Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Privatizuotini objektai

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-6
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-287
redakcija)

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

  Pavadinimas Balansinė likutinė vertė, Eur
1 Pastatas – administracinis pastatas (unikalus numeris 4400-6009-4260, bendras plotas 367,90 kv. m) su stogeliu (plotas 106,4 kv. m) Aido g. 10A, Šiauliuose 100 549,11
2 Negyvenamoji patalpa – buitinės patalpos, patalpa Nr. 67 (unikalus numeris 2995-8015-9018:0062, bendras plotas 53,62 kv. m) Varpo g. 27-67, Šiauliuose 166,17
3 Negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos (unikalus numeris 2999-3010-1017:0001, bendras plotas 767,47 kv. m) Vytauto g. 152-1, Šiauliuose PARDUOTA 98 452,97
4 Pastatas – gamybinis pastatas (unikalus numeris 4400-0055-3239, bendras plotas 3554.51 kv. m) Frenkelių g. 25, Šiauliuose 94 126,51
5 11,25 kv. m bendro ploto patalpa J. Basanavičiaus g. 146C-6, Šiauliuose (unikalus numeris 4400-0742-7916:4339), su 1/12 dalimi pastato – ūkinio pastato (užstatytas plotas 69,00 kv. m, unikalus numeris 2994-6001-4038) J. Basanavičiaus g. 148A, Šiauliuose 2,74
6 29,25 kv. m bendro ploto butas Sodo g. 4-13, Šiauliuose (unikalus numeris 4400-2098-2798:8722), su bendro naudojimo patalpomis (a-1 patalpos 1/8 iš 2,25 kv. m, a-2 patalpos 1/8 iš 14,78 kv. m, a-3 patalpos 1/2 iš 3,40 kv. m, a-4 patalpos 1/6 iš 1,16 kv. m, a-5 patalpos 1/6 iš 1,36 kv. m) ir su 16/1000 dalių pastato – ūkinio pastato (unikalus numeris 2995-2009-5024, užstatytas plotas 332,00 kv. m) Dvaro g. 169, Šiauliuose   29,73
7 33,86 kv. m bendro ploto butas Margių g. 11-1, Šiauliuose (unikalus numeris 4400-0315-2610:1345, pažymėta plane 1A1b) 6,22
8 42,83 kv. m bendro ploto butas Orlaivių g. 3-4, Šiauliuose (unikalus numeris 2995-7003-1014:0004, pažymėta plane 1A1b) 2,72
9 20962/43469 pastato ‒ gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 430,59 kv. m  (unikalus numeris 2992-5006-4019, pažymėta plane 1A3p) Tilžės g. 126A, Šiauliuose 0,29
10 95/985 pastato ‒ gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 986,01 kv. m (unikalus numeris 2994-8016-6019, pažymėta plane 1A4p) Tilžės g. 148, Šiauliuose 2 334,36
11 137/6258 pastato ‒ gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 7459,30 kv. m (unikalus numeris 2995-8015-9018, pažymėta plane 1A4p) Varpo g. 27, Šiauliuose 1 583,04
12 Negyvenamoji patalpa – vaikų klubas (unikalus numeris 2998-5011-1019:0019, bendras plotas 351,46 kv. m, pažymėta plane 1A5p) Žemaitės g. 22-19, Šiauliuose PARDUOTA 28 762,86
13 33,99 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 4400-0557-1142:5056, pažymėta plane 1N5p) su 18,06 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Aerouosto g. 7-317, Šiauliuose 23,18
14 14,10 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 2998-5005-9012:0049, pažymėta plane 1N5p) su 3,91 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Aerouosto g. 7-510B, Šiauliuose PARDUOTA 8,36
15 34,45 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 2998-5005-9012:0045, pažymėta plane 1N5p) su 10,63 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Aerouosto g. 7-515, Šiauliuose 17,93
16 31,76 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 4400-0683-7598:7683, pažymėta plane 21A2p) su 4,24 kv. m rūsiu (pažymėta plane R-15) Liepų g. 22-1, Šiauliuose 30,09
17 14,01 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 2997-7004-6015:0160, pažymėta plane 1N5p) su 6,30 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Medelyno g. 7-519A, Šiauliuose 2,58
18 28,24 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 4400-0715-5624:1562, pažymėta plane 8A1p) su 5,40 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis (1/6 dalis a-1, 1/6 dalis a-2, 1/4 dalis a-4, 1/4 dalis a-5, 1/2 dalis a-6) Sodo g. 2B-10, Šiauliuose, ir 11/1000 dalimi ūkinio pastato (unikalus numeris 2995-2009-3028) Dvaro g. 169, Šiauliuose  24,54
