Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Seniūnaitijų teritorijos ir gyventojai

Nr.

Pavadinimas

Seniūnaitijai priskirta teritorija

Gyventojų skaičius

1

Gubernijos seniūnaitija

Šiaurinė miesto riba iki geležinkelio, geležinkeliu iki Palangos g., Palangos g. poriniai numeriai iki Žemaitės g., Žemaitės g. neporiniai numeriai iki Pakruojo g., Pakruojo g. poriniai numeriai iki miesto ribos.

2219

2

Spindulio g. seniūnaitija

Tilžės g. neporiniai numeriai iki Aukštosios g., Aukštosios g. neporiniai numeriai iki Dvaro g., Dvaro g. poriniai numeriai iki Žemaitės g., Žemaitės g. poriniai numeriai iki Pakruojo g., Pakruojo g. neporiniai

numeriai iki Tilžės g.

2172

3

V. Kudirkos g. seniūnaitija

Palangos g. neporiniai numeriai iki geležinkelio, geležinkeliu iki Vilniaus g., Vilniaus g. poriniai numeriai iki Žemaitės g., Žemaitės g. neporiniai numeriai iki Palangos g.

2711

4

Parko seniūnaitija

Tilžės g. neporiniai numeriai iki Aukštosios g., Aukštosios g. poriniai numeriai iki Dvaro g., Dvaro g. neporiniai numeriai iki Žemaitės g., Žemaitės g. poriniai numeriai iki Aušros al., Aušros al. poriniai numeriai iki Vaisių g., Vaisių g. neporiniai numeriai iki S. Lukauskiog., S. Lukauskio g. poriniai numeriai iki Dvaro g., Dvaro g. neporiniai numeriai iki Gluosnių g., Gluosnių g. neporiniai numeriai iki Tilžės g.

2158

5

Talkšos seniūnaitija

Rytinė miesto riba iki Tilžės g., Tilžės g. poriniai numeriai iki Talšos g., Talšos g. neporiniai numeriai iki Ežero g., Ežero g. poriniai numeriai iki Vilniaus g., Vilniaus g. poriniai numeriai iki miesto ribos.

2594

6

Centro seniūnaitija

Gluosnių g. poriniai numeriai iki Dvaro g., Dvaro g. poriniai numeriai iki S. Lukauskio g., S. Lukauskio g. neporiniai numeriai iki Vaisių g., Vaisių g. poriniai numeriai iki Aušros al., Aušros al. neporiniai numeriai iki Žemaitės g., Žemaitės g. poriniai numeriai iki Vilniaus g., Vilniaus g. poriniai numeriai iki Vasario 16-osios g., Vasario 16-osios g. neporiniai numeriai iki Aušros al., Aušros al. neporiniai numeriai iki Tilžės g., Tilžės g. neporiniai numeriai iki Gluosnių g.

1993

7

Aušros tako seniūnaitija

Ežero g. neporiniai numeriai iki Talšos g., Talšos g. poriniai numeriai iki Tilžės g., Tilžės g. poriniai numeriai iki Aušros al., Aušros al. poriniai numeriai iki Vasario 16-osios g., Vasario 16-osios g. poriniai numeriai iki Trakų g., Trakų g. poriniai numeriai iki Ežero g.

2340

8

Rūdės g. seniūnaitija

Ežero g. neporiniai numeriai iki Trakų g., Trakų g. neporiniai numeriai iki Vasario 16-osios g., Vasario 16-osios g. poriniai numeriai iki Vilniaus g., Vilniaus g. neporiniai numeriai iki Tilžės g., Tilžės g. poriniai numeriai iki Vytauto g., Vytauto g. poriniai numeriai iki Ežero g.

1846

9

Šimšės seniūnaitija

Serbentų g. poriniai numeriai iki Vilniaus g., Vilniaus g. neporiniai numeriai iki Ežero g., Ežero g. poriniai numeriai iki Vytauto g., Vytauto g. poriniai numeriai iki Žalgirio g., Žalgirio g. neporiniai numeriai iki geležinkelio, geležinkeliu iki Serbentų g.

2607

10

Zoknių seniūnaitija

Rytinė miesto riba iki Vilniaus g., Vilniaus g. neporiniai numeriai iki Serbentų g., Serbentų g. neporiniai numeriai iki geležinkelio, geležinkeliu iki miesto ribos.

2679

11

Bulvaro seniūnaitija

Tilžės g. neporiniai numeriai iki Vilniaus g., Vilniaus g. neporiniai numeriai iki Žemaitės g., Žemaitės g. poriniai numeriai iki Vytauto g., Vytauto g. poriniai numeriai iki Tilžės g.

