Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Garažų nukėlimo terminai

Metalinių garažų statusas

1 garažų bendrija

Žemaitės g. 1

Įpareigojimas įvykdytas, garažai nukelti. 

2 garažų bendrija

Prie Energetikų g.

2023 metais raginimas nusikelti nebus teikiamas ir naudotis žeme po garažu leidžiama. Savivaldybės administracijos ir Nacionalinės žemės tarnybos iniciatyva formuojami sklypai ir bus siūloma juos išsipirkti.

3 garažų bendrija

Prie Sembos g.

Bendrijos teritorijoje esančių garažų savininkams galioja įpareigojimas nusikelti garažus. Po 2021-01-01 bendrijos teritorijoje esančių garažų savininkų naudojimasis valstybine žeme yra neteisėtas. Sprendimus dėl administracinės nuobaudos taikymo už savavališką žemės užėmimą po rašytinio įspėjimo priima Nacionalinės žemės tarnyba.

4 garažų bendrija

Prie Žemosios g.

Įpareigojimas įvykdytas, garažai nukelti. 

5 garažų bendrija

Radviliškio g. 84L

2023 metams sprendimas dėl garažų nukėlimo nebus priimtas. 2023 metais naudotis žeme po garažu leidžiama.

6 garažų bendrija

Prie Sembos g.

2023 metams sprendimas dėl garažų nukėlimo nebus priimtas. 2023 metais naudotis žeme po garažu leidžiama.

7 garažų bendrija

Prie Sembos g.

2023 metams sprendimas dėl garažų nukėlimo nebus priimtas. 2023 metais naudotis žeme po garažu leidžiama.

8 garažų bendrija

Prie Dukto g.

2023 metais raginimas nusikelti nebus teikiamas ir naudotis žeme po garažu leidžiama. Savivaldybės administracijos ir Nacionalinės žemės tarnybos iniciatyva formuojami sklypai ir bus siūloma juos išsipirkti

Metaliniai garažai prie Rėkyvos ežero

Prie Rėkyvos ežero

Garažai nukelti, teritorija atlaisvinta.

 

110 straipsnis. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas, naudojimas ir vengimas juos grąžinti

1. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas arba savavališkas vandens telkinių naudojimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, arba po rašytinio įspėjimo vengimas grąžinti savavališkai užimtą žemę, mišką ar vandens telkinius arba nutraukti savavališką vandens telkinių naudojimą užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Pasikeitus situacijai – informacija bus atnaujinta.