Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Kontrolės ir audito tarnybos kontaktai

Savivaldybės kontrolierė
INGA ŠIMKŪNAITĖ-ANDRIULIENĖ

Tel. +370 41 383 410

Adresas:
Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai

 Pareigybės aprašymas 
Einamųjų metų užduotys

Savivaldybės kontrolierė Inga Šimkūnaitė-Andriulienė nuo 2024 m. liepos 15 d. iki 2024 m. liepos 16 d. atostogauja, pavaduoja Savivaldybės kotrolieriaus pavaduotoja Jolanta Karčmarinė. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Pareigos Pavardė Telefonas El. paštas
Savivaldybės kontrolieriaus
pavaduotoja

Jolanta Karčmarinė +370 41 383 412  
Pareigybės aprašymas
Vyresnioji patarėja Giedrė Andriuškevičė +370 41 383 416

Pareigybės aprašymas
Vyresnysis patarėjas
Dovydas Slabys +370 41 383414

Pareigybės aprašymas
Patarėja Reda Žukauskienė +370 41 383 419
Pareigybės aprašymas
Patarėja Gintarė Butavičienė +370 41 383 417
Pareigybės aprašymas
Patarėja Elona Puščiuvienė +370 41 383 415  
Pareigybės aprašymas
Vyresnioji patarėja Loreta Gulbinienė +370 41 383 418

Pareigybės aprašymas  
Vyresnioji patarėja Agnė Lencienė
+370 41 383 413
Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė
Daiva Bartašienė
+370 41 383 411
Pareigybės aprašymas

Adresas: Vasario 16-osios g. 62; 76295 Šiauliai
El. paštas

Įstaigos darbo laikas:
pirmadienis–ketvirtadienis 8.00–17.00 val., penktadienis 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

  • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
  • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba savo veikloje vadovaujasi valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, Vietos savivaldos ir kitais teisės aktais.
  • Savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių teisiniai pagrindai nustatyti Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatyme.
  • Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai negali būti tos Savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, Savivaldybės kontrolieriaus ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.
  • Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.