Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Informacija apie aplinką

Šiaulių miesto savivaldybės 2021 - 2026 m. aplinkos monitoringo programa (patvirtinta 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-81)

Šiaulių miesto aplinkos oro, paviršinio vandens, triukšmo stebėsenos ataskaitos:

Šiaulių miesto požeminio vandens ir dirvožemio stebėsenos ataskaitos:

Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano stebėsenos ataskaitos

(Plano atnaujinimas patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 20217 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-290).

Atliktos korupcijos rizikos analizės savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo veiklos srityse įgyvendinimas