Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Nusikaltimų prevencija

Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos programa

Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 metų programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. XII-1682 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Saugios savivaldybės koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184 „Dėl Saugios savivaldybės koncepcijos patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nusikaltimų prevenciją.

Programoje numatytomis priemonėmis siekiama įgyvendinti Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos tikslus ir uždavinius šiose srityse: žmogaus, visuomenės ir valstybės teisėtų interesų apsaugos nuo nusikalstamų veikų, teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės įstaigų pajėgumo ir gebėjimo užtikrinti viešąjį saugumą stiprinimo, glaudžių valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo plėtojimo, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės ir aktyvios visuomenės. Priemonės nuosekliai siejamos su socialinių problemų sprendimu Šiaulių miesto savivaldybėje (toliau – savivaldybė) ir yra vieną kitą papildančios poveikio nusikalstamumui priemonės.

Programa padės vykdyti kryptingą nusikaltimų prevencijos politiką, kompleksiškai ir planingai plėtoti savivaldybės veiklą, skirtą gyventojų viešajam saugumui stiprinti.

Aktualūs dokumentai:
1. Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. programa, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-411 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 m. Programos patvirtinimo“;
2. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 28 d. potvarkis Nr. M-137 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo“;
3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. A-547 „Dėl nusikaltimų prevencijos programos finansuojamų tikslinių projektų vertinimo komisijos sudarymo, nuostatų ir kitų dokumentų patvirtinimo“.
4. Nusikaltimų prevencijos tikslinio programos projekto įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma su priedais.

Ataskaitos:

2023 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.

2022 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2021 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2020 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2019 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2018 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2017 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2016 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2015 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.