Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Dėl Talkšos ežero ir jo prieigų, Ežero gyvenamojo rajono bei teritorijos Vilniaus g. 72, Šiauliuose, detaliojo plano

Pranešame, kad pradėtas ir parengtas Talkšos ežero ir jo prieigų, Ežero gyvenamojo rajono bei teritorijos Vilniaus g. 72, Šiauliuose, detaliojo plano ( T00039867) koregavimas.

Planavimo pagrindas:  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. A-302 ,,Dėl Talkšos ežero ir jo prieigų, Ežero gyvenamojo rajono bei teritorijos Vilniaus g. 72, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo rengimo‘‘.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. raštu Nr. (11.20E)SVA-164 patvirtinta Talkšos ežero ir jo prieigų, Ežero gyvenamojo rajono bei teritorijos Vilniaus g. 72, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa..

Planavimo organizatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41) 596 200, faks. (8 41) 524 115, el. p. .

Planavimo rengėjas: UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p. . Projekto vadovė – Andželika Kažienė, mob. tel. +370 (616) 54005; +370 (686) 74252.

Planavimo tikslai:

Suformuoti naujus sklypus Talkšos ežero ir jo prieigų, Ežero gyvenamojo rajono bei teritorijos Vilniaus g. 72, Šiauliuose detaliuoju planu suformuotuose sklypuose Nr.4 ir 5;

Vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais ir Šiaulių miesto bendrojo plano sprendiniais, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimų leistinus reikalavimus bei statybos reglamentus naujai suformuotiems žemės sklypams.

Planavimo uždaviniai:

Nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, servitutus. Suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis ir lygmuo: vietovės lygmens detalusis.

Viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Skelbimas apie koreguojamą detalųjį planą: Informacija, apie koreguojamą detalųjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-29-20-143); Planavimo organizatoriaus Šiaulių miesto savivaldybės buveinėje, adresu: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai ir interneto svetainėje www.siauliai.lt; registruotais laiškais planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima laikotarpiu nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 20 d. iki 2021 m. spalio  1 d. imtinai (10 darbo dienų), darbo dienomis rengėjo UAB „Kelprojektas“ Vilniaus padalinyje, adresu Žalgirio g. 90, D korpusas, Vilnius, informacija telefonu Tel. +370 (616) 54005; +370 (686) 74252, El. paštas ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-29-20-143).

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai planavimo organizatoriui teikiami raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos, t. y. iki 2021 m. spalio 1 d. imtinai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta bus atsakyta raštu.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys