Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarifai, mokesčiai ir lengvatos

2024 m. mokestiniam laikotarpiui galioja nekilnojamo turto mokesčio tarifai patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-267:

0,7%      visam nekilnojamam turtui nekilnojamo turto mokestinės vertės;

3,0%      nekilnojamo turto mokestinės vertės nenaudojamam ar naudojamam ne pagal paskirtį,

              apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamam turtui.

Daugiau informacijos:

Bendra informacija apie nekilnojamojo turto mokestį

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas

Informaciją nekilnojamo turto mokesčio tarifų klausimais teikia:

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. Nr. (+370 41) 383 434, el. p.

2024 m. mokestiniam laikotarpiui galioja žemės mokesčio tarifai patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-268:

0,1%    žemės ūkio, miškų ūkio paskirties žemės sklypams;

0,2%    gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos,  bendro naudojimo teritorijos žemei, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypams;

0,4%   komercinės paskirties objektų teritorijos, rekreacinės teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų priežiūros objektų teritorijos žemės sklypams;

0,4%    kitai, nenurodytų paskirčių žemei;

4,0%    nenaudojamiems ir apleistiems žemės sklypams.

Žemės mokesčiu neapmokestinamas 7 arų žemės sklypo dydis fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų Darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai.

Daugiau informacijos žemės mokesčio tarifų klausimais teikia:

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. Nr. (+370 41) 383 434, el. p.  

2024 m. mokestiniam laikotarpiui galioja valstybinės žemės išnuomotos ne aukciono būdu, ir už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifai patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-267(nauja redakcija 2023-03-02, T-72):

4,0%   žemės vertės, nurodytos valstybinės žemės nuomos sutartyse, kai valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos iki 2008 m. gruodžio 31 d.  

0,81%  žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius, – valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos po 2009 m. sausio 1 d., ir asmenims, kuriems valstybinės žemės nuomotojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka perskaičiuoja iki 2008 m. gruodžio 31 d. sudarytų valstybinės žemės nuomos sutarčių pagrindu išnuomotų žemės sklypų vertę;

4,0%   procentus žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius, – valstybinės žemės naudotojams, kurie nėra sudarę žemės sklypų nuomos sutarčių;

0,47%   žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius:

 • privačių namų valdų savininkams, naudojantiems valstybinę žemę;
 • garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms ir garažų paskirties pastatų savininkams, naudojantiems valstybinę žemę;
 • Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto nuomininkams ir panaudos gavėjams, kuriems Šiaulių miesto savivaldybės turtas (statiniai, patalpos) išnuomotas ar perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis;
 • fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems valstybinė žemė suteikta pagal panaudos sutartis ar kurie yra atleisti nuo žemės nuomos mokesčio, bet leidžia naudotis valdomu turtu ar jo dalimi tretiesiems asmenims;

0,1%   žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius, – sodininkų bendrijoms, naudojančioms valstybinę žemę (išskyrus bendrojo naudojimo žemę);

4,0 % žemės vertės – valstybinės žemės sklypams, įtrauktiems į Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu patvirtintą Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų žemės sklypų sąrašą. Tarifas taikomas nuo kito mėnesio po Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkio priėmimo

 

Daugiau informacijos  teikia:

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo klausimais - Žemės valdymo skyriaus vyr. specialistės:

Valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo klausimais - Violeta Rudminienė, tel. nr. (+370 41) 596 267, el. p. ,

Valstybinės žemės nuomos apskaitos (mokėjimo) klausimais - Dalia Vadeikienė, tel. nr. (+370 41) 596 265, el. p. .

Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų klausimais -  Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. Nr. (+370 41) 383 434, el. p.

Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės

Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, remiantiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, teikimo taisyklės

Daugiau informacijos teikia Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Brigita Mareckienė, tel. nr. (+370 41) 383 437, el. p. .