Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Želdynų ir želdinių apsauga

Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymosi kontrolė

LR ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS

•ŠIAULIŲ MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

Primename, kad:

Želdynų ir želdinių valdytojai ir savininkai privalo:

 • išsaugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos tvarkyti, atkurti ir veisti naujus;
 • taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones;
 • Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka sudaryti sąlygas želdynus ir želdinius inventorizuojantiems specialistams, pateikusiems asmens dokumentą ir įgaliojimą, atlikti inventorizavimo ir apskaitos darbus;
 • teikti reikiamą informaciją apie želdynus ir želdinius.

 Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:

 • privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, tvarkyti savo nuožiūra nepažeidžiant kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų;
 • sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis ir savivaldybėmis dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir kenkėjais;
 • nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, lankymo įkainius).

 Privačių namų, žemės valdų, mėgėjiškų sodų teritorijų bendro naudojimo ar privačių žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai privalo šalinti į bendro naudojimo teritoriją ar bendro naudojimo želdinių plotą išlindusias jų privačiose namų ar žemės valdose augančių želdinių šakas ir šaknis.

Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai įspėjus želdinių, išlendančių iš jiems priklausančios teritorijos, savininkus, valdytojus ar naudotojus ir jiems želdinių nesutvarkius, šiuos darbus gali atlikti bendro naudojimo teritoriją ar želdinių plotą prižiūrinti organizacija.

Atskiruosiuose (parkuose, skveruose, miesto soduose, kituose poilsiui skirtuose, memorialinės, apsauginės ir ekologinės paskirties) želdynuose bei priklausomuosiuose (gyvenamosios, visuomeninės, komercinės, pramoninės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ar kitų teritorijų) želdynuose draudžiama:

 • neturint Savivaldybės leidimo, organizuoti masinius renginius, statyti reklaminius stendus, palapines, aptvarus, kitus laikinus statinius;
 • naikinti ar žaloti želdinius;
 • keisti vandens arba žemės paviršiaus lygį, kasti duobes, išvežti, suplūkti gruntą, jei nėra parengto ir suderinto projekto;
 • naudoti ir laikyti chemines medžiagas (išskyrus skirtas augalų priežiūrai);
 • laikyti ant želdinių gatvėms barstyti naudojamą mišinį;
 • laikyti sniegą, užterštą druska ar jos mišiniu su žvyru, smėliu ar skaldele mažesniu nei 2 m atstumu nuo želdinių, augančių kietos dangos plotuose;
 • be leidimo važinėti visų rūšių transporto priemonėmis, jei neįrengta kieta danga;
 • kūrenti laužus, deginti medžių lapus, žolę, laukininkystės ir daržininkystės ar kitas atliekas;
 • laikyti statybines medžiagas, jų laužą, malkas, namų ūkio reikmenis;
 • be Leidimo savavališkai veisti želdinius miesto bendro naudojimo teritorijose;
 • želdynų teritorijose ganyti gyvulius, laikyti bites.