Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kapinių priežiūra

Laidojančių asmenų dėmesiui.

Ginkūnų civilinėse kapinėse laidojimas galimas tik į turimas kapavietes ir kolumbariumo nišas. Laisvos kolumbariumo nišos skirtos tik tremtinių ir politinių kalinių laidojimui.

Neribojama galimybė skirti naują dvivietę kapavietę yra veikiančiose K. Donelaičio ir Daušiškių kapinėse.
_________________________________________________________

Leidimai laidoti išduodami: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.; poilsio ir švenčių dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val. Tilžės g. 322, Šiauliai (Ginkūnų kapinių administracinis pastatas). Dirbama be poilsio dienų.
Kapinių prižiūrėtojas UAB “Ecoservice projektai”.
Mob. tel.  8 656 56 437; el. paštas:  ;  

Leidimai laikyti kremuotus žmogaus palaikus kolumbariumo nišoje išduodami laidojančiam asmeniui, pateikusiam: rašytinį prašymą ir pasižadėjimą laikytis nustatytų kolumbariumo nišos priežiūros sąlygų, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, mirties liudijimą, kremavimo dokumentus, nustatytos kolumbariumo paslaugos kainos apmokėjimą įrodančio dokumento kopiją. Rašytinį leidimą laikyti kremuotus žmogaus palaikus Šiaulių miesto kolumbariumo nišoje išduoda kapinių prižiūrėtojas.

Vadovaujantis  2007 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Žmonių palaikų laidojimo įstatymo   Nr. X-1404 naujos redakcijos, įsigaliojusios nuo 2022 m. lapkričio 1 d., 25 straipsniu bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T-264 „Dėl laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kapinėse kapavietės ir savivaldybės lėšomis įrengtos kolumbariumo nišos skiriamos neatlygintinai.

____________________________________________________________

Informuojame, kad Ginkūnų kapinėse nebėra laisvų kolumbariumo nišų, skirtų laidoti miestiečių artimųjų urnas. Likusios laisvos kolumbariumų nišos, vadovaujantis Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2023 m. birželio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-264, 21 punktu, yra skirtos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių poreikiams.

Naujų kolumbariumo modelių įrengimas Ginkūnų kapinėse artimiausiu metu neplanuojamas, tačiau 2024 m. numatomi naujų kolumbariumo modelių pastatymo darbai K. Donelaičio kapinėse.

Pranešame, kad miestiečiai gali laidoti urnas savo šeimų kapavietėse K. Donelaičio ir Ginkūnų kapinėse. Urnų laidojimui gali būti skirta nauja kapavietė K. Donelaičio ir Daušiškių kapinėse. Vienam kapui (palaikų laidojimui) skiriamos kapavietės plotas yra 3,75 kv. m. (1,5 x 2,5 m) arba tik urnoms laidoti skirtos kapavietės plotas – 1,32 kv. m. (1,10 x 1,20 m), nevertinant praėjimo takelių šonuose ir galuose.

___________________________________________________________

Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T-264 „Dėl laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo aprašo patvirtinimo“

Šiaulių miesto kapinių kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis komisija;  Nuostatai 

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas