Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Bešeimininkis turtas (automobiliai)

Neeksploatuojamų automobilių kontrolė

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS NEEKLPLOATUOJAMŲ AUTOMOBILIŲ KONTROLĘ

Neeksploatuojamų transporto priemonių identifikavimo, pripažinimo bešeimininkiu turtu, apskaitymo, realizavimo ir utilizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašas

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos mero 2023 m. balandžio 17 d. potvarkiu Nr. M-38 patvirtinto aprašo 17.2 punktu, informuojame apie ketinimą perimti transporto priemones Savivaldybės administracijos žinion ir kviečiame atsiliepti transporto priemonių savininkus ar kitus turtinių teisių į transporto priemones turinčius asmenis.

Pradėta pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūra:

Eil. Nr. Markė, modelis Valstybinis registracijos numeris (jeigu yra) Identifikavimo numeris (VIN kodas) (jeigu yra ir galima nustatyti) Spalva Transporto priemonės buvimo vieta
1.
 2.

Savivaldybės administracijoje pradėta pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūra ir teismo sprendimu transporto priemonė gali būti pripažinta valstybės nuosavybe. Prašome, transporto priemones patraukti iš bendrojo naudojimo teritorijų ir apie tai informuoti:  arba tel. 841 596 309.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 414 straipsniu, neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose užtraukia įspėjimą transporto priemonių savininkams (valdytojams). Pakartotinai nusižengus  gali būti skiriama bauda nuo septyniasdešimt iki trijų šimtų eurų. Be to, teismo sprendimu tokios transporto priemonės gali būti konfiskuojamos.

Prašome transporto priemones patraukti iš bendrojo naudojimo teritorijų. Priešingu atveju, Savivaldybės administracija vykdys transporto priemonių pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūrą ir kreipsis į teismą dėl sprendimo pripažinti transporto priemonę valstybės nuosavybe.