19 22,74 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 4400-0715-5679:1563, pažymėta plane 8A1p) su 5,40 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis (pažymėta a-1, a-2, a-4, a-5, a-6) Sodo g. 2B-11, Šiauliuose, ir 11/1000 dalimi ūkinio pastato (unikalus numeris 2995-2009-3028) Dvaro g. 169, Šiauliuose  19,42
20 41/100 buto (unikalus numeris 2994-1002-6017:0010, pažymėta plane 1A2p), kurio bendras plotas 79,50 kv. m, Radviliškio g. 45-11, Šiauliuose, su 65/2200 dalimis pastato – sandėlio (unikalus numeris 2994-1002-6028), priklausančio butui (unikalus numeris 2994-1002-6017:0010) 6 449,47
21 43,46 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 4400-0805-6810:9431, pažymėta plane 1A1b) Erdvės g. 7-1, Šiauliuose 3,64
22 19,72 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 4400-0840-7607:3816, pažymėta plane 1N5p) su 5,70 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Gumbinės g. 114-506, Šiauliuose 52,09
23 35,98 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 2995-7002-2015:0004, pažymėta plane 1A1b) Skrydžio g. 1-2, Šiauliuose 2,72
24 34,89 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 4400-0507-4368:1140, pažymėta plane 1A1b) Terminalo g. 2A-2, Šiauliuose PARDUOTA 3,72
25 30,64 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 4400-0721-9645:2205, pažymėta plane 1A2p) su 6,14 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 6,36 kv. m rūsiu (pažymėta plane R-1), 572/9600 dalimis pastato – sandėlio (unikalus numeris 2994-7012-5020, pažymėta plane 2I1p) ir 1/10 šulinio dalimi (unikalus numeris 2994-7012-5031, pažymėta plane k) Topolių g. 8-5, Šiauliuose 2,88
26 Pastatas – Jaunųjų technikų stotis (unikalus numeris 2991-5000-3018, bendras plotas 1340,29 kv. m, pažymėta plane 1C3p) Gumbinės g. 18, Šiauliuose 13 822,77
27 Aikštelės dalis (unikalus numeris 4400-4499-8621, plotas 71 kv. m, pažymėta plane b1) Vairo g. 15, Šiauliuose 175,27
28 Pastatas – sporto salė (unikalus numeris 2993-2004-7034, bendras plotas 189,62 kv. m, pažymėta plane 3U1p) su pastatu – ūkiniu pastatu (unikalus numeris 2993-2004-7051, užstatytas plotas 18,00 kv. m, pažymėta plane 5l1p) ir kitais inžineriniais statiniais: šiukšlių dėže (unikalus numeris 4400-0662-3134, pažymėta plane š), kiemo aikštele (unikalus numeris 4400-0662-3094, pažymėta plane b1), Poilsio g. 12, Šiauliuose PARDUOTA 31 248,46
29 Kelias (gatvė) – Rimanto Stankevičiaus gatvė (ilgis 0,256 km; unikalus numeris 4400-5971-5912), Šiauliuose 1 829,62
30 Kelias (gatvė) – Rimanto Stankevičiaus gatvė (ilgis 0,273 km; unikalus numeris 4400-5958-5772), Šiauliuose 1 951,12
31 37,28 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 2998-5005-9012:0066, pažymėta plane 1N5p) su 7,45 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Aerouosto g. 7-209, Šiauliuose 17,51
32 33,91 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 2998-5005-9012:0059, plane pažymėta 1N5p) su 9,47 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Aerouosto g. 7-305, Šiauliuose 16,82
33 20,20 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 2998-5005-9012:0044, pažymėta plane 1N5p) su 5,05 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Aerouosto g. 7-517A, Šiauliuose 7,02
34 20,35 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 2997-7004-5018:0068, pažymėta plane 1N5p) su 4,63 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis Medelyno g. 5-308A, Šiauliuose 53,61
35 Pastatas – administracinis pastatas (unikalus numeris 2995-4001-4010, bendras plotas 1 010,33 kv. m, pažymėta plane 1B4p) Aušros al. 68, Šiauliuose; pastatas – verslo inkubatorius (unikalus numeris 2997-0001-3013, bendras plotas 1 586,62 kv. m, pažymėta plane 1C2p) Aušros al. 66A, Šiauliuose; pastatas – administracinis pastatas (unikalus numeris 2992-8000-6016, bendras plotas 262,57 kv. m, pažymėta plane 3B2p) Aušros al. 66A, Šiauliuose; pastatas – sandėlis (unikalus numeris 2997-0001-3024, užstatytas plotas 40,00 kv. m, pažymėta plane 2I1p) Aušros al. 66A, Šiauliuose; kiti inžineriniai statiniai –kiemo statiniai: kiemo aikštelė (b1) 840,27 kv. m, (b2) 378,77 kv. m, (b3) 213,69 kv. m, tvora (t1) 5,6 m (unikalus numeris 2997-0001-3035) Aušros al. 66A, Šiauliuose 881 551,46