Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XIV. Socialinės išmokos ir kompensacijos

Paslaugos  apibūdinimas:

Pateikus prašymą, išmokų gavėjams išrašoma pažyma apie išmokėtas išmokas prašomu laikotarpiu, kurios yra pristatomos įvairioms institucijoms, organizacijoms.

Išduodamos pažymos:

1. Pažyma apie paskirtą piniginę socialinę paramą;

2. Pažyma apie paskirtą priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją.

Prašymą pateikti ir pažymą gauti galima atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, paštu ar elektroniniu paštu:
- centrinės miesto dalies gyventojams –  ;
- pietinės miesto dalies gyventojams –

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Išrašyta pažyma apie gaunamas socialines pajamas.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.      

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas dėl pažymos išdavimo

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Tilžės g. 170, 1 aukštas 2 kab.:
Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistė Matildė Mikulėnienė, tel. +370 41 386 488, el. paštas

Tilžės g. 22, 2 aukštas 2 kab.:
Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyresnysis specialistas konsultantas Paulius Gerulskis, tel. +370 41 370 444, el. paštas

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–12 val. ir 12.45–17 val.
penktadieniais 8–12 val. ir 12.45–15.45 val.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos. 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama. 

Raktažodžiai: Pažyma, socialinės pajamos.

        

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmuo, gaunantis paramą, gali kreiptis dėl pažymos išdavimo apie gaunamas socialines išmokas. Paruošiama pažyma pagal pateiktus prašyme duomenis.
Prašymą pateikti ir pažymą gauti galima atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, paštu ar elektroniniu paštu:
- centrinės miesto dalies gyventojams –  ;
- pietinės miesto dalies gyventojams –

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;    
 3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009;
 4. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004;
 5. Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašas.     

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas dėl pažymos išdavimo.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Tilžės g. 170, 1 aukštas 2 kab.:
Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistė Matildė Mikulėnienė, tel. +370 41 386 488, el. paštas 

Tilžės g. 22, 2 aukštas 2 kab.:
Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyresnysis specialistas konsultantas Paulius Gerulskis, tel. +370 41 370 444, el. paštas 

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–12 val. ir 12.45–17 val.
penktadieniais 8–12 val. ir 12.45–15.45 val.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.  

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

 

Paslaugos  apibūdinimas:

1. Vienkartinės pašalpos skiriamos:  

iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims (netaikoma arešto bausmę atlikusiems asmenims) skiriama 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienkartinė pašalpa, jeigu asmuo pateikia pranešimo apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos formą, kurioje nurodytas bausmės atlikimo laikas ir asmuo dėl vienkartinės pašalpos kreipiasi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo paleidimo iš pataisos įstaigos dienos.
– asmens dokumentams tvarkyti, kai asmuo neturi dokumentų ir dėl to negali gauti socialinių garantijų, skyrimo asmenims, kurių pajamos  neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio  vienam asmeniui. Mokama suma, kuri nurodyta kompetentingos įstaigos pateiktoje sąskaitoje faktūroje, bet ne didesnė nei 0,3 valstybės remiamų pajamų dydžio;
asmenims gydymosi išlaidoms kompensuoti ligos atveju, pateikus receptus vaistams įsigyti ir jų apmokėjimo čekius ar gydymo įstaigos išduotą pažymą apie reikalingų medicininių priemonių įsigijimą, mokamiems medicininiams tyrimams atlikti ir mokamoms būtinoms gydymo paslaugoms kompensuoti (pateikus gydytojo siuntimą ir įrodančius dokumentus, kad tyrimai ir paslaugos nėra kompensuojami iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ar dėl jų atlikimo reikia laukti ilgiau nei 2 mėnesius), jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Mokama suma iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio, dėl kurios skyrimo dalimis galima kreiptis ne daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus;
asmenims techninės pagalbos ar ortopedijos priemonių išlaidoms kompensuoti, vaikų akinių kompensacijai, pateikus gydymo įstaigos išduotą pažymą ir patirtas išlaidas  įrodančius dokumentus, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Mokama suma iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio, dėl kurios skyrimo dalimis galima kreiptis ne daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus;
suaugusiųjų akinių kompensacijai, pateikus gydytojo išduotą receptą bei patirtas išlaidas įrodančius dokumentus, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Mokama suma iki 1  valstybės remiamų pajamų dydžio.
gydyti siunčiamų asmenų kelionės išlaidoms kompensuoti, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Mokama suma, kuri yra nurodyta kompetentingos įstaigos pateiktoje sąskaitoje faktūroje, ar pateikus kelionės bilietus ir siuntimą vykti į gydymo įstaigą, bet ne didesnė nei 3 valstybės remiamų pajamų dydžio, dėl kurios skyrimo dalimis galima kreiptis ne daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus;
asmenims, nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausančiam neapdraustam turtui, gyvenamajam būstui, kuriame asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys deklaruoja gyvenamąją vietą, jei tai yra vienintelis gyvenamasis būstas, jei vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį  neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Pateikus priešgaisrinės tarnybos, kitų kompetentingų  institucijų išduotas pažymas apie patirtas išlaidas ar patirtus nuostolius, mokama suma iki 16 valstybės remiamų pajamų dydžio;
asmenims, kurie gydosi tam skirtose gydymosi ar reabilitacijos įstaigose nuo priklausomybės ar užkrečiamųjų ligų ne trumpiau nei 2 mėnesius, minimaliesiems poreikiams tenkinti, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Mokama suma iki 2 valstybės remiamų pajamų dydžio dėl kurios skyrimo dalimis galima kreiptis ne daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus;
būtiniausiai buitinei technikai (šaldytuvui, viryklei, skalbimo mašinai) įsigyti (sugedus turėtai) vieniems gyvenantiems neįgaliems asmenims ar bendrai gyvenantiems dviems neįgaliems asmenims, turintiems ne didesnį nei 25 procentų darbingumo lygį; neįgaliems asmenims, vieniems auginantiems vaikus ir, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, išnaudojusiems visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Mokama suma iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio, pateikus patirtas išlaidas įrodančius dokumentus ar išankstinio apmokėjimo sąskaitą;
- vandentiekiui sutvarkyti (po įvykusios vandentiekio ar kanalizacijos vamzdžių avarijos), pelėsiams naikinti, kaminų, krosnių remontui, elektros instaliacijai įrengti (po įvykusio avarinio gedimo), būtiniausiems remonto darbams (įvykusios avarijos padariniams pašalinti) vieniems ar dviem bendrai gyvenantiems neįgaliems asmenims; asmenims, gaunantiems senatvės pensiją; asmenims, vieniems auginantiems vaikus ir, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, išnaudojusiems visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Mokama suma iki 3  valstybės remiamų pajamų dydžio, pateikus išlaidas įrodančius dokumentus;

