Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Želdynų ir želdinių apsauga

Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymosi kontrolė

LR ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS

•ŠIAULIŲ MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

Primename, kad:

Želdynų ir želdinių valdytojai ir savininkai privalo:

 • išsaugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos tvarkyti, atkurti ir veisti naujus;
 • taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones;
 • Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka sudaryti sąlygas želdynus ir želdinius inventorizuojantiems specialistams, pateikusiems asmens dokumentą ir įgaliojimą, atlikti inventorizavimo ir apskaitos darbus;
 • teikti reikiamą informaciją apie želdynus ir želdinius.

 Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:

 • privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, tvarkyti savo nuožiūra nepažeidžiant kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų;
 • sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis ir savivaldybėmis dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir kenkėjais;
 • nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, lankymo įkainius).

 Privačių namų, žemės valdų, mėgėjiškų sodų teritorijų bendro naudojimo ar privačių žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai privalo šalinti į bendro naudojimo teritoriją ar bendro naudojimo želdinių plotą išlindusias jų privačiose namų ar žemės valdose augančių želdinių šakas ir šaknis.

Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai įspėjus želdinių, išlendančių iš jiems priklausančios teritorijos, savininkus, valdytojus ar naudotojus ir jiems želdinių nesutvarkius, šiuos darbus gali atlikti bendro naudojimo teritoriją ar želdinių plotą prižiūrinti organizacija.

Atskiruosiuose (parkuose, skveruose, miesto soduose, kituose poilsiui skirtuose, memorialinės, apsauginės ir ekologinės paskirties) želdynuose bei priklausomuosiuose (gyvenamosios, visuomeninės, komercinės, pramoninės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ar kitų teritorijų) želdynuose draudžiama:

 • neturint Savivaldybės leidimo, organizuoti masinius renginius, statyti reklaminius stendus, palapines, aptvarus, kitus laikinus statinius;
 • naikinti ar žaloti želdinius;
 • keisti vandens arba žemės paviršiaus lygį, kasti duobes, išvežti, suplūkti gruntą, jei nėra parengto ir suderinto projekto;
 • naudoti ir laikyti chemines medžiagas (išskyrus skirtas augalų priežiūrai);
 • laikyti ant želdinių gatvėms barstyti naudojamą mišinį;
 • laikyti sniegą, užterštą druska ar jos mišiniu su žvyru, smėliu ar skaldele mažesniu nei 2 m atstumu nuo želdinių, augančių kietos dangos plotuose;
 • be leidimo važinėti visų rūšių transporto priemonėmis, jei neįrengta kieta danga;
 • kūrenti laužus, deginti medžių lapus, žolę, laukininkystės ir daržininkystės ar kitas atliekas;
 • laikyti statybines medžiagas, jų laužą, malkas, namų ūkio reikmenis;
 • be Leidimo savavališkai veisti želdinius miesto bendro naudojimo teritorijose;
 • želdynų teritorijose ganyti gyvulius, laikyti bites.