Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Veiklos sritys

ATLIKTŲ AUDITŲ IR PATIKRINIMŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS 2024 M.

Eil. Nr.  Audito subjekto pavadinimas
1. Koordinuotai teikiamos pagalbos organizavimas
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ATLIKTŲ AUDITŲ IR PATIKRINIMŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS 2016 M.

Eil. Nr. Audituoto subjekto pavadinimas
1.

UAB „Busturo“ nuostolių, patirtų vykdant keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugą, kompensavimo patikrinimo ataskaita

2.

Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties ir jos vykdymo priežiūros vertinimas

3.

Šiaulių miesto savivaldybės 2015 m. biudžeto pajamų – nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo patikrinimo ataskaita

4.

Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas 2015 metų  finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas 2015 metų  finansinio (teisėtumo) audito išvada

5. Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, finansinio (teisėtumo) audito ataskaita.

Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, finansinio (teisėtumo) audito išvada.
6. Šiaulių miesto savivaldybės 2016 m. I pusmečio biudžeto pajamų  straipsnio „Pajamos iš baudų ir konfiskacijos“ patikrinimo ataskaita.
7. Negyvenamųjų patalpų nuomos ir panaudos sutarčių įsipareigojimų vykdymo patikrinimo ataskaita.
8. Vietinių rinkliavų rinkimo už 2016 metų 9 mėnesius vertinimo ataskaita.
9. Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevyriausybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai administravimo patikrinimo ataskaita.
10. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro 2016 metais teikiamų paslaugų vertinimo ataskaita.
11. Išvada dėl ilgalaikės paskolos