Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Nekilnojamojo turto aukcionai

76/100 pastato - gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 91,39 kv. m (unikalus numeris Nr. 2992-5001-3018, pažymėta plane 1A1m), Aušros al. 78, Šiauliuose.

3/4 dalys ūkinio pastato (unikalus Nr. 2992-5001-3029, pažymėta plane 2l1m), Aušros al. 78, Šiauliuose.

3/4 dalys kiemo statinių: šulinys (5 m), kiemo tualetas (unikalus Nr. 2992-5001-3032), Aušros al. 78, Šiauliuose.

Šiam objektui priskirta 0,0562 ha ploto valstybinės žemės sklypo dalis, esanti 0,0740 ha ploto žemės sklype (kadastro Nr. 2901/0007:533, unikalus Nr. 44-1159-8964), Aušros al. 78, Šiauliuose.

Pirkimo sąlygos

Daugiau informacijos evarzytynes.lt 

23,33 kv. m bendro ploto butas Birutės g. 40A-3, Šiauliuose (unikalus numeris 2993-8000-8014:0009), su bendro naudojimo patalpomis 2,28 kv. m (1/5 iš 2,00 kv. m ir 1/5 iš 9,41 kv. m).

Šiam objektui priskirta 0,0154 ha žemės sklypo dalis iš 0,2760 ha bendro žemės sklypo ploto (kadastro Nr. 2901/0003:662, unikalus Nr. 2901-0003-0662), Birutės 40A, Šiauliuose.

Pirkimo sąlygos

Daugiau informacijos evarzytynes.lt

Negyvenamoji patalpa - administracinė patalpa, patalpa Nr. 1 (unikalus numeris 2999-3010-1017:0001, bendras plotas 767,47 kv. m), Vytauto g. 152-1, Šiauliai.

Šiam turtui priskirtas bendro naudojimo 891/1545 (0,0891 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 2901/0010:413); Vytauto g. 154, Šiauliai.

Pirkimo sąlygos

Daugiau informacijos evarzytynes.lt

Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki
Pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. 4400-0055-3239, bendras plotas 3554.51 kv. m), Frenkelių g. 25, Šiauliuose ir šiam objektui priskirtas 0,2495 ha žemės sklypas (kadastro Nr. 2901/0012:521, unikalus Nr. 4400-0859-5962) Frenkelių g. 25, Šiauliuose
 
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.
76 467 Eur

2022-12-01
00:00 val.

2022-12-05
23:59 val.

2022-12-08
09:00 val.

2022-12-12
13:59 val.
Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki
33,86 kv. m bendro ploto butas Raguvos tak. 44-3, Šiauliuose (unikalus numeris 4400-0315-2887:1350), su pastato – ūkinio pastato, esančio Raguvos tak. 42, Šiauliuose, 1/16 dalimi (unikalus Nr. 2996-0002-0025, užstatytas plotas 109,00 kv. m) ir šiam objektui priskirta 0.0291 ha žemės sklypo dalis iš 0,2132 ha bendro ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0004:708, unikalus Nr. 4400-5604-6369), Raguvos tak. 44, Šiauliuose.

Nekilnojamasis turtas parduodamas esamos faktinės ir funkcinės būklės. Savivaldybė neįsipareigoja iškraustyti Nekilnojamajame turte esančių daiktų.

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
18 972 Eur

2022-12-01
00:00 val.

2022-12-05
23:59 val.

2022-12-08
09:00 val.

2022-12-12
13:59 val.

Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki

Negyvenamoji patalpa – administracinė patalpa (unikalus numeris 4400-5085-8689:1574, bendras plotas 35,23 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis 7,82 kv. m, Vytauto g. 149-36, Šiauliuose ir šiam objektui priskirta 0,0059 ha žemės sklypo dalis iš 0,4336 ha bendro ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:389, unikalus Nr. 2901-0011-0389) Vytauto g. 149, Šiauliuose

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje
http://www.evarzytynes.lt/.

 Pirkimo sąlygos  
Nekilnojamojo turto nuotraukos  

11 995 Eur 2022-12-01
00:00 val.
2022-12-05
23:59 val.
2022-12-08
09:00 val.
2022-12-12
13:59 val.