Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Mokamas automobilių stovėjimas

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis nuostatų laikymosi kontrolė

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatai

Primename, kad:

  • Rinkliavos mokėtojai yra asmenys, kurie naudojasi mokamomis vietomis automobiliams statyti Savivaldybės tarybos nustatytose zonose
  • Rinkliavos mokėjimo už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis tvarkos pažeidimai:
  • nesumokėta rinkliava už transporto priemonės stovėjimą mokamoje automobilių stovėjimo vietoje;
  • pasibaigęs 10 minučių terminas tik pastačius automobilį stovėjimo vietoje rinkliavai sumokėti arba apmokėtas stovėjimo laikas, t. y. automobilio valdytojas, nedelsdamas neišvyko iš stovėjimo vietos pasibaigus apmokėtam laikui arba nedelsdamas nesumokėjo už automobilio stovėjimą 13.1 papunktyje nustatyta tvarka, kai pasibaigė apmokėtas laikas. Šiuo atveju netaikoma 13.2 papunkčio nuostata. Pratęsiant stovėjimo laiką, 10 min. terminas negalioja;
  • naudojamasi gyventojo leidimu, kuriame įrašyta kita transporto priemonė; pasibaigęs gyventojo leidimo galiojimo laikotarpis;
  • naudojamasi specialiuoju leidimu, kuriame įrašyta kita transporto priemonė; specialusis leidimas taisytas; pasibaigęs specialiojo leidimo galiojimo laikotarpis;
  • nesumokėta rinkliava už transporto priemonės užimamas visas pažymėtas mokamas vietas.
  • Asmuo, padaręs Nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, padariusiam Nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 418 straipsnyje „Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas“. Bauda – nuo 20 iki 40 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 40 iki 100 Eur.