiauliai 2,88
35 953/7437 dalys negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės (plotas 9,53 kv. m,) PARDUOTA 4400-0555-7111:4787 Dvaro g. 51, Šiauliai 1768,27
36 Kelias (gatvė) – automobilių stovėjimo aikštelė (plotas 4324,14 kv. m, pažymėta plane b1) PARDUOTA 4400-5751-1398 Metalistų g. 8B, Šiauliai 0,00
37 Pastatas – Jaunųjų technikų stotis (bendras plotas 1340,29 kv. m, pažymėta plane 1C3p) 2991-5000-3018 Gumbinės g. 18, Šiauliai 13940,58
38 43713/94846 dalys pastato ‒ administracinio pastato (bendras plotas 948,46 kv. m, pažymėta plane 1B3p) PARDUOTA 2995-5001-2012 Aušros al. 48, Šiauliai 4227,75
39 Aikštelės dalis, kurios plotas 71 kv. m (plane pažymėta b1) 4400-4499-8621 Vairo g. 15, Šiauliai 177.49
40 Pastatas – sporto salė, bendras plotas 189,62 kv. m (pažymėta plane 3U1p), su pastatu – ūkiniu pastatu, užstatytas plotas 18,00 kv. m (pažymėta plane 5l1p) ir kitais inžineriniais statiniais: šiukšlių dėže (pažymėta plane š), kiemo aikštele (pažymėta plane b1)  2993-2004-7034 Poilsio g. 12, Šiauliai 0