2073

12

Klevų g. seniūnaitija

Žemaitės g. neporiniai numeriai iki Vilniaus g., Vilniaus g. neporiniai numeriai iki S. Daukanto g., S. Daukanto g. poriniai numeriai iki Dubijos g., Dubijos g. neporiniai numeriai iki Žemaitės g.

2303

13

Kuršėnkelio seniūnaitija

Vakarinė miesto riba iki Vilniaus g., Vilniaus g. neporiniai numeriai iki S. Daukanto g., S. Daukanto g. neporiniai numeriai iki Dubijos g., Dubijos g. poriniai numeriai iki Žemaitės g., Žemaitės g. neporiniai numeriai iki geležinkelio, geležinkeliu iki miesto ribos.

2818

14

Stoties seniūnaitija

Geležinkeliu iki Tilžės g., Tilžės g. neporiniai numeriai iki Vytauto g., Vytauto g. neporiniai numeriai iki Žemaitės g., Žemaitės g. poriniai numeriai iki geležinkelio.

2385

15

Kražių g. seniūnaitija

Geležinkeliu iki traukinių stoties Dubijos g. 44, Draugystės pr. neporiniai numeriai iki Vytauto g., Vytauto g. neporiniai numeriai iki Tilžės g., Tilžės g. poriniai numeriai.

1313

16

Draugystės pr. seniūnaitija

Geležinkeliu iki Žalgirio g., Žalgirio g. poriniai numeriai iki Vytauto g., Vytauto g. neporiniai numeriai iki Draugystės pr., Draugystės pr. poriniai numeriai iki traukinių stoties Dubijos g. 44 ir geležinkelio.

3066

17

Žaliūkių g. seniūnaitija

Vakarinė miesto riba iki geležinkelio, geležinkeliu iki Tilžės g., Tilžės g. neporiniai numeriai iki Jono Jablonskio g., Jono Jablonskio g. neporiniai numeriai iki miesto ribos.

2123

18

Ragainės g. seniūnaitija

Geležinkeliu iki Ragainės g., Ragainės g. neporiniai numeriai iki Išradėjų g., Išradėjų g. poriniai numeriai iki Aukštabalio g., Aukštabalio g. neporiniai numeriai iki Tilžės g., Tilžės g. poriniai numeriai iki geležinkelio.

1732

19

Pabalių seniūnaitija

Rėkyvos seniūnijos riba iki Rėkyvos ežero, Rėkyvos ežero pakrante iki miesto ribos, miesto riba iki Tauro g., Tauro g. neporiniai numeriai iki Išradėjų g., Išradėjų g. neporiniai numeriai iki Ragainės g., Ragainės g. poriniai numeriai iki geležinkelio, geležinkeliu iki Rėkyvos seniūnijos ribos.

2158

20

Jono Jablonskio g. seniūnaitija

Vakarinė miesto riba iki Jono Jablonskio g., Jono Jablonskio g. poriniai numeriai iki Tilžės g., Tilžės g. neporiniai numeriai iki Gardino g., Gardino g. poriniai numeriai iki miesto ribos.

2390

21

Aukštabalio g. seniūnaitija

Tilžės g. poriniai numeriai iki Aukštabalio g., Aukštabalio g. poriniai numeriai iki Garažų g., Garažų g. iki Rasos g. 24, Rasos g. neporiniai numeriai iki Tilžės g.

2858

22

J. Sondeckio g. seniūnaitija

Rasos g. poriniai numeriai iki Rasos g. 22, nuo Rasos g. 22 iki Garažų g., Garažų g. iki Statybininkų g., Statybininkų g. neporiniai numeriai iki Tilžės g., Tilžės g. poriniai numeriai iki Rasos g.

2838

23

Gardino g. seniūnaitija

Vakarinė miesto riba iki Gardino g., Gardino g. neporiniai numeriai iki Gardino g. 33 pėsčiųjų tako, pėsčiųjų takas iki Dainų g., Dainų g. neporiniai numeriai iki Lyros tako, Lyros takas iki miesto ribos.

2234

24

Dainų g. seniūnaitija

Gardino g. neporiniai numeriai iki Lyros g., Lyros g. neporiniai numeriai iki Lyros g. 13, Lyros g. 13 sklypo riba iki Lyros tak., Lyros tak. iki Dainų g., Dainų g. poriniai numeriai iki Dainų g. 35 pėsčiųjų tako, pėsčiųjų taku iki Gardino g.

2941

25

Bokšto seniūnaitija

Lyros g. poriniai numeriai iki Gardino g., Gardino g. neporiniai numeriai iki Tilžės g. Tilžės g. neporiniai numeriai iki Dainų tak., Dainų tak. iki Dainų g. 94 pėsčiųjų tako, pėsčiųjų taku iki Dainų g., Dainų g. neporiniai numeriai iki Lyros g.

2868

26

Lieporių g. seniūnaitija

Tilžės g. poriniai numeriai iki Statybininkų g., Statybininkų g. poriniai numeriai iki S. Dariaus ir S. Girėno g., S. Dariaus ir S. Girėno g. poriniai numeriai iki Lieporių g., Lieporių g. poriniai numeriai iki Krymo g., Krymo g. neporiniai numeriai iki Krymo g. 28, Krymo g. 28 sklypo riba iki Tilžės g.

2743

27

S.Dariaus ir S. Girėno g. seniūnaitija

Lieporių g. neporiniai numeriai iki S. Dariaus ir S. Girėno g., S. Dariaus ir S. Girėno g. poriniai numeriai iki Saulės tak., Saulės tak. neporiniai numeriai iki Lieporių g.

3083

28

Gegužių g. seniūnaitija

Saulės tak. poriniai numeriai iki S. Dariaus ir S. Girėno g., S. Dariaus ir S. Girėno g. poriniai numeriai iki Gegužių g., Gegužių g. neporiniai numeriai iki Lieporių g., Lieporių g. neporiniai numeriai iki Saulės tak.

2251

29

Tilžės g. seniūnaitija

Gegužių g. neporiniai numeriai iki Lieporių g., Lieporių g. poriniai numeriai iki Krymo g., Krymo g. poriniai numeriai iki Krymo g. 28, Krymo g. 28 sklypo riba iki Tilžės g., Tilžės g. poriniai numeriai iki Gegužių g.

1976

30

Šventupio seniūnaitija

Pietinė miesto riba iki Karaliaučiaus g., Karaliaučiaus g. neporiniai numeriai iki Gegužių g., Gegužių g. poriniai numeriai iki S. Dariaus ir S. Girėno g., S. Dariaus ir S. Girėno g. neporiniai numeriai iki Garažų g., Garažų g. garažai iki Aukštabalio g. tęsinio, Aukštabalio g. tęsinys iki Tauro g., Tauro g. poriniai numeriai iki miesto ribos.

1462

31

Beržynėlio seniūnaitija

Gegužių g. neporiniai numeriai iki Lyros g., Lyros g. poriniai numeriai iki Dainų g., Dainų g. neporiniai numeriai iki Dainų g. 12, 14A, 14B kiemo pėsčiųjų tako, pėsčiųjų taku iki Dainų tak., Dainų tak. iki Tilžės g., Tilžės g. neporiniai numeriai iki Gegužių g.

2520

32

Dainų tako seniūnaitija

Lyros g. poriniai numeriai iki Dainų g., Dainų g. poriniai numeriai iki Dainų g. 98 kiemo pėsčiųjų tako, pėsčiųjų takas iki Dainų tak., Dainų g. 14A, 14B, 12 kiemo pėsčiųjų taku iki Dainų g., Dainų g. poriniai numeriai iki Lyros g.

2832

33

Lyros g. seniūnaitija

Lyros g. neporiniai numeriai iki Lyros g. 13, Lyros g. 13 sklypo riba iki Lyros tak., Lyros tak. iki Dainų g., Dainų g. poriniai numeriai iki Dainų g. 11, Dainų g. 11 sklypo riba, Gegužių g. 67, 65 kiemo pėsčiųjų taku iki Gegužių g., Gegužių g. neporiniai numeriai iki Lyros g.

2266

34

Architektų g. seniūnaitija

Gegužių g. neporiniai numeriai iki Gegužių g. 67, 65 kiemo pėsčiųjų tako, Dainų g. 11 sklypo riba iki Dainų g., Dainų g. neporiniai numeriai iki Lyros tak., Lyros tak. iki miesto ribos, miesto riba iki Architektų g. – Gegužių g. sankirtos.

2738

35

Gytarių g. seniūnaitija

Pietvakarinė miesto riba iki Architektų g. – Gegužių g. sankirtos, Gegužių g. poriniai numeriai iki Gytarių g., Gytarių g. poriniai numeriai iki Javų g., Javų g. 33K, 67, 67A, 69 sklypų riba iki miesto ribos.

1792

36

K. Korsako g. seniūnaitija

K. Korsako g. poriniai numeriai iki Gegužių g., Gegužių g. poriniai numeriai iki Gytarių g., Gytarių g. neporiniai numeriai iki Korsako g.

3132

37

Karaliaučiaus g. seniūnaitija

K. Korsako g. neporiniai numeriai iki Gegužių g., Gegužių g. poriniai numeriai iki Karaliaučiaus g., Karaliaučiaus g. poriniai numeriai iki projektuojamos Rugių g., projektuojama Rugių g. iki Gytarių parko, Gytarių parko sklypo riba iki Gytarių g., Gytarių g. neporiniai numeriai iki Korsako g.

2740

38

Kviečių g. seniūnaitija

Pietinė miesto riba iki Karaliaučiaus g., Karaliaučiaus g. poriniai numeriai iki projektuojamos Rugių g., projektuojama Rugių g. iki Gytarių parko, Gytarių parko sklypo riba iki Gytarių g., Gytarių g. neporiniai numeriai iki Javų g., Javų g. 33K, 67, 67A, 69 sklypų riba iki miesto ribos.

2405

39

Medelyno sen. Eglyno g. seniūnaitija

Skroblų, Karklų, Lazdynų, Kadagyno, Eglyno, Ąžuolyno, Pušyno, Šaltalankių gatvės, Birutės g. dalis nuo 71 iki 125 ir nuo 120 iki 164 namo, Sodo g. dalis nuo 111 iki 177 namo, Palangos g. dalis nuo 94 iki 146 ir nuo 123 iki 177 namo.

1218

 40

Medelyno sen. Birutės g. seniūnaitija

Ramygalos, Viduklės, Geluvos, Dubysos, Medvėgalio, Anykščių gatvės, Birutės g. dalis nuo 33 iki 57 ir nuo 40A iki 114 namo, J. Šliūpo g. dalis nuo 28A iki 38 ir nuo 27B iki 37 namo, Palangos g. dalis nuo 41 iki 111 ir nuo 38 iki 86 namo, Miško g. dalis nuo 18 iki 37C ir nuo 10 iki 36 namo, Sodo g. dalis nuo 39B iki 107 namo, Žagarės g. dalis nuo 1 iki 39 ir nuo 2 iki 40 namo, Marijampolės g. dalis nuo 3B iki 17A ir nuo 2 iki 15 namo, Ukmergės g. dalis nuo 6A iki 10A ir nuo 7A iki 17A namo, Panevėžio g. dalis nuo 3A iki 21 ir nuo 4A iki 10 namo.

1585

 41

Medelyno sen. Sodo g. seniūnaitija

Platelių, Bijotės, Klaipėdos, Plungės, Sedos, Troškūnų, Kretingos gatvės, Sodo g. dalis nuo 32 iki 100 namo, V. Bielskio g. dalis nuo 51 iki 101 namo, Žagarės g. dalis nuo 41 iki 81 ir nuo 42 iki 82 namo, Utenos g. dalis nuo 3 iki 31 ir nuo 4 iki 32 namo, Panevėžio g. dalis nuo 21A iki 45 ir nuo 12A iki 30 namo, Ukmergės g. dalis nuo 19 iki 75 ir nuo 16 iki 44 namo, Raguvos tak. dalis nuo 5A iki 41 ir nuo 22 iki 40 namo, Marijampolės g. dalis nuo 19 iki 65 namo.

1913

42

Medelyno sen. V. Bielskio g. seniūnaitija

Žarėnų, Luokės, Skuodo, Biržų, Miglės, Mirtų, Viržių, Šilubalio, Kėdainių, Erškėčių, Narcizų, Vikšnėnų, Raseinių gatvės, sodų bendrijos „Gubernija“ teritorija ir V. Bielskio g. dalis nuo 30A iki 88 namo, Utenos g. dalis nuo 36 iki 46 ir nuo 39 iki 45 namo, Ukmergės g. dalis nuo 46 iki 86 ir nuo 93 iki 123A namo, Geležinkelio g. dalis nuo 41 iki 47A namo.

664

 43

Rėkyvos sen. Vyturių g. seniūnaitija

Sodų bendrijos „Vyturys“ teritorija, Vyturių, Strazdų, Dagilių, Kuosų, Gervių, Kikilių, Kurtinių, Pempių, Griežlių ir Uldukų gatvės.

1600

 44

Rėkyvos sen. Bačiūnų g. seniūnaitija

Bačiūnų g. sodų teritorija, Poilsio g. sodų teritorija ir Bačiūnų g. iki Poilsio g.

1987

 45

Rėkyvos sen. Rėkyvos centro seniūnaitija

Bačiūnų g. dalis nuo 62 namo iki riboženklio, Poilsio, Mechanikų, Šviesos, Pakapės, Pirties, Energetikų, Lingailių, Karpiškio ir Šiaušės gatvės.

1624