Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Gyvūnų gerovė ir apsauga

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS GYVŪNŲ GEROVĘ IR APSAUGĄ.

PAGRINDINIAI TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI:

Gyvūnų augintinių laikytojas privalo:

 • Užtikrinti, kad jo laikomi gyvūnai nekeltų triukšmo, netrikdytų žmonių ramybės, viešosios rimties. Gyvūno laikytojas atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka, jei kelių aplinkinių valdų, namų, butų savininkai, gyventojai skundžiasi dėl gyvūnų keliamo triukšmo.
 • Draudžiama laikyti gyvūnus (šunis, kates) (toliau – gyvūnai) lovų tipo bendrabučiuose, daugiabučių namų laiptinėse, rūsiuose, koridoriuose, bendro naudojimo ar butų balkonuose, teritorijose. Savininkai privalo užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai be savininko priežiūros nepatektų į kitas privačias valdas, bendrojo naudojimo teritorijas, patalpas.
 • Savininkai privalo garantuoti, kad jų laikomi gyvūnai nekels grėsmės ir nepakenks žmonių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų, nekels triukšmo, netrikdys ramybės, viešosios rimties.
 • Bendro naudojimo teritorijoje šunis galima vedžioti tik su pavadėliu. Jei šalia yra kitų asmenų ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpintas iki 1 metro ir šunys vedami prie vedančiojo kojos. Agresyvius šunis galima vedžioti tik agresyviems šunims vedžioti skirtose aikštelėse, laukymėse arba kitose retai žmonių lankomose vietose.
 • Gyvūnui priteršus viešojo naudojimo teritoriją, daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpas ar kt., gyvūno savininkas ar už jį atsakingas asmuo privalo nedelsdamas išvalyti priterštą vietą.
 • Užkrečiamosiomis ligomis sergančius, netvarkingai prižiūrėtus gyvūnus draudžiama leisti į sveikų gyvūnų laikymo, vedžiojimo vietas.
 • Jei gyvūnas nugaišo dėl nežinomų priežasčių, būtina išsaugoti gaišeną ir apie tai nedelsiant pranešti Šiaulių apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Ragainės g. 80, tel. +370 41 54 07 03.
 • Draudžiama bepriežiūrius gyvūnus augintinius laikyti, leisti veistis įstaigų, organizacijų, visų nuosavybės formų bei paskirties įmonių (žmonių) patalpose ir kiemuose, daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose, kiemuose, garažuose ar jų teritorijose, išskyrus identifikuotas bešeimininkes kates, laikomas pagal bešeimininkių kačių kastravimo programą šalia Savivaldybės administracijos nustatytų kačių šėrimo vietų.

 
 

SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJA

 • Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, paėmimo, sugautų ar paimtų gyvūnų laikinos globos, vakcinavimo, dechelmetizavimo, kastravimo, mikroschemų įdiegimo ir gyvūnų gaišenų tvarkymo Šiaulių mieste Paslaugas teikia Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrius, vadovaujantis viešųjų pirkimų būdu sudaryta 2022 m. spalio 27 d. sutartimi Nr. SŽ-1650. 
 • Dėl bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. prašome kreiptis į Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrių, tel. Nr. +370 630 00792; +370 689 95360.
 • Ne darbo valandomis prašome kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyrių telefonu 1863 arba https://1863.siauliai.lt/ .

ŠUNŲ VEDŽIOJIMO AIKŠTELIŲ IR BENAMIŲ KAČIŲ ŠĖRIMO VIETŲ ŠIAULIŲ MIESTE SĄRAŠAS