Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Bešeimininkis turtas (automobiliai)

Neeksploatuojamų automobilių kontrolė

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS NEEKLPLOATUOJAMŲ AUTOMOBILIŲ KONTROLĘ

Neeksploatuojamų transporto priemonių identifikavimo, pripažinimo bešeimininkiu turtu, apskaitymo, realizavimo ir utilizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašas

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos mero 2023 m. balandžio 17 d. potvarkiu Nr. M-38 patvirtinto aprašo 17.2 punktu, informuojame apie ketinimą perimti transporto priemones Savivaldybės administracijos žinion ir kviečiame atsiliepti transporto priemonių savininkus ar kitus turtinių teisių į transporto priemones turinčius asmenis.

Pradėta pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūra:

Eil. Nr. Markė, modelis Valstybinis registracijos numeris (jeigu yra) Identifikavimo numeris (VIN kodas) (jeigu yra ir galima nustatyti) Spalva Transporto priemonės buvimo vieta
1.
 2.

Savivaldybės administracijoje pradėta pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūra ir teismo sprendimu transporto priemonė gali būti pripažinta valstybės nuosavybe. Prašome, transporto priemones patraukti iš bendrojo naudojimo teritorijų ir apie tai informuoti:  arba tel. 841 596 309.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 414 straipsniu, neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose užtraukia įspėjimą transporto priemonių savininkams (valdytojams). Pakartotinai nusižengus  gali būti skiriama bauda nuo septyniasdešimt iki trijų šimtų eurų. Be to, teismo sprendimu tokios transporto priemonės gali būti konfiskuojamos.

Prašome transporto priemones patraukti iš bendrojo naudojimo teritorijų. Priešingu atveju, Savivaldybės administracija vykdys transporto priemonių pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūrą ir kreipsis į teismą dėl sprendimo pripažinti transporto priemonę valstybės nuosavybe.