Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas

Dainavimo mokykla „Dagilėlis“, Vytauto g. 113, Šiauliai, LT-77161, tel. +370 41 524 131, el. p. , internetinė svetainė http://www.dagilelis.lt

7-11 m. amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė 4 metai.
Mokomieji dalykai: dainavimas (grupėje, jungtinis choras); solfedis; muzikos instrumentas; pasirenkamieji dalykai (antrasis muzikos instrumentas, instrumentinis ansamblis, pagilintas muzikos instrumento mokymas).

10-15 m. amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė 4 metai.
Mokomieji dalykai: dainavimas (grupėje, jungtinis choras); solfedis; muzikos instrumentas; pasirenkamieji dalykai (antrasis muzikos instrumentas, instrumentinis ansamblis, pagilintas muzikos instrumento mokymas); muzikos istorija.

4-6 metų amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė 1-3 metai.
Mokomieji dalykai: dainavimas; jungtinis choras.

7-19 m. amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė 1-12 metų.
Mokomieji dalykai: dainavimas; jungtinis choras;
pasirenkamieji dalykai (solinis dainavimas, muzikos instrumentas, antrasis muzikos instrumentas, instrumentinis ansamblis, pagilintas muzikos instrumento mokymas).

Šiaulių dailės mokykla, Gumbinės g. 18B, Šiauliai, LT-77166, tel. +370 689 59 555, el. p. internetinė svetainė  https://www.sdailesmokykla.lt/

 • Ankstyvojo dailės ugdymo programa

7–9 m. amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė – 3 metai.
Užimtumas – 4 pamokos per savaitę.
Mokomieji dalykai:  spalvinė – grafinė raiška, erdvinė raiška.
Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 

 • Pradinio dailės ugdymo programa

10–11 m. amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė – 2 metai.
Užimtumas – 8 pamokos per savaitę.
Mokomieji dalykai: piešimas, tapyba, grafika, skulptūra. 
Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.

 • Pagrindinio dailės ugdymo programa

12 m. amžiaus ir vyresniems mokiniams.
Mokymosi trukmė – 4 metai.
Užimtumas – 9 pamokos per savaitę.
Mokomieji dalykai: piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra. 
Organizuojamas gebėjimų patikrinimas. 
Baigus pagrindinio dailės ugdymo kursą (4 metai), įteikiamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

 • Kryptingo ugdymo dailės programa

Programa, skirta dailės mokyklą baigusiems ir norintiems tobulinti įgūdžius mokiniams arba mokiniams, ketinantiems studijuoti dailės specialybę aukštosiose mokyklose.
Mokymosi trukmė – 1-2 metai.
Užimtumas – 6 pamokos per savaitę.
Mokomieji dalykai: piešimas, tapyba.
Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 

Jaunųjų gamtininkų centras, Žuvininkų g. 18, Šiauliai, LT-76249, tel. +370 650 66871, el. p. , internetinė svetainė https://gamtininkucentras.lt/

 • Sportinio ugdymo (žirgų sportas) programa

6-19 m. amžiaus vaikai
Mokymosi trukmė: 1 metai.
Neformaliojo vaikų švietimo sportinio ugdymo programa (žirgų sportas) skirta supažindinti vaikus su žirgų psichologija, fiziologija, priežiūra, padėti įgyti jojimo įgūdžius, norą siekti gerų sportinių rezultatų, formuoti nevartotojišką požiūrį į žirgą (skatinti bendravimą su žirgu ne tik jojimo metu, bet ir valant, vedžiojant, žaidžiant kartu), skiepyti meilę arkliui, atskleidžiant jo ypatingą vietą kiekviename istorijos etape mūsų šalies raidoje.

 • Gamtos pažinimo ir ekologinio ugdymo programa

6-19 m. amžiaus vaikai
Mokymosi trukmė: 1 metai.
Neformaliojo vaikų švietimo gamtos pažinimo ir ekologinio ugdymo programa skirta per gamtos prizmę ugdyti vaikų žingeidumą, fizinę bei psichinę sveikatą, estetinį suvokimą, kūrybingumą bei prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

Šiaulių jaunųjų turistų centras, Rygos g. 36, Šiauliai, LT-76202, tel. +370 41 523991, el. p. internetinė svetainė http://www.sjtc.lt

 • Sportinio ugdymo programa „Orientavimosi sporto įgūdžių ugdymas“

Programa  supažindins su orientavimosi vietovėje būdais, suteiks orientavimosi sporto gebėjimų ir kompetencijų reikalingų varžybose. Aktyvi fizinė veikla organizuojama pagal programos dalyvių galimybes ir poreikius. Programa tęstinė, skirta 1-12 klasių mokiniams, grupės formuojamos pagal dalyvių amžių. Gebėjimų patikrinimų nėra. 

 • Turizmo ir kraštotyrinio ugdymo programa „Sportinis turizmas“           

Programa, padės įgyti sportinio turizmo (kalnų kelionių) technikos įgūdžių, sudarys galimybę išbandyti laipiojimo sportą, suteiks naudingų įgūdžių tolimesniame gyvenime. Programa tęstinė, skirta 1-12 klasių mokiniams,  grupės formuojamos pagal dalyvių amžių. Gebėjimų patikrinimų nėra. 

 • Turizmo ir kraštotyrinio ugdymo programa „Pėsčiųjų turizmas“

Programa  tenkins mokinių judumo ir pažinimo poreikį,  ugdys gebėjimą aktyvia ir realia patirtimi pažinti gimtinę. Programa tęstinė, skirta 1-12 klasių mokiniams,  grupės formuojamos pagal dalyvių amžių. Gebėjimų patikrinimų nėra. 

 • Turizmo ir kraštotyrinio ugdymo programa „Kraštotyros įgūdžių ugdymas“

Programa suteiks pažintinės ir tiriamosios kraštotyros darbo žinių ir gebėjimų, skatins domėtis šeimos, miesto,  krašto istorija ir dabartimi, etninės kultūros savitumu, etnografija. Mokiniai plėtos bendrinės lietuvių kalbos kultūros, viešo kalbėjimo gebėjimus. Programa tęstinė, skirta 1-12 klasių  mokiniams, grupės formuojamos pagal dalyvių amžių. Gebėjimų patikrinimų nėra. 

 • Etnografinio ugdymo programa „Muzikavimo tradicijos“

Programa padės įgyti mokinių amžių atitinkančius etninės kultūros reiškinių ir vertybių pagrindus per muzikinio paveldo pažinimą raiškoje. Programa tęstinė, 1-12 klasių mokiniams, grupės formuojamos pagal dalyvių amžių. Gebėjimų patikrinimų nėra. 

Techninės kūrybos centras, Stoties g. 11, Šiauliai, LT-77156, tel. (8-41) 523965, el. p. , internetinė svetainė https://www.siauliaitech.lt/

 • Techninės kūrybos ugdymo programa

7-19 m. amžiaus vaikams.
Būreliai: Lego konstravimas, Inžinerinės kūrybos dirbtuvės 1-4 klasės, Inžinerinės kūrybos dirbtuvės 5-12 klasės, Interjero dizainas, Astrofizika, Elektronika ir valdomi modeliai, Kūrybinės dirbtuvės, Sumanioji inžinerija.

 • Informacinių technologijų ugdymo programa

7-19 m. amžiaus vaikams.
Būreliai: Programavimas ir LEGO robotika, Programavimo pagrindai ir techninė kūryba, Smagioji robotika (darželių grupės).

 • Medijų ugdymo programa

14-19 m. amžiaus vaikams
Būreliai: Animacija ir komiksų kūrimas, Mobilioji fotografija.

Šiaulių menų mokykla, Aušros al. 52, Šiauliai, LT-76236, tel. +370 66 456045, el. p. , internetinė svetainė https://siauliumn.lt/

 1. Kūrybiškumo ugdymo studija „Deko”
  7-17 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (piešimas, tapyba, improvizacija, bendradarbiavimas, kūryba).
 2. Dailės-dizaino studija
  6-17 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (dailė, dizainas, įvairių meno priemonių ir technikų išbandymas ir eksperimentavimas, kūrybiškumo ugdymas).
 3. Taikomosios dailės būrelis
  7-17 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (dailė, kūryba, piešimas, grafika, tapyba, keramika).
 4. Dailės studija
  6-18 m amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti;  (tapyba, piešimas, įvairių technikų naudojimas, eksperimentavimas).
 5. Meno studija „DaiLu”
  4-14 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (dailė, piešimas, įgūdžių lavinimas, meninė raiška, tautodailė, dizainas).
 6. Fotodizaino studija „Foto ČikČik”
  7-12 m.  amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (fotografijos technikos, kompozicija, nuotraukų redagavimas, kūryba).
 1. Gitaros studija „Akustika”
  15-18 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (grojimas gitara, kūrybiškumas, koncertinė veikla, konkursai).
 2. Muzikos studija „EN-DEN-DU”
  4-16 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (dainavimas, muzikavimas, kūrybiškumas, socialinis aktyvumas, koncertinė veikla).
 3. Gitaros ir dainavimo studija
  7-11 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (dainavimas, muzikos rašto pažinimas, grojimas ukulele, kūrybiškumas, artistiškumas).
 4. Ansamblis „Natos”
  7-18 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (muzikinių, meninių kompetencijų ugdymas, muzikinių gebėjimų lavinimas, improvizacija, kūryba, tobulėjimas).
 5. Muzikos studija „Pianino klavišai”
  7-18 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; ( grojimas pianinu, elektriniu klavišiniu instrumentu, ritmo lavinimo pojūtis, muzikinės atminties lavinimas, idėjų realizavimas).
 6. Muzikos studija „Šešios stygos”
  9-17 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (grojimas gitara, darbas grupėje, dalyvavimas renginiuose, idėjų vystymas, darbas komandoje).
 7. Vaikų muzikos studija „Lollipop”
  4-16 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (muzika, dainavimas, kūryba, koncertai).
 8. Gitaros studija „Akordų alėja”
  7-17 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (grojimas gitara, darbas grupėje, dalyvavimas renginiuose, idėjų vystymas, darbas komandoje).
 9. Dainavimo studija „Tarp garsų”
  5-18 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (dainavimas ir/arba grojimas klavišiniais instrumentais be nuobodžių gamų ir klasikinių kūrinių, įvairių muzikinių stilių improvizacijos).
 10. Grojimo studija „GAMA”
 1. Būrelis „Pilietiškumas – pasirengimas ginti”
  8-14 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti (pilietinis vaikų ugdymas, žygiai, pirmosios pagalbos teikimas, meilės Tėvynei, aplinkiniams ugdymas, vertybių puoselėjimas).
 1. Baleto ir gimnastikos studija „Linksmosios pėdutės”
  4-13 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (šokis, kūrybingumas, gimnastika, gebėjimas valdyti savo kūną, raumenų stiprinimas).
 2. Moderniojo šokio studija „Dance mix”
  5-17 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (šokis, judesys, išradingumas, kūrybingumas, vaizduotės žadinimas, ritmo pojūčio lavinimas).
 3. Sportinių šokių kolektyvas „Šiaulių volta”
   9-16 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (sportiniai šokiai, konkursai, varžybos).
 4. Sportinių šokių klubas „Svingas”
  5-17m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (šokis, estetinių jausmų ugdymas, intelekto lavinimas, vaizduotės, ritmo pojūčio, koordinacijos, muzikalumo lavinimas).
 1. Vaikų ir jaunimo teatro studija „Kompanija šauni
  13-18 m. amžiaus vaikus.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (teatras, vaidyba, spektakliai, kūryba, pasiekimai).
 2. Erdvė/būrelis „Kilk aukštyn su dramos terapija”
  5-14 m. amžiaus vaikams.
  Programos trukmė 1 metai, su galimybe tęsti; (kūrybiškumo, pažinimo, iniciatyvumo komunikavimo ugdymas per meną. Įvairių dramos terapijų metodų pažinimas).

Šiaulių Dainų muzikos mokykla, Dainų g. 26, Šiauliai, LT-78273, tel. (8 41)  55 27 78, el. p. internetinė svetainė http://www.muzika.mir.lt

 • Pradinio muzikinio ugdymo programa

7-11 m. amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė 4 metai.
Mokomieji dalykai: solfedis; pasirinktas muzikos instrumentas arba dainavimas chore; antrasis muzikos instrumentas; instrumentinis ansamblis.
Siūloma dainuoti chore arba groti šiais instrumentais:
fortepijonu, smuiku, violončele, gitara, kanklėmis, lamzdeliu, birbyne, akordeonu, saksofonu, klarnetu, fleita, althornu, trombonu, eufonija, kornetu, tūba, trimitu, mušamaisiais instrumentais.

 • Pagrindinio muzikinio ugdymo programa

10-16 m. amžiaus vaikams (baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą).
Mokymosi trukmė 4 metai.
Mokomieji dalykai: solfedis; muzikos istorija; pasirinktas muzikos instrumentas arba dainavimas chore; antrasis muzikos instrumentas; instrumentinis orkestras.
Siūloma dainuoti chore arba groti šiais instrumentais:
fortepijonu, smuiku, violončele, gitara, kanklėmis, lamzdeliu, birbyne, akordeonu, saksofonu, klarnetu, fleita, althornu, trombonu, eufonija, kornetu, tūba, trimitu, mušamaisiais instrumentais.

 

NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS:

 • Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

5-6 metų amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė 1-2 metai.
2 grupinės pamokos per savaitę.
Suteikiamos teorinės muzikos rašto žinios, lavinamas ritmo pojūtis (kūno perkusija), balsas, muzikinė klausa. Atliekamos kūrybinės užduotys.

 • Kryptingo muzikinio ugdymo programa

12-18 m. amžiaus vaikams (baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą, siekiantiems gilinti muzikinius gebėjimus, plėtoti saviraišką).
Mokymosi trukmė iki 5 metų.
2 grupinės pamokos per savaitę.

 • Muzikinės saviraiškos ugdymo programos (su individualiomis ir be individualių pamokų)

13-19 m. amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė iki 4 metų.
2 pamokos per savaitę.
Grojama individualiai pasirinktu muzikos instrumentu arba muzikuojama meniniame kolektyve.

Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, Trakų g. 39, Šiauliai, LT-76290, tel. +370 655 91645, el. p. internetinė svetainė www.muzikosmokykla.mir.lt  

6 -13 m. amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė 4 metai.
Mokomieji dalykai: muzikos instrumentas; solfedis; antrasis muzikos instrumentas - fortepijonas; choras; pasirenkamieji dalykai (instrumentinis, vokalinis ansambliai). 

10 -18 m. amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė 4 metai.
Mokomieji dalykai: muzikos instrumentas; solfedis; muzikos istorija; orkestras; pasirenkamieji dalykai (instrumentinis, vokalinis ansambliai, antrasis muzikos instrumentas –fortepijonas, choras). 

4 - 6 metų amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė 1-3 metai.
Mokomieji dalykai: muzikavimas (dainavimas, ritmavimas, muzikos klausymas, muzikavimas vaikiškais ritminiais ir melodiniais instrumentais). 

14 -19 m. amžiaus vaikams baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą.
Mokymosi trukmė 1- 5 metai.
Mokomieji dalykai: muzikavimas kolektyvuose. 

10 -18 m. amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė 4 metai.
Mokomieji dalykai: muzikos instrumentas; muzikavimas kolektyvuose. 

10 -18 m. amžiaus vaikams.
Mokymosi trukmė 4 metai.
Mokomieji dalykai: dainavimas; jungtinis choras.

Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie laisvas vietas einamaisiais mokslo metais reguliariai atnaujina Šiaulių miesto neformaliojo vaikų švietimo mokyklos.

„Dagilėlio“ dainavimo mokykla

Dailės mokykla

Jaunųjų gamtininkų centras

Jaunųjų turistų centras

Menų mokykla

1-oji muzikos mokykla

Dainų muzikos mokykla

Techninės kūrybos centras