Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Gyvenimo atvejai

Socialinė pašalpa - Dokumentų priėmimas socialinės pašalpos skyrimui

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų teisės į kompensacijas nustatymas - Dokumentų priėmimas ir pažymų apie pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo išlaidų, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skaičiavimui išrašymas

Būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų, kai būstas šildomas gamtinėmis dujomis, elektra ar kitu kuru kompensacijų skaičiavimas - Dokumentų priėmimas būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų, kai būstas šildomas gamtinėmis dujomis, elektra ar kietu kuru, kompensacijų skaičiavimui

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas - Prašymų priėmimas ir pažymų išrašymas kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimui

Mokinių nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti - Dokumentų priėmimas socialinės paramos mokiniams skyrimui

 Kita socialinė parama: vienkartinės, sąlyginės, periodinės, tikslinės pašalpos

Išmoka įvaikinus vaiką - Dokumentų priėmimas išmokos įvaikinus vaiką skyrimui

Išmoka vaikui - Dokumentų priėmimas išmokos vaikui skyrimui

Papildomai išmoka vaikui Dokumentų priėmimas išmokos vaikui skyrimui

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai - Dokumentų priėmimas išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimui

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui - Dokumentų priėmimas išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimui

Mokinių nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti - Dokumentų priėmimas socialinės paramos mokiniams skyrimui

Laidojimo pašalpa - Dokumentų priėmimas paramos mirties atveju skyrimui

Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti - Dokumentų priėmimas paramos mirties atveju skyrimui

Išmoka mirus tikslinės kompensacijos gavėjui - Dokumentų priėmimas slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimui

..

Užsiimate verslu

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų pateikimas