Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Rezervuotos stovėjimo vietos

DĖL KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA

Siekiant tinkamai administruoti kelio ženklų įrengimą ir jų eksploatavimą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir  aplinkos skyrius prašo iš asmenų (fizinių ar juridinių), kurių teritorijoje (naudojamoje, valdomoje, dalinai valdomoje) yra įrengtas kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuotų stovėjimo vieta“, pateikti atsakymus į žemiau išvardintus klausimus:

1. Kieno iniciatyva įrengtas kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuotų stovėjimo vieta“ Jūsų teritorijoje?
2. Jei ne Jūsų, gal galite nurodyti, kieno iniciatyva tai padaryta (fizinis arba juridinis asmuo, jo adresas, telefono numeris)?
3. Kiek automobilių vietų talpina aikštelė (gatvė), kurios galiojimo zonoje yra įrengtas kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuotų stovėjimo vieta“?
4. Ar turite patvirtinančius dokumentus minėto kelio ženklo įrengimui? Jei taip, prašome pridėti jų kopijas.
5. Ar pageidaujate, kad esamas kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuotų stovėjimo vieta“ išliktų pagal numatytą tvarką?

Atsakymus į klausimus pristatyti į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį adresu Vasario 16-osios g. 62/Trakų g. 40 (prie 3 langelio, telefono numeris 8(41) 50 05 13) arba elektroniniu paštu: .

Neatsiradus teisėtam ženklo savininkui, Šiaulių miesto savivaldybės administracija pagal patvirtintą tvarką turi teisę ženklą pašalinti.

Su Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašu galite susipažinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriuje arba Savivaldybės interneto tinklapio www.siauliai.lt skiltyje „Transportas“.

Informaciją rengia
vyr. specialistė J. Sodienė
tel. (8 41) 596 327