Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Kviečiame tapti Šiaulių miesto seniūnaičiais!

Kviečiame teikti seniūnaičio kandidatūrą patiems ar paraginti neabejingus, bendruomeniškus gyventojus juo tapti!

Kandidatūrą galima teikti nuo 2024 m. vasario 19 d. iki kovo 1 d. imtinai.

Nauji seniūnaičių rinkimai šiuo metu vyksta V. Kudirkos g., Stoties, Spindulio g., Rūdės g., Kražių g., Šimšės, J. Jablonskio g., Draugystės pr., Gubernijos, Aušros tak., Klevų g., Centro, Bokšto, Pabalių, Karaliaučiaus g., Šventupio, Tilžės g.,  Gegužių g., Lieporių g., J. Sondeckio g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Gardino g., Ragainės g., Beržynėlio, Dainų tak., Lyros g., Dainų g., Architektų g., K. Korsako g., Bulvaro, Kviečių g., Zoknių, Kuršėnkelio Žaliūkių g., Aukštabalio g.  seniūnaitijose.

Pasitikrinti, kuriai seniūnaitijai priklauso jūsų gyvenamoji vieta, galite paspaudę nuorodą: https://www.siauliai.lt/seniunaitijos/

 Ką veikia seniūnaitis (-tė)?

Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

 • turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;
 • dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;
 • dalyvauja seniūnaičių sueigoje;
 • kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.
 • Seniūnaitis skatina gyventojus:
  • prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;
  • rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);
  • organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;
  • organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;
  • puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

 Kaip tapti seniūnaičiu?

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti gyventojai, toje seniūnaitijoje registruotos ir veiklą vykdančios  bendruomeninės organizacijos ( Aprašo 2 priedas ). Taip pat gyventojas gali pats save siūlyti kandidatu į seniūnaičius.

Jei kandidatą siūlo gyventojai, gyventojas (-ai) Komisijai turi pateikti:

 • rašytinį kandidato sutikimą ( Aprašo 1 priedas );
 • kandidato siūlymo lapą ( Aprašo 3 priedas ). Kandidatūrą pasirašytinai turi paremti ne mažiau kaip 1 proc. rinkėjų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Rinkėjas gali paremti kiekvieną kandidatą į seniūnaičius tik po vieną kartą;
 • kandidato veiklos programą ir jos įgyvendinimo aprašymą.

Jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija, bendruomeninės organizacijos atstovas turi pateikti:

 • rašytinį kandidato sutikimą;
 • patvirtintą bendruomeninės organizacijos susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą;
 • kandidato veiklos programą ir jos įgyvendinimo aprašymą.

Jei kandidatas pats save siūlo kandidatu į seniūnaičius, turi pateikti:

 • kandidato siūlymo lapą (Aprašo 3 priedas);
 • kandidato veiklos programą ir jos įgyvendinimo aprašymą. Kandidatūrą pasirašytinai turi paremti ne mažiau kaip 1 proc. rinkėjų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Rinkėjas gali paremti kiekvieną kandidatą į seniūnaičius tik po vieną kartą;

  Daugiau informacijos apie seniūnaičių rinkimų tvarką Šiaulių mieste galite rasti internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/30933020bc6611eab9d9cd0c85e0b745/asr

  Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis tel. (8 41) 596 308 arba el. p. jurgita.voreviciene

  NVO koordinatorė (vyr. specialistė) Jurgita Vorevičienė