Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Privatizuotini objektai

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 4 d. d. sprendimu Nr. T-6
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T-211 redakcija)

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

Eil. nr.

Pavadinimas

Unikalus nr.

Adresas

Balansinė likutinė vertė Eur

1

Pastatas – administracinis pastatas (bendras plotas 367,90 kv. m) su stogeliu (plotas 106,4 kv. m)

2998-3000-4018

Aido g. 10A, Šiauliai

100549,11

2

Negyvenamoji patalpa – buitinės patalpos, patalpa Nr. 67 (bendras plotas 53,62 kv. m)

2995-8015-9018:0062

Varpo g. 27-67, Šiauliai

166,17

3

Negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos (bendras plotas 767,47 kv. m)

2999-3010-1017:0001

Vytauto g. 152-1, Šiauliai

99837,89

4

Pastatas – gamybinis pastatas (bendras plotas 3554.51 kv. m)

4400-0055-3239

Frenkelių g. 25, Šiauliai

94126,51

5

21,30 kv. m bendro ploto butas Birutės g. 40A-2, Šiauliuose , su bendro naudojimo patalpomis: patalpa a-1, kurios 1/5 dalis iš 2,00 kv. m yra 0,40 kv. m, patalpa a-2, kurios 1/5 dalis iš 9,41 kv. m yra 1,88 kv. m, ir 647/8600 dalimis pastato – ūkinio pastato (unikalus numeris 2993-8000-8025, užstatytas plotas 86 kv. m)

2993-8000-8014:0008

Birutės g. 40A, Šiauliai

14,61

6

22,08 kv. m bendro ploto butas Birutės g. 40A-7, Šiauliuose, su bendro naudojimo patalpomis, kurių plotas 2,01 kv. m, ir 739/10000 dalimis pastato – ūkinio pastato (unikalus numeris 2993-8000-8025, užstatytas plotas 86 kv. m)

2993-8000-8014:0006)

Birutės g. 40A, Šiauliai

31,45

7

Pastatas – garažas (užstatytas plotas 16,00 kv. m, pažymėta plane 7I1p)

4400-4002-6371

Tilžės g. 128, Šiauliai

1066,77

8

Negyvenamoji patalpa – administracinė patalpa (bendras plotas 35,23 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis 7,82 kv. m,

4400-5085-8689:1574

Vytauto g. 149-36, Šiauliai

769,39

9

9,48 kv. m bendro ploto butas  su bendro naudojimo patalpomis a-1 (1,01 kv. m iš 3,03), a-2 (1,88 kv. m iš 5,63), a-3 (3,07 kv. m iš 6,15)

2995-2001-0012:0002

Bačiūnų g. 46-2, Šiauliai

2,78

10

27,36 kv. m bendro ploto butas  su bendro naudojimo patalpomis: a-1 (1,01 kv. m iš 3,03), a-2 (1,88 kv. m iš 5,63), a-3 (3,08 kv. m iš 6,15)

2995-2001-0012:0003

Bačiūnų g. 46-3, Šiauliai

16,63

11

23,73 kv. m bendro ploto butas  su rūsiu, kurio plotas 2,08 kv. m, ir su bendro naudojimo patalpomis, kurių plotas 2,01 kv. m

2993-8000-8014:0007

Birutės g. 40A-8, Šiauliai

30,45

12

26,05 kv. m bendro ploto butas su bendro naudojimo patalpa a-2, kurios plotas 3,15 kv. m (1/2 iš  6,30 kv. m)

4400-0261-5698:6828

Piktmiškio g. 11A-9, Šiauliai

426,35

13

26,59 kv. m bendro ploto butas , su bendrojo naudojimo patalpomis: a-1, kurios plotas   0,69 kv. m (1/3 iš 2,06 kv. m), a-2, kurios plotas 1,53 kv. m (1/3 iš 4,60 kv. m), a-3, kurios plotas 1,84 kv. m (1/3 iš 5,51 kv. m), iš viso 4,06 kv. m, su 1/3 kitų inžinerinių statinių – lauko tualetų (unikalus numeris 2995-2001-3037)

4400-0669-1270:6316

Bačiūnų g. 54-1, Šiauliai

3,96

14

11,25 kv. m bendro ploto patalpa J. Basanavičiaus g. 146C-6, Šiauliuose su 1/12 dalimi pastato – ūkinio pastato (užstatytas plotas 69,00 kv. m, unikalus numeris 2994-6001-4038)

4400-0742-7916:4339

J. Basanavičiaus g. 148A, Šiauliai

2,74

15

33,86 kv. m bendro ploto butas Raguvos tak. 44-3, Šiauliuose  su 1/16 dalimi pastato – ūkinio pastato (unikalus numeris 2996-0002-0025, užstatytas plotas 109,00 kv. m)

4400-0315-2887:1350

Raguvos tak. 42, Šiauliai

26,06

16

29,25 kv. m bendro ploto butas Sodo g. 4-13, Šiauliuose, su bendro naudojimo patalpomis (a-1 patalpos 1/8 iš 2,25 kv. m, a-2 patalpos 1/8 iš 14,78 kv. m, a-3 patalpos 1/2 iš 3,40 kv. m, a-4 patalpos 1/6 iš 1,16 kv. m, a-5 patalpos 1/6 iš 1,36 kv. m) ir su 16/1000 dalių pastato – ūkinio pastato (unikalus numeris 2995-2009-5024, užstatytas plotas 332,00 kv. m) Dvaro g. 169, Šiauliuose

4400-2098-2798:8722

Sodo g. 4-13, Šiauliai,

29,73

17

33,86 kv. m bendro ploto butas  (pažymėta plane 1A1b)

4400-0315-2610:1345

Margių g. 11-1, Šiauliai

6,22

18

42,83 kv. m bendro ploto butas (pažymėta plane 1A1b)

2995-7003-1014:0004

Orlaivių g. 3-4, Šiauliai

2,72

19

76/100 pastato ‒ gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 91,39 kv. m,  (pažymėta plane 1A1m), su 3/4 dalimis ūkinio pastato (unikalus numeris 2992-5001-3029, pažymėta plane 2l1m) ir 3/4 dalimis kiemo statinių: šuliniu (5 m), kiemo tualetu (unikalus numeris 2992-5001-3032)

2992-5001-3018

Aušros al. 78, Šiauliai

22,46

20

20962/43469 pastato ‒ gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 430,59 kv. m  (pažymėta plane 1A3p)

2992-5006-4019

Tilžės g. 126A, Šiauliai

0,29

21

95/985 pastato ‒ gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 986,01 kv. m (pažymėta plane 1A4p)

2994-8016-6019

Tilžės g. 148, Šiauliai

2334,36

22

137/6258 pastato ‒ gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 7459,30 kv. m (pažymėta plane 1A4p)

2995-8015-9018

Varpo g. 27, Šiauliai

1 583,04

23

Negyvenamoji patalpa – įstaiga (bendras plotas 71,31 kv. m, pažymėta plane 1A3p)

4400-0551-3137:3900

Vilniaus g. 170-10, Šiauliai

736,03

24

Negyvenamoji patalpa – Turizmo informacijos centras (bendras plotas 102,82 kv. m, pažymėta plane 1A4p)

2995-9019-0010:0077

Vilniaus g. 213-77, Šiauliai

1821,82

25

Negyvenamoji patalpa – Vaikų klubas (bendras plotas 351,46 kv. m, pažymėta plane 1A5p)

2998-5011-1019:0019

Žemaitės g. 22-19, Šiauliai

29 091,54

26

33,99 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1N5p) su 18,06 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis

4400-0557-1142:5056

Aerouosto g. 7-317, Šiauliai

23,18

27

14,10 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1N5p) su 3,91 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis

2998-5005-9012:0049

Aerouosto g. 7-510B, Šiauliai

8,36

28

34,45 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1N5p) su 10,63 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis

2998-5005-9012:0045

Aerouosto g. 7-515, Šiauliai

17,93

29

23,33 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1A2m) su 2,28 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis (1/5 dalis iš 2,0 kv. m ir 1/5 dalis iš 9,41 kv. m)

2993-8000-8014:0009

Birutės g. 40A-3, Šiauliai

9,52

30

31,76 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 21A2p) su 4,24 kv. m rūsiu (plane pažymėta R-15)

4400-0683-7598:7683

Liepų g. 22-1, Šiauliai

30,09

31

14,01 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1N5p) su 6,30 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis

2997-7004-6015:0160

Medelyno g. 7-519A, Šiauliai

2,58

32

28,24 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 8A1p) su 5,40 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis (1/6 dalis a-1, 1/6 dalis a-2, 1/4 dalis a-4, 1/4 dalis a-5, 1/2 dalis a-6) Sodo g. 2B-10, Šiauliuose, ir 11/1000 dalimi ūkinio pastato (unikalus numeris 2995-2009-3028) Dvaro g. 169, Šiauliuose

4400-0715-5624:1562

Sodo g. 2B-10, Šiauliai, 

24,54

33

22,74 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 8A1p) su 5,40 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis (pažymėta a-1, a-2, a-4, a-5, a-6)  ir 11/1000 dalimi ūkinio pastato (unikalus numeris 2995-2009-3028) Dvaro g. 169, Šiauliuose

4400-0715-5679:1563

Sodo g. 2B-11, Šiauliai,

19,42

34

41/100 buto (pažymėta plane 1A2p), kurio bendras plotas 79,50 kv. m, Radviliškio g. 45-11, Šiauliuose, su 65/2200 dalimis pastato – sandėlio (unikalus numeris 2994-1002-6028), priklausančio butui (unikalus numeris 2994-1002-6017:0010)

2994-1002-6017:0010

Radviliškio g. 45-11, Šiauliai, 

6449,47

35

43,46 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1A1b)

4400-0805-6810:9431

Erdvės g. 7-1, Šiauliai

3,64

36

19,72 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1N5p) su 5,70 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis

4400-0840-7607:3816

Gumbinės g. 114-506, Šiauliai

52,16

37

35,98 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1A1b)

2995-7002-2015:0004

Skrydžio g. 1-2, Šiauliai

2,72

38

34,89 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1A1b)

4400-0507-4368:1140

Terminalo g. 2A-2, Šiauliai

3,72

39

30,64 kv. m bendro ploto patalpa – butas (pažymėta plane 1A2p) su 6,14 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 6,36 kv. m rūsiu (pažymėta plane R-1), 572/9600 dalimis pastato – sandėlio (unikalus numeris 2994-7012-5020, pažymėta plane 2I1p) ir 1/10 šulinio dalimi (unikalus numeris 2994-7012-5031, pažymėta plane k)

4400-0721-9645:2205

Topolių g. 8-5, Šiauliai

2,88

40

953/7437 dalys negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės (plotas 9,53 kv. m,)

4400-0555-7111:4787

Dvaro g. 51, Šiauliai

1768,27

41

Kelias (gatvė) – automobilių stovėjimo aikštelė (plotas 4324,14 kv. m, pažymėta plane b1)

4400-5751-1398

Metalistų g. 8B, Šiauliai

0,00

42

Pastatas – Jaunųjų technikų stotis (bendras plotas 1340,29 kv. m, pažymėta plane 1C3p)

2991-5000-3018

Gumbinės g. 18, Šiauliai

13940,58

43

43713/94846 dalys pastato ‒ administracinio pastato (bendras plotas 948,46 kv. m, pažymėta plane 1B3p)

2995-5001-2012

Aušros al. 48, Šiauliai

4227,75