Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Gyvūnų gerovė ir apsauga

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS GYVŪNŲ GEROVĘ IR APSAUGĄ.

PAGRINDINIAI TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI:

Gyvūnų augintinių laikytojas privalo:

 • Užtikrinti, kad jo laikomi gyvūnai nekeltų triukšmo, netrikdytų žmonių ramybės, viešosios rimties. Gyvūno laikytojas atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka, jei kelių aplinkinių valdų, namų, butų savininkai, gyventojai skundžiasi dėl gyvūnų keliamo triukšmo.
 • Draudžiama laikyti gyvūnus (šunis, kates) (toliau – gyvūnai) lovų tipo bendrabučiuose, daugiabučių namų laiptinėse, rūsiuose, koridoriuose, bendro naudojimo ar butų balkonuose, teritorijose. Savininkai privalo užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai be savininko priežiūros nepatektų į kitas privačias valdas, bendrojo naudojimo teritorijas, patalpas.
 • Savininkai privalo garantuoti, kad jų laikomi gyvūnai nekels grėsmės ir nepakenks žmonių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų, nekels triukšmo, netrikdys ramybės, viešosios rimties.
 • Bendro naudojimo teritorijoje šunis galima vedžioti tik su pavadėliu. Jei šalia yra kitų asmenų ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpintas iki 1 metro ir šunys vedami prie vedančiojo kojos. Agresyvius šunis galima vedžioti tik agresyviems šunims vedžioti skirtose aikštelėse, laukymėse arba kitose retai žmonių lankomose vietose.
 • Gyvūnui priteršus viešojo naudojimo teritoriją, daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpas ar kt., gyvūno savininkas ar už jį atsakingas asmuo privalo nedelsdamas išvalyti priterštą vietą.
 • Užkrečiamosiomis ligomis sergančius, netvarkingai prižiūrėtus gyvūnus draudžiama leisti į sveikų gyvūnų laikymo, vedžiojimo vietas.
 • Jei gyvūnas nugaišo dėl nežinomų priežasčių, būtina išsaugoti gaišeną ir apie tai nedelsiant pranešti Šiaulių apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Ragainės g. 80, tel. +370 41 54 07 03.
 • Draudžiama bepriežiūrius gyvūnus augintinius laikyti, leisti veistis įstaigų, organizacijų, visų nuosavybės formų bei paskirties įmonių (žmonių) patalpose ir kiemuose, daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose, kiemuose, garažuose ar jų teritorijose, išskyrus identifikuotas bešeimininkes kates, laikomas pagal bešeimininkių kačių kastravimo programą šalia Savivaldybės administracijos nustatytų kačių šėrimo vietų.

 
 

SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJA

 • Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, paėmimo, sugautų ar paimtų gyvūnų laikinos globos, vakcinavimo, dechelmetizavimo, kastravimo, mikroschemų įdiegimo ir gyvūnų gaišenų tvarkymo Šiaulių mieste Paslaugas teikia Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrius, vadovaujantis viešųjų pirkimų būdu sudaryta 2022 m. spalio 27 d. sutartimi Nr. SŽ-1650. 
 • Dėl bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. prašome kreiptis į Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrių, tel. Nr. +370 630 00792; +370 689 95360.
 • Ne darbo valandomis prašome kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyrių telefonu 1863 arba https://1863.siauliai.lt/ .

ŠUNŲ VEDŽIOJIMO AIKŠTELIŲ IR BENAMIŲ KAČIŲ ŠĖRIMO VIETŲ ŠIAULIŲ MIESTE SĄRAŠAS