minimaliems poreikiams užtikrinti Ukrainos gyventojams, esantiems Lietuvos Respublikoje dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, jeigu jie kreipimosi dėl vienkartinės pašalpos metu faktiškai gyvena Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir yra užsiregistravę Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Vienkartinė pašalpa skiriama vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims, nevykdantiems darbinės veiklos Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos šalyje narėje ir negaunantiems socialinės pašalpos. Vienkartinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui yra 1,4 valstybės remiamų pajamų dydžio (VRP). Bendrai gyvenantiems asmenims pašalpa skiriama taip: pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui 1,1 VRP dydžio, antram bendrai gyvenančiam asmeniui 90 proc. 1,1 VRP, trečiam ir paskesniems gyvenantiems asmenims 70 proc. 1,1 VRP. Dėl pašalpos skyrimo gali kreiptis asmenys, po 2022- 02-24 užsiregistravę Migracijos departamente, iki jiems bus suteikta individuali laikinoji apsauga.

 2. Periodinės pašalpos skiriamos:

asmenims, kurie gyvena atskirai ir jiems dėl santuokos nutraukimo pradėta taikyti mediacija, o jai pasibaigus advokatas ruošia dokumentus teismui arba pradėtas ištuokos procesas teisme bendru sutarimu ir jie atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 6 straipsnyje nurodytas sąlygas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;
asmenims (neįgaliems asmenims, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, asmenims, vieniems auginantiems vaikus, kai vaikams yra nustatytas išlaikymas, bei išnaudotos galimybės jį gauti, asmenims, prižiūrintiems ar slaugantiems savo artimą giminaitį), kurių pajamos (socialinė pašalpa į pajamas neįskaitoma) vienam asmeniui neviršija 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį, o bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme vertė neviršija turto vertės normatyvo  ir turi teisę į piniginę socialinę paramą. Mokama vienam gyvenančiam asmeniui ir dviem bendrai gyvenantiems asmenims 35 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio, trims ir keturiems bendrai gyvenantiems asmenims – 50 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio, penkiems ir daugiau asmenų – 70 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio suma, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus.
daugiabučio namo butų savininkams, kurie įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) Savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, jų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui, kurie neturi teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją atnaujinamame (modernizuojamame) bute, jeigu vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, dviejų bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui, o trijų ir daugiau bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Pašalpa skiriama ne ilgiau kaip 6 mėnesius per metus.

3. Sąlyginės pašalpos skiriamos:

asmenims, kurie nuomojasi Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas ir kurių pajamos vienam asmeniui siekia nuo 1 valstybės remiamų pajamų dydžio iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio, ir kurie turi teisę į piniginę socialinę paramą. Mokama nustatyto nuomos mokesčio 50 proc. dydžio suma, tik kai gavėjas yra sumokėjęs  likusią dalį (ne vėliau nei iki kalendorinių metų pabaigos);
asmenims už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui ir turi teisę į piniginę socialinę paramą. Priskaičiuoto mokesčio 50 proc. dydžio suma yra pervedama Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui, tik kai gavėjas yra sumokėjęs likusią dalį ir prašymą pateikia ne vėliau kaip iki kalendorinių metų pabaigos;
asmenims, kurie pradėjo gydytis nuo priklausomybės ligų. Mokama ne daugiau kaip vieną kartą per metus iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio suma pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
asmenims, kurie dalyvauja visuomenei naudingoje  veikloje ne savo gyvenamosios vietos teritorijoje, viešojo transporto išlaidoms apmokėti. Mokama suma iki 0,1 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį;
vaikų, lankančių kultūros ir sporto centrų, klubų užsiėmimus po pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio) programas, kurias įgyvendina neformaliojo vaikų švietimo mokyklos arba Savivaldybės akredituoti laisvieji mokytojai, kiti švietimo tiekėjai, paslaugoms apmokėti mokslo metais iki 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio kiekvienam vaikui, kai dviejų bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui, o trijų ir daugiau bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui per mėnesį ir turi teisę į piniginę socialinę paramą.

4. Tikslinės pašalpos skiriamos:

vaikų, lankančių kultūros ir sporto centrų, klubų užsiėmimus po pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio) programas, kurias įgyvendina neformaliojo vaikų švietimo mokyklos arba Savivaldybės akredituoti laisvieji mokytojai, kiti švietimo tiekėjai, lavinimo priemonėms įsigyti mokslo metais iki 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio  kiekvienam vaikui, kai dviejų bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui, o trijų ir daugiau bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui per mėnesį, ir turi teisę į piniginę socialinę paramą.
įsiskolinimams už būstą (geriamąjį  ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas) padengti ar daliai skolos sumokėti, kai skolos susidarė dėl objektyvių, pateisinamų priežasčių ir jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Mokama suma iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio per kalendorinius metus.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti  Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriuje: centrinės miesto dalies gyventojams – Tilžės g. 170, pietinės miesto dalies gyventojams – Tilžės g. 22, arba atsiųsti registruotu laišku adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacijos telefonai: centrinės miesto dalies gyventojams –  (8 41) 370 443, pietinės miesto dalies gyventojams – (8 41) 370 444, (8 41) 386 453.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;        
 2. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas.

Inicijavimo forma:

Prašymo forma vienkartinės pašalpos skyrimui DOC  PDF

Prašymo forma periodinės pašalpos skyrimui DOC PDF

Prašymo forma sąlyginės pašalpos skyrimui  DOC PDF

Prašymo forma tikslinės pašalpos skyrimui  DOC PDF

Forma SP-1 (Šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenys socialinei paramai gauti)  DOC PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Pažymos apie pajamas, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Užimtumo tarnybos (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio);
 4. Pranešimas apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos;
 5. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
 6. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 7. Asmeninė sąskaita banke;
 8. Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Tilžės g. 22, 2 aukštas, 2 kab.:
Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyresnysis specialistas konsultantas Paulius Gerulskis, tel. +370 41 370 444, 
el. paštas 

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyresnioji specialistė Jūratė Šantarienė tel. tel. +370 41 386 453, 
el. paštas 

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 1 kab.:
Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyresnioji specialistė konsultantė Vida Tupytė, tel. +370 41 370 443,
el. paštas  

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistė Matildė Mikulėnienė, +370 41 366 488,
el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų. Vienkartinė pašalpa iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims išmokama per 24 val. nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo.     

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Kai  kreditavimo  sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta butų ir kitų patalpų savininkų vardu, kreditą suteikusi institucija, gavusi pažymą, per pažymoje nurodytą laikotarpį nereikalauja buto savininko apmokėti jam tenkančių kredito ir palūkanų įmokų ir neskaičiuoja delspinigių. Šiuo atveju, pasibaigus savivaldybės administracijos išduotoje pažymoje, patvirtinančioje buto savininko teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, nurodytam laikotarpiui, kredito įstaiga per 10 darbo dienų pažymoje nurodytam buto savininkui apskaičiuoja mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį, už pažymoje nurodytą laikotarpį ir raštu teikia prašymą savivaldybės administracijai apmokėti apskaičiuotą kredito ir palūkanų sumą.

Kai kreditavimo sutartis sudaryta bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus vardu, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, gavę pažymą ir atsižvelgdami į kredito, tenkančio pažymą pateikusiam buto savininkui, grąžinimo grafiką, apskaičiuoja mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį, tenkantį teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turinčiam buto savininkui, už pažymoje nurodytą laikotarpį, užpildo nustatytos formos paraišką kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti ir pateikia ją iki einamojo kalendorinio mėnesio 25 d.

Paraišką ir dokumentus galima pateikti atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus atsiųsti elektroniniu paštu

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos socialinės piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymas  Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“.      

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Paraiška kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti.
 2. Kredito, tenkančio pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą pateikusiam buto savininkui, grąžinimo grafikas;
 3. Teikiant paraišką pirmą kartą, su paraiška savivaldybės administracijai pateikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino valstybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą programą, arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, nurodantis, pagal kokią savivaldybės remiamą programą įgyvendintas ar įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir kreditavimo sutarties kopija.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyr. specialistė Rima Kundrotienė, tel. +370 41 386 495, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:
– turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;
– su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.
Buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma šildymo ir nešildymo sezono metu. Šią teisę buto savininkas įgyja nustačius jo teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamus maksimalius energijos ar kuro sąnaudų normatyvus, kurie taikyti iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), esant standartinėms (nekoreguotoms) sąlygoms, ir energijos ar kuro kainas, galiojančias tą mėnesį, kurį buto savininkas kreipiasi dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo.
Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  (8 41) 370 443, (8 41) 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – (8 41) 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos socialinės piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymas  Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“;   
 3. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas.

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Pateikiant prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo buto savininkas įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Nurodoma, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, nurodomas kredito gavėjas, kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito grąžinimo laikotarpis, kredito dalis, tenkanti prašymą teikiančiam buto savininkui, kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam buto savininkui prašymo teikimo dieną;
 3. Kredito grąžinimo grafikas (kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius).

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Sigita Vaitiškytė, Tilžės g. 170, 9 kab., tel. +370 41 386 463, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.       

Paslaugos  apibūdinimas:

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka šiuos reikalavimus:

1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė viršija turto vertės normatyvą, nustatant teisę į socialinę pašalpą, kai kreiptasi pirmą kartą arba praėjus ne mažiau kaip 24 mėnesiams nuo paskutinio mėnesio, už kurį socialinė pašalpa buvo paskirta, šis reikalavimas 3 mėnesius netaikomas; 
2) vidutinės pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės kaip 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio; 
3) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą.

 Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro:
1) skirtumą tarp 1,4 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius;
2) skirtumą tarp 1,2 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėnesių;
3) skirtumą tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėnesių.

Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:
1) pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – skirtumą tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
2) antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 90 procentų skirtumo tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
3) trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

 Prašymą-paraišką ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas-paraiška siunčiamas paštu, prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;

Telefonu:
centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488,
pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444, +370 41 386 453.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Paskirta ir išmokėta socialinė pašalpa

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;
 2. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas         

Inicijavimo forma:

Forma_SP-4. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti DOC  PDF
Formos_SP-4_1priedas. Pajamos, kurios skaičiuojamos skiriant piniginę socialinę paramą DOC  PDF
Formos_SP-4_2priedas. Duomenys apie žemės ūkio veiklą, naudojami pajamoms nustatyti DOC  PDF
Formos_SP-4_3priedas. Neįregistruoti statiniai (įskaitant nebaigtus statyti bei rekonstruoti) 
DOC  PDF
Formos_SP-4_4priedas.  Duomenys apie ūkinius gyvūnus, naudojami turto vertei nustatyti 
DOC  PDF
Formos_SP-4_5priedas. Finansinis turtas DOC  PDF
Forma_SP-4(A). Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys DOC  PDF
Forma_SP-4(B). Prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus DOC  PDF
Forma_SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF
Forma_SP-2. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas - paraiška;
 2. Asmens tapatybės dokumentas;
 3. Darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažyma (jei nėra duomenų Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos informacinėje sistemoje);
 4. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės pašalpos mėnesio);
 5. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra besimokančių vaikų (jei nėra duomenų Mokinių registre);
 6. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo ir kopija;
 7. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 8. Asmeninė sąskaita banke;
 9. Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: www.spis.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.              

 Raktažodžiai: Socialinė pašalpa, piniginė socialinė parama

Paslaugos  apibūdinimas:

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė viršija turto vertės normatyvą, nustatant teisę į kompensacijas, kai kreiptasi pirmą kartą arba praėjus ne mažiau kaip 24 mėnesiams nuo paskutinio mėnesio, už kurį kompensacijos buvo paskirtos,  šis reikalavimas 3 mėnesius netaikomas;

2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;

3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, turintiems teisę į kompensacijas, kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos:

1) būsto šildymo išlaidos, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 valstybės remiamų pajamų dydžių vienam gyvenančiam asmeniui arba (ir)

2) geriamojo vandens, kurio kiekis ne didesnis už nustatytą normatyvą, išlaidos viršija 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba (ir)

3) karšto vandens, kurio kiekis ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Siekiantys gauti kompensacijas būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.

Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, turintys teisę į kompensacijas ir deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos.

Prašymą-paraišką ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas-paraiška siunčiamas paštu, prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;

Telefonu:
centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488,
pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444, +370 41 386 453.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Nustatyta teisė į būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;
 2. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas.               

Inicijavimo forma:

Forma_SP-4. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti DOC  PDF
Formos_SP-4_1priedas. Pajamos, kurios skaičiuojamos skiriant piniginę socialinę paramą DOC  PDF
Formos_SP-4_2priedas. Duomenys apie žemės ūkio veiklą, naudojami pajamoms nustatyti DOC  PDF
Formos_SP-4_3priedas. Neįregistruoti statiniai (įskaitant nebaigtus statyti bei rekonstruoti). DOC  PDF 
Formos_SP-4_4priedas. Duomenys apie ūkinius gyvūnus, naudojami turto vertei nustatyti. DOC  PDF 
Formos_SP-4_5priedas. Finansinis turtas. DOC  PDF 
Formos_SP-4_6priedas. Duomenys apie būstą, šildymo, geriamojo ir karšto vandens tiekimo būdus ir įrangą DOC  PDF 
Forma_SP-4(A). Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys DOC  PDF
Forma_SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF
Forma_SP-2. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas - paraiška;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jei duomenų apie vaiko (vaikų) gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažyma, jei duomenų nėra NDNT;
 5. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio nuo kurio prašoma teikti būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba mėnesio pajamos nuo kurio prašoma teikti būsto šildymo išlaidų kompensaciją);
 6. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra besimokančių vaikų (jei nėra duomenų Mokinių registre);
 7. Gyvenamųjų patalpų ar kito nekilnojamojo turto nuomos sutartis, registruota viešajame registre;
 8. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
 9. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 10. Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel.+370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.spis.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

Raktažodžiai: Kompensacija, piniginė socialinė parama              

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus šiuos reikalavimus:
1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė viršija turto vertės normatyvą, nustatant teisę į kompensacijas, kai kreiptasi pirmą kartą arba praėjus ne mažiau kaip 24 mėnesiams nuo paskutinio mėnesio, už kurį kompensacijos buvo paskirtos,  šis reikalavimas 3 mėnesius netaikomas; 
2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;
3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, turintiems teisę į kompensacijas, kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos:
1) būsto šildymo išlaidos, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 valstybės remiamų pajamų dydžių vienam gyvenančiam asmeniui arba (ir)
2) karšto vandens, kurio kiekis ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Siekiantys gauti kompensacijas būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.
Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, turintys teisę į kompensacijas ir deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos.
Prašymą-paraišką ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt  arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas-paraiška siunčiamas paštu, prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;

Telefonu:
centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488,
pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444, +370 41 386 453.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Paskaičiuota ir išmokėta būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų, kai būstas šildomas gamtinėmis dujomis, elektra ar kietu kuru, kompensacija

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;
 2. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas.                

Inicijavimo forma:

Forma_SP-4. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti DOC  PDF
Formos_SP-4_1priedas. Pajamos, kurios skaičiuojamos skiriant piniginę socialinę paramą DOC  PDF
Formos_SP-4_2priedas. Duomenys apie žemės ūkio veiklą, naudojami pajamoms nustatyti DOC  PDF
Formos_SP-4_3priedas. Neįregistruoti statiniai (įskaitant nebaigtus statyti bei rekonstruoti). DOC  PDF 
Formos_SP-4_4priedas. Duomenys apie ūkinius gyvūnus, naudojami turto vertei nustatyti. DOC  PDF 
Formos_SP-4_5priedas. Finansinis turtas. DOC  PDF 
Formos_SP-4_6priedas. Duomenys apie būstą, šildymo, geriamojo ir karšto vandens tiekimo būdus ir įrangą DOC  PDF 
Forma_SP-4(A). Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys DOC  PDF
Forma_SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF
Forma_SP-2. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas - paraiška;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jei duomenų apie vaiko (vaikų) gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažyma, jei duomenų nėra NDNT;
 5. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio nuo kurio prašoma teikti būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba mėnesio pajamos nuo kurio prašoma teikti būsto šildymo išlaidų kompensaciją);
 6. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra besimokančių vaikų (jei nėra duomenų Mokinių registre);
 7. Gyvenamųjų patalpų ar kito nekilnojamojo turto nuomos sutartis, registruota viešajame registre;
 8. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
 9. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 10. Asmeninė sąskaita banke.
 11. Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.spis.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.     

Raktažodžiai: Kompensacija, piniginė socialinė parama   

Paslaugos  apibūdinimas:

Socialinės paramos mokiniams rūšys:
- mokinių nemokamas maitinimas;
- parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu:
 - vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
- vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Mokiniams, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Paramos teikimo komisija (piniginei socialinei paramai išimties tvarka), atsižvelgusi į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens  gyvenimo sąlygas, kai mokinys patyręs socialinę riziką arba kai mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenanti asmuo yra neįgalus, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų, kai vaiką (-us) augina vienas iš tėvų, taip pat ligos, nelaimingo atsitikimo atveju, turi teisę priimti sprendimus dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio.
Mokiniai, patyrę socialinę  riziką, turi teisę į nemokamus pusryčius.
Kreipimasis dėl socialinės paramos mokiniams:
Dėl nemokamo maitinimo skyrimo nuo mokslo metų pradžios pareiškėjas prašymą gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki rugpjūčio 20 d. Pateikus prašymą po rugpjūčio 20 d. ar mokslo metais, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo.
Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas prašymą gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.
Pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą.
Deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste ar įrašyti į asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, apskaitą Šiaulių miesto savivaldybėje, ar gyvenamąją vieta nedeklaravę ir neįrašyti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Šiaulių mieste, dėl mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis prašymą ir reikalingus dokumentus pateikia elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt, iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių arba atsiunčia paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas-paraiška siunčiamas paštu, prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas;
 2. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašas;
 3. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas.         

Inicijavimo forma:

Forma SP-11. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti DOC  PDF
Forma_SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas - paraiška;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio);
 4. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma už (3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio) apie lėšas vaikui išlaikyti;
 5. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra besimokančių vaikų (jei nėra duomenų Mokinių registre);
 6. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo ir kopija;
 7. Asmeninė sąskaita banke;
 8. Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 4 57, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.              

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar vaiko globėjui mokymosi ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokymosi ar studijų baigimo dienos, jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa nuo mokymosi pagal profesinio mokymo programą pradžios iki jos pabaigos) ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą arba doktorantūroje ar rezidentūroje (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį) ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi (neturėjo) teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks 2 metai.
Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, už tą patį vaiką paskirta išmoka įvaikinus vaiką
Gimus ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.
Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  (8 41) 370 443, (8 41) 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – (8 41) 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
 2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai;
 3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009;
 4. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004;
 5. Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašas.      

Inicijavimo forma:

Forma SP-3(A). Prašymas gauti išmoką DOC  PDF
Forma_SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Vaikų gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Mokymo įstaigos pažyma, kad asmuo mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, arba, baigus mokslus ar studijas, mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą, jeigu duomenų apie mokymąsi nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 5. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: http://www.spis.lt/

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.         

Paslaugos  apibūdinimas:

Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.
Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, ar jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.
Vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje ar šeimynoje, iki jam sukaks pusantrų metų, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui, jeigu ši išmoka nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą.
Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt www.epaslaugos.lt arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
 2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai.          

Inicijavimo forma:

Forma SP-3(A). Prašymas gauti išmoką DOC  PDF
Forma_SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jei apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys dokumentai;
 5. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

       

Paslaugos  apibūdinimas:

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai.
Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu už kiekvieną paskesnį vaiką.
Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
 2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai;
 3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009;
 4. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004;
 5. Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašas.              

Inicijavimo forma:

Forma SP-3(A). Prašymas gauti išmoką DOC  PDF
Forma_SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Vaikų gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  http://www.spis.lt/

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.             

Paslaugos  apibūdinimas:

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui arba vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Papildomai išmoka vaikui už tą patį vaiką skiriama ir mokama tik pagal vieną iš šių punktų:
1) kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo), išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, išskyrus atvejį, kai bendrai gyvenantiems asmenims paskirta socialinė parama mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį viršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžius. Vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį;
2) kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo), kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje. Vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį;
3) kiekvienam neįgaliam vaikui (asmeniui), kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis. Neįgaliam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis neįgalus vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui arba vyresniam kaip 18 metų neįgaliam asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), nustatytam neįgalumo lygio arba 55 procentų ir mažesnio darbingumo lygio terminui, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

 Dėl išmokų skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiko tėvų, įtėvių, bendrai gyvenančių asmenų, globėjas (rūpintojas), pats pilnametis, turintis teisę gauti išmoką, arba visiškai veiksniu (emancipuotu) pripažintas ar susituokęs nepilnametis vaikas, turintys teisę gauti išmoką, vaikas nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, arba šių asmenų įgalioti asmenys, taip pat neveiksnių šioje srityje asmenų globėjai.
Tais atvejais, kai vaiko tėvai dirba ar gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, teisė į išmoką vaikui nustatoma vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemos koordinavimo reglamentais.
Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt, www.epaslaugos.lt arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
 2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai;
 3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009;
 4. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004;
 5. Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašas.                  

Inicijavimo forma:

Forma SP-3(A1). Prašymas gauti išmoką DOC  PDF
Forma_SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys dokumentai;
 4. Pažyma iš mokyklos, kad vyresnis kaip 18 metų vaikas mokosi kreipimosi metu bei kiekvienais mokslo metais (jei nėra duomenų Mokinių registre);
 5. Dirbančių pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, pažymas apie praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos vaikui mėnesio arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės gauti išmoką vaikui atsiradimo mėnesio gautas pajamas;
 6. Kai pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pažymas apie praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių gautas pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje;
 7.  Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.               

Paslaugos  apibūdinimas:

Įvaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios) skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį ir mokama ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis yra ne mažesnis už šioje dalyje nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį.
Jeigu vaiko priežiūros išmokos, skiriamos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, dydis yra mažesnis už  nurodytą išmokos dydį, skiriamos išmokos įvaikinus vaiką dydis yra lygus nurodytos išmokos įvaikinus vaiką dydžio ir gaunamos vaiko priežiūros išmokos dydžio skirtumui.
Išmoka įvaikinus vaiką skiriama ir mokama vienam iš vaiko įtėvių, jeigu nors vienas iš vaiko įtėvių ir vaikas yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
Jeigu nuo teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą atsiradimo dienos nepraėjo 24 mėnesiai, išmoka įvaikinus vaiką mokama nuo teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pabaigos iki nurodyto termino pabaigos.
Išmoka įvaikinus vaiką neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

 • kitam iš vaiko įtėvių už tą patį įvaikintą vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;

 • vaikas yra emancipuotas;

 • vaikas yra susituokęs;

 • vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės;

 • sutuoktinio (sugyventinio) vaiką įvaikina kitas sutuoktinis (sugyventinis).

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
 2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai.        

Inicijavimo forma:

Forma SP-3(A). Prašymas gauti išmoką DOC  PDF
Forma SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Teismo sprendimas dėl įvaikinimo;
 5. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. ++370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Sigita Vaitiškytė, Tilžės g. 170, 9 kab., tel. +370 41 386 463, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.  

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo (įtėvio) ar motinos (įmotės) tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį. Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas (įtėvis), ir motina (įmotė), išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui dydis nedidinamas.
Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
 2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai;
 3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009;
 4. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004;
 5. Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašas.         

Inicijavimo forma:

Forma SP-3(A). Prašymas gauti išmoką DOC  PDF
Forma SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentas;
 3. Karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės tarnybos karys atlieka tarnybą, išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą;
 4. Vaiko gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 5. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Sigita Vaitiškytė, Tilžės g. 170, 9 kab., tel. +370 41 386 463, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustačius apsaugos vaikui poreikį, jo laikinosios priežiūros pas fizinius asmenis ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio vaiko laikinosios priežiūros išmoka per mėnesį, jos dydį apskaičiuojant vaiko laikinosios priežiūros atveju – nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos, vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos, proporcingai vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičiui.
Vaiko laikinosios priežiūros išmoka neskiriama, jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu.
Asmuo dėl vaiko laikinosios priežiūros išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko laikinosios priežiūros ar vaiko laikino apgyvendinimo pirmos dienos.
Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
 2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai.

Inicijavimo forma:

Forma SP-3(B). Prašymas gauti išmoką DOC PDF
Forma SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Dokumentas, patvirtinantis vaiko laikinąją priežiūrą pas fizinius asmenis ar vaiko laikiną apgyvendinimą pas fizinius asmenis;
 5. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Sigita Vaitiškytė, Tilžės g. 170, 9 kab., tel. +370 41 386 463, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

 

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.
Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio arba emancipuoto ar santuoką sudariusio nepilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24 metai, skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.
Kai vaikas (asmuo) besimokantis pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama ir mokama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.
Jei vaikui (asmeniui) kas mėnesį mokama našlaičių pensija ir (ar) vaikui išlaikyti skirta periodinė išmoka, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaikui išlaikyti kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.
Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra skiriamas ir mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį.
Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra skiriamas ir mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį, kuris naudojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
Globos centrui, įgyvendinančiam vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, už vaiką yra skiriamas ir mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt, e.paslaugos.lt  arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
 2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai.         

Inicijavimo forma:

Forma SP-3(B). Prašymas gauti išmoką DOC PDF
Forma_SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF


Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jei apie vaiko gimimą nėra duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
 5. Šeimynos arba nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;
 6. Pažyma apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį arba kreipimosi mėnesį išmokėtą valstybinę pareigūnų ir karių našlaičių pensiją;
 7. Teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;
 8. Duomenys apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą (alimentus), jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis;
 9. Mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo lavinimo mokyklos (centro) ar profesinės mokyklos (profesinio rengimo centro) bendrabutyje;
 10. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi (jei nėra duomenų Mokinių registre);
 11. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.             

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama 75 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka įsikurti.
Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota: būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti; sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti; būsto nuomai; mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas; būstui remontuoti arba rekonstruoti; baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui, vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti; studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi ir darbo priemonėms įsigyti; žemės sklypui įsigyti; mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti; automobiliui įsigyti, jeigu asmuo turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę.
Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.
Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonais +370 41 370 443, +370 41 386 488

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
 2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai.            

Inicijavimo forma:

Forma SP-3(B). Prašymas gauti išmoką DOC  PDF
Forma SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentas;
 3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą;
 4. Teismo sprendimas dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;
 5. Santuokos liudijimas, jeigu nepilnametis įregistravęs santuoką.
 6. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyr. specialistė Galina Tičkūnienė, tel.  +370 41 386494, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.   

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Nėščiai moteriai pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo dienos, skiriama 6,43 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.
Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt ,  e.paslaugos.lt arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
 2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai.             

Inicijavimo forma:

Forma SP-3(A). Prašymas gauti išmoką DOC  PDF
Forma_SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą arba vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 4. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Išmokos neįgaliesiems mokamos auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma - iki 24 metų), neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidumą nustatančių komisijų) yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų.
Nedarbingais asmenimis laikomi:
- vaikai iki 18 metų (besimokantys bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma - iki 24 metų);
- nedirbantys neįgalieji, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos yra pripažinti nedarbingi (iki 2005 m. liepos 1 d. - I ir II grupės invalidai, kurie invalidumą nustatančių komisijų buvo pripažinti nedarbingi);
- asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių.
Ši išmoka mokama kas mėnesį 20 procentų bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio už einamąjį mėnesį asmeniui ir naudojama pagal tikslinę paskirtį komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apsimokėti ar kurui įsigyti.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  (8 41) 370 443, (8 41) 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 193 „Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“;
 2. Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašas.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF
Forma SP-1 Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Vaikų gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Darbingumo lygio pažyma arba Invalidumo pažymėjimas, kuriuose yra įrašas, kad asmuo yra nedarbingas, jei duomenų nėra NDNT;
 5. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 22, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.               

Paslaugos  apibūdinimas:

Paramos mirties atveju rūšys:
1) laidojimo pašalpa;
2) parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

Laidojimo pašalpa mokama mirus:
- Lietuvos Respublikos piliečiams;
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;
- asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai;
- Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje.
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems Australijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Laidojimo pašalpa mokama laidojančiam asmeniui ir yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai.
Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių.

Prašymą ir reikalingus dokumentus laidojimo pašalpai  galima pateikti elektroniniu būdu www.spis.lt, e.paslaugos.lt atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių adresu Tilžės g. 170, Šiauliai   arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymą ir reikalingus dokumentus paramai palaikams parvežti galima pateikti atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių adresu Tilžės g. 170, Šiauliai arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas;
 2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009;
 3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004;
 4. Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašas.           

Inicijavimo forma:

Forma SP-5. Prašymas paramai mirties atveju gauti DOC  PDF
Forma SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens, turinčio teisę gauti paramą mirties atveju, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti, dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, ir dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gautas pajamas;
 5. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistė Jūratė Šantarienė, Tilžės g. 22, 2 aukštas, 1 kab., tel. +370 41 386 453, el. paštas 
 
Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistė Matildė Mikulėnienė, Tilžės g. 170, 1 aukštas, 2 kab., tel. +370 41 386 488, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.                

Paslaugos  apibūdinimas:

Vienkartinės pašalpos mokamos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu ir jiems laidoti.
Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 1622 eurų vienkartinė pašalpa.
Kariams savanoriams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 - invalidais) dėl ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo, mokama vienkartinė pašalpa:

 • pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005-07-01- I grupės invalidais) – 4171 EUR;

 • pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005-07-01- II grupės invalidais) – 3337 EUR ;

 • pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005-07-01- III grupės invalidais) – 2503 EUR.

Mirus ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviui - kariui savanoriui, jį laidojančiam asmeniui, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos pilietis ir gyvena Lietuvoje, išmokama vienkartinė 20 BSI dydžio pašalpa.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-02-12 nutarimas Nr. 177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams“.       

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF
Forma SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Kario savanorio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba šio dokumento patvirtinta kopija;
 3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotas kario savanorio teisinio statuso pažymėjimas arba Centro išduota pažyma, patvirtinanti šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento patvirtinta kopija.
 4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduota išvada dėl sužalojimo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, arba šio dokumento patvirtinta kopija;
 5. Prašymo pateikimo dieną galiojantis invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimas ar darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba šio dokumento patvirtinta kopija;
 6. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 22, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

 

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Valstybės parama už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius teikiama jų šeimoms.
Dėl vienkartinių pašalpų už žuvusiuosius turi teisę kreiptis:

 • tėvai (įtėviai);
 • kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudarę sutuoktiniai;
 • vaikai (įvaikiai);
 • broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba vienintelis iš tėvų buvo mirę).

Žuvusių šeimos nariams lygiomis dalimis išmokama tokio dydžio vienkartinė pašalpa:
1) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG’o politinių kalinių sukilimų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 8 592 eurų;
2) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG’o politinių kalinių streikų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 6 444 eurai;
3) neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, šeimos nariams – 5 156 eurai;
4) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių, žuvusių ar mirusių tremties pasibaigus įkalinimui metu, šeimos nariams – 3 291 eurų.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas;
 2. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas,           

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF
Forma SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (toliau - LGGRTC) išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka;
 4. LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio- kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
 5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai: santuokos, gimimo liudijimo ir kiti giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka, o jei šių dokumentų nėra - teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo;
 6.  Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 22, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Indrė Masiliūnienė, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Laima Jucaite, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Kristina Turauskaitė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Vienkartinės kompensacijos skiriamos asmenims, kurie buvo pašaukti į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20–40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu pripažinti netinkamais karo tarnybai, išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:

 • pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 2 086 eurai;
 • pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1 669 eurai;
 • pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 1 252 eurai;
 • pripažintiems netekusiais 20–40 procentų darbingumo – 835 eurai;
 • karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai – 835 eurai.

Asmenims, kuriems kompensacijos išmokėtos 1995–1997 metais pagal Kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl Kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos“, kompensacijos nebeskiriamos.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22 – 1991-12-31)“;
 2. Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašas.         

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF
Forma SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo lygio pažyma ar teritorinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas, galiojantis kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną;
 3. Žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos ar karinių apmokymų sovietinėje armijoje metu, - mirties liudijimo nuorašas, ir karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas ar telegrama;
 4. Mirus asmeniui vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, - asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvada, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba sovietinėje armijoje. Šiuos dokumentus pateikia vienas iš šeimos narių.
 5. Šeimos narys, kuris kreipiasi prašydamas išmokėti kompensaciją, prašyme privalo nurodyti ir visus kitus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę kompensaciją (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), jeigu jų nėra, - apie tai nurodyti raštu;
 6. Giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodantys dokumentai - santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai;
 7. Asmeninė sąskaita banke;
 8. Žuvusiojo visų šeimos narių asmeninės sąskaitos banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyr. specialistė Violeta Levickienė, tel.  +370 41 386 498, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.      

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipiasi, išmokama mirusio tikslinės kompensacijos gavėjo negauta praėjusio mėnesio tikslinė kompensacija ir tikslinė kompensacija už tą mėnesį, kurį tikslinės kompensacijos gavėjas mirė.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt , e.paslaugos.lt  arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  (8 41) 370 443, (8 41) 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – (8 41) 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas;
 2. Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas.          

Inicijavimo forma:

Forma SP-6. Prašymas gauti tikslinę kompensaciją DOC  PDF
Prašymas išmokėti tikslinę kompensaciją gavėjo mirties atveju DOC  PDF
Forma SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentai.
 3. Vieno iš tėvų (įtėvių), artimojo giminaičio, sutuoktinio, globėjo ar rūpintojo asmens tapatybės dokumentas;
 4. Giminystės ryšį įrodantys dokumentai;
 5. Įgalioto asmens tapatybės dokumentas ir įgaliojimas.
 6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota specialiųjų poreikių nustatymo pažyma, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 7. Švietimo įstaigos išduota pažyma apie tai, kokį valstybės ir (ar) savivaldybės išlaikymą (maistą, nakvynę ir (ar) aprangą) asmuo gauna;
 8. Socialinės globos įstaigos išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų apmokamos asmeniui teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos;
 9. Slaugos įstaigos išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų slaugos įstaigoje slaugomam asmeniui teikiamos slaugos palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos bei patarnavimai;
 10. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. 8 41 38 64 57, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. 8 41 38 64 93, el. paštas
Jūratė Šantarienė, Tilžės g. 22, 1 kab., tel. 8 41 38 64 53, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. 8 41 38 64 56, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. 8 41 38 64 48, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. 8 41 38 64 57, el. paštas 
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. 8 41 38 64 99, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab., tel. 8 41 38 64 58, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. 8 41 38 64 59, el. paštas 
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. 8 41 38 64 91, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. 8 41 38 64 92, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. 8 41 38 64 91, el. paštas 
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab.,  tel. 8 41 38 64 56, el. paštas
Sigita Vaitiškytė, Tilžės g. 170, 9 kab., tel. 8 41 38 64 63, el. paštas
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. 8 41 38 64 94, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab., tel. 8 41 38 64 61, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. 8 41 38 64 99, el. paštas
Matildė Mikulėnienė, Tilžės g. 170, 2 kab., tel. 8 41 38 64 88, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 15 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 15 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.