Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Kapinių priežiūra

Laidojančių asmenų dėmesiui.

Ginkūnų civilinėse kapinėse laidojimas galimas tik į turimas kapavietes ir kolumbariumo nišas. Laisvos kolumbariumo nišos skirtos tik tremtinių ir politinių kalinių laidojimui.

Neribojama galimybė skirti naują dvivietę kapavietę yra veikiančiose K. Donelaičio ir Daušiškių kapinėse.
_________________________________________________________

Leidimai laidoti išduodami: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.; poilsio ir švenčių dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val. Tilžės g. 322, Šiauliai (Ginkūnų kapinių administracinis pastatas). Dirbama be poilsio dienų.
Kapinių prižiūrėtojas UAB “Ecoservice projektai”.
Mob. tel.  8 656 56 437; el. paštas:  ;  

Leidimai laikyti kremuotus žmogaus palaikus kolumbariumo nišoje išduodami laidojančiam asmeniui, pateikusiam: rašytinį prašymą ir pasižadėjimą laikytis nustatytų kolumbariumo nišos priežiūros sąlygų, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, mirties liudijimą, kremavimo dokumentus, nustatytos kolumbariumo paslaugos kainos apmokėjimą įrodančio dokumento kopiją. Rašytinį leidimą laikyti kremuotus žmogaus palaikus Šiaulių miesto kolumbariumo nišoje išduoda kapinių prižiūrėtojas.

Vadovaujantis  2007 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Žmonių palaikų laidojimo įstatymo   Nr. X-1404 naujos redakcijos, įsigaliojusios nuo 2022 m. lapkričio 1 d., 25 straipsniu bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T-264 „Dėl laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kapinėse kapavietės ir savivaldybės lėšomis įrengtos kolumbariumo nišos skiriamos neatlygintinai.

____________________________________________________________

Informuojame, kad Ginkūnų kapinėse nebėra laisvų kolumbariumo nišų, skirtų laidoti miestiečių artimųjų urnas. Likusios laisvos kolumbariumų nišos, vadovaujantis Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2023 m. birželio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-264, 21 punktu, yra skirtos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių poreikiams.

Naujų kolumbariumo modelių įrengimas Ginkūnų kapinėse artimiausiu metu neplanuojamas, tačiau 2024 m. numatomi naujų kolumbariumo modelių pastatymo darbai K. Donelaičio kapinėse.

Pranešame, kad miestiečiai gali laidoti urnas savo šeimų kapavietėse K. Donelaičio ir Ginkūnų kapinėse. Urnų laidojimui gali būti skirta nauja kapavietė K. Donelaičio ir Daušiškių kapinėse. Vienam kapui (palaikų laidojimui) skiriamos kapavietės plotas yra 3,75 kv. m. (1,5 x 2,5 m) arba tik urnoms laidoti skirtos kapavietės plotas – 1,32 kv. m. (1,10 x 1,20 m), nevertinant praėjimo takelių šonuose ir galuose.

___________________________________________________________

Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T-264 „Dėl laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo aprašo patvirtinimo“

Šiaulių miesto kapinių kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis komisija;  Nuostatai 

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas