Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Gyventojų priėmimo grafikai

GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAI

 

MERAS Artūras VISOCKAS Gyventojus priima trečiadieniais  14.00 val.
VICEMERAS Justinas ŠVĖGŽDA Gyventojus priima antradieniais 13:00-15:00 val.
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Antanas BARTULIS Gyventojus priima pirmadieniais  13.00-15:00 val.

Interesantus į priėmimus iš anksto registruoja
Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyr. specialistė  L. Drazdauskienė
Savivaldybės priimamajame (9 langelis), tel. +370 41 500 519
Priėmimai vyksta I aukšte, II interesantų priėmimo kabinete

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS

Pareigos, vardas, pavardė

Priėmimo laikas

Priėmimo vieta

Apskaitos skyriaus vedėja
Irena Mirončikienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Architektūros skyriaus vedėja (vyr. architektė)
Vilija Vaičekauskienė

Trečiadieniais  13-16 val. 

103 kab. 

Bendrųjų reikalų  skyriaus vedėja
Miglė Barzelienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja 
Snieguolė Pundzienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Vilma Melenienė

Pagal poreikį *

1  kab. (Varpo g.  15)

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas 
Linas Gadliauskas

Pagal poreikį *

II interesantų priėmimo kab.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja
Aistė Petkuvienė

Pirmadieniais   14-15 val. 

I interesantų priėmimo kab.

Kultūros skyriaus vedėja
Daina Kinčinaitienė

Pagal poreikį *

4 kab. (Pakalnės g. 6A, atskiras įėjimas į pastatą iš šono)

Miesto koordinavimo skyriaus vedėja 
Rigita Tijūnaitienė 

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas 
Valdas Markevičius

Trečiadieniais   11:30-12 val. 

I interesantų priėmimo kab.

Miesto ūkio ir aplinkos  skyriaus vedėja
Eglė Bružienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Miesto ūkio ir aplinkos  skyriaus Aplinkos ir miesto tvarkymo poskyrio vedėja
Toma Vilutienė 

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Miesto ūkio ir aplinkos  skyriaus Infrastruktūros poskyrio vedėja
Daiva Mačernė

Antradieniais 10-12 val. 

I interesantų priėmimo kab.

Medelyno seniūnijos seniūnė
Eglė Šimkevičienė

 Antradieniais    8-10 val.
Ketvirtadieniais    8-10 val.

Birutės g. 40

Projektų valdymo skyriaus vedėja
Ieva Džiaugienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Rėkyvos seniūnijos seniūnas
Audronius Ribikauskas

Pagal poreikį *

Energetikų g. 6-39

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Ramutė Pilypienė

Trečiadieniais 15-17 val. 

15  kab. (3 a. Tilžės g. 170)

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja 
Aušra Gailiūnienė

Pagal poreikį *

2 kab. (4 a. Tilžės g. 170)

Sporto skyriaus vedėjas 
Gintaras Jasiūnas

Pagal poreikį *

7 kab. (Pakalnės g. 6A, atskiras įėjimas į pastatą iš šono)

Statybos ir renovacijos skyriaus vedėja
Jolita Franckevičienė

Trečiadieniais   13-15 val. 

I interesantų priėmimo kab.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
Vaida Kalasevičienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Sveikatos skyriaus vedėjas
Kristina Strupienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Švietimo skyriaus vedėja
Edita Minkuvienė

Pagal poreikį **

201 kab. (Pakalnės g. 6A)

Teisės skyriaus vedėja
Laura Steponkienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Turto valdymo skyriaus vedėja
Violeta Tylenienė

Trečiadieniais 13-15 val. 

I interesantų priėmimo kab.

Žemės valdymo skyriaus vedėja 
Oksana Gruzdienė 

Pagal poreikį *

104  kab. (Aušros al. 68)

* Priėmimo data ir laikas suderinamas asmeniškai iš anksto.
** Priėmimo data ir laikas suderinamas iš anksto tel. +370 41 386 471.

 SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ PATARĖJŲ IR SPECIALISTŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Priėmimo vieta

1.

D. Vietienė

 14-16 val.      

16 kab.

2.

J. Vorevičienė

14-17 val.

16 kab. 

MIESTO ŪKIO IR APLINKOS  SKYRIUS

1.

L. Vaičeliūnienė

13-14 val.

I kab.*

2.

H. Giedraitienė

   13-14 val.    

I kab.*

3.

L. Grikšas   

14-15 val.

I kab.*

4.

R. Šilingienė

14-15 val.

I kab.*

5.

D. Mažulienė

9-10 val.

I kab.*

6.

J. Sodienė      

10-11 val.

330 kab.*

7.

D. Kavaliauskas

9-10 val.

I kab.*

8.

D. Motkevičiūtė

 10.30-12 val.

   

I kab.*

9.

L. Rimkuvienė

   

10.30-12 val.

   

I kab.*

10.

V. Gilys

14-15 val.

I kab.*

 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS

1

L. Lašinė

14-15 val.

13 kab. (3a. Tilžės g. 170)

TURTO VALDYMO SKYRIUS

1.

Ž. Jagutienė   

9-11 val.

I kab.*

2.

K. Juočeris

15-17 val.

I kab.*

ŽEMĖS VALDYMO SKYRIUS

1.

Žemės valdymo skyriaus specialistai

14-16 val.

II kab.**

 

 Pastaba. Kiti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių patarėjai ir specialistai priiminėja gyventojus pagal poreikį iš anksto suderinus datą ir laiką.

* Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamojo I interesantų priėmimo kabinetas.
** Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamojo II interesantų priėmimo kabinetas.