Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XXVI. Žemės nuomos mokestis

Paslaugos  apibūdinimas:

Juridiniai asmenys (įmonės, organizacijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos), kuriems nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai daugiabučiuose namuose esančios negyvenamosios paskirties patalpos ir garažų paskirties pastatai ir fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso gyvenamosios ir/ar negyvenamosios, bei garažų paskirties pastatai, statiniai ar patalpos, stovintys ant valstybinės žemės, kurios nuomos klausimas neišspręstas ir kuri nėra valdoma panaudos teise, bet nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarties, turi užpildyti valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaraciją (toliau - Deklaracija), pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žemės valdymo skyriui ir mokėti nuomos mokestį už valstybinę žemę.

Jei už ankstesnį laikotarpį pateiktos Deklaracijos duomenys nesikeičia, naujos Deklaracijos pateikti nereikia, išskyrus garažų statybos ir eksploatavimo bendrijas, kurios Deklaracijas  teikia kasmet, iki rugsėjo 1 d.

Deklaraciją galima pateikti, atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį ar atsiųsti paštu  adresu: Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, arba atsiųsti elektroniniu paštu arba pateikti prisijungus adresu:  mano.siauliai.lt 

Jeigu gautoje Deklaracijoje yra klaidų, apie tai informuojamas Deklaracijos teikėjas ir Deklaracija laikoma nepateikta.

Apskaičiuoto nuomos mokesčio už valstybinę žemę pranešimas išsiunčiamas paštu, el. paštu, įteikiamas asmeniškai, atvykus į Savivaldybės administracijos priimamąjį, adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, taip pat pranešimą galima rasti žemės nuomos mokesčio savitarnoje adresu https://zemesnuoma.siauliai.lt/ (pirminiai duomenys registracijai nurodyti pranešime).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2003 m. lapkričio 10 d. Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. 278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ (su pakeitimais;
 5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. T-285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 6. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023-12-07 sprendimas Nr. T-439 “Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”.

Inicijavimo forma:

Deklaracijos forma  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmuo turi pateikti Deklaraciją ir pagrindžiančius dokumentus (jei reikia).
Deklaracijoje pateikiama visa reikalinga informacija.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys: 

Žemės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Violeta Rudminienė, tel. +370 41 596 267, el. paštas      

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę apskaičiuojamas ir išsiunčiamas pranešimas iki lapkričio 1 d.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: https://zemesnuoma.siauliai.lt/  arba mano.siauliai.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę apskaičiuojamas ir išsiunčiamas pranešimas iki lapkričio 1 d.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmuo (fizinis ar juridinis) pateikia prašymą gauti pažymą apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą (toliau – Pažyma). Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo būti pilnai atsiskaitęs už valstybinės žemės nuomą iki tokios pažymos išdavimo. Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 d. Prašymą galima pateikti atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį ar atsiųsti paštu (ar per pasiuntinį) adresu: Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, arba atsiųsti elektroniniu paštu arba pateikti prisijungus adresu:  e.paslaugos.lt arba mano.siauliai.lt/login

Pažymą galima gauti (pasiimti), atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, paštu, ar elektroniniu paštu. 

Paslaugos rezultatas: Išduota pažyma, patvirtinanti atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą arba motyvuotas atsisakymas ją išduoti.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2003 m. lapkričio 10 d. Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. T-285 “Dėl žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašas”.

Inicijavimo forma:        

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Žemės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Violeta Rudminienė, tel. +370 41 596 267, el. paštas    

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt arba mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.       

Raktažodžiai: Pažyma apie žemės nuomos mokestį. 

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmuo (fizinis ar juridinis) prašymą sudaryti Nuomos mokesčio už valstybinę žemę skolos sumokėjimo sutartį (toliau – Skolos sutartis) gali pateikti, atvykęs į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį, atsiųsti paštu (ar per pasiuntinį) adresu: Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, atsiųsti elektroniniu paštu arba pateikti prisijungus adresu: mano.siauliai.lt 

Parengta Skolos sutartis pasirašoma, atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį, adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, išsiunčiama paštu, arba  elektroniniu paštu (jeigu abi šalys sutartį pasirašo elektroniniu parašu).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2003 m. lapkričio 10 d. Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. T-285 “Dėl žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašas”

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Žemės valdymo skyriaus  vyriausioji specialistė
Dalia Vadeikienė,  tel. +370 41 596 265, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmuo (fizinis ar juridinis) pateikia prašymą dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimo. Prašymą galima pateikti, atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį ar atsiųsti paštu adresu: Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, arba atsiųsti elektroniniu paštu  arba pateikti prisijungus adresu: mano.siauliai.lt

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2003 m. lapkričio 10 d. Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. T-285 “Dėl žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašas”   

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Apskaitos skyriaus patarėja Irena Pniauskienė, tel. +370 41 596 292, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.