Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Bendruomenės sveikatos taryba

Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-316,
2018-02-01 Nr. T-20, 2019 m. liepos 4 d. Nr. T-277,
2020 m. gegužės 7 d. Nr. T-144 pakeitimai 

Tarybos sudėtis:

 • nariai:
  • Šiaulių miesto savivaldybės atstovai:
   • Irina Barabanova, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
   • Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   • Gintarė Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
   • Danguolė Martinkienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
   • Asta Lesauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė;
   • Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
   • Toma Vilutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai:
   • Henrieta Garbenienė, biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
   • Algirdas Gauronskis, viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos direktorius;
   • Krizentas Kameneckas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento mentorius;
   • Mindaugas Maželis, viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos direktorius;
   • Dalia Miniauskienė, Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas;
   • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos fakulteto Biomedicinos mokslų katedros vedėja;
   • Ingrida Stankuvienė, Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė;
  • Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovai:
   • Elona Antakauskė, Šiaulių kultūros bendruomenės narė;
   • Almyra Girdenienė, vaistinės „Valerijonas“ direktorė;
   • Elena Eidukienė, Šiaulių mokytojų pensininkų klubo „Šviesa“ pirmininkė;113
   • Elena Mockuvienė, Lietuvos gydytojų sąjungos Šiaulių skyriaus tarybos narė;
   • Nijolė Pročkienė, Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacijos „Salvia“ pirmininkė;
   • Sigita Saviščevienė, projekto „Sveikas darželis“ koordinatorė;
   • Valentina Topicha, Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo „Aukuras“ narė
   

 Šiaulių miesto